نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

Windows Recovery شما را نجات خواهد داد

Windows Recovery شما را نجات خواهد داد

اگر در کار با ویندوز XP دچار مشکل شدید و با استفاده از راه حلهای معمولی نتوانستید مشکل خود را حل کنید ، Windows Recovery ابزاری قدرتمند استکه شما را قادر می سازد هنگامی که کامپیوتر نمی تواند فرایند بوت به ویندوز را بهدرستی انجام دهد،به محتویات رایانه دسترسی داسته باشید و برخی اقدامات بازیابی راانجام دهید.

 

اگر در کار با ویندوز XP دچار مشکل شدید و با استفاده از راه حلهای معمولی نتوانستید مشکل خود را حل کنید ، Windows Recovery ابزاری قدرتمند استکه شما را قادر می سازد هنگامی که کامپیوتر نمی تواند فرایند بوت به ویندوز را بهدرستی انجام دهد،به محتویات رایانه دسترسی داسته باشید و برخی اقدامات بازیابی راانجام دهید.
کار با این برنامه درست مشابه آن است که کامپیوتر را با دیسکت راهاندازی کنیم . بنابراین نیاز دارید تاحدی با فرامین آن سیستم عامل و کار با آن آشناباشید تا بتوانید به درستی از Windows Recovery استفاده کنید . کاملا واضح است کهاستفاده ازاین برنامه ، در حالت کلی و معمولی ضرورت ندارد و تنها هنگامی که سایرراهحل ها نتوانند مشکل شما را حل کنند، استفاده ازآن توصیه می شود.
همان طور کهگفته شد، استفاده از این نرم افزارتنها هنگامی پیشنهاد می شود که کامپیوترقادر بهورود Windows XP نباشد وگرنه، اگر بتوانید وارد ویندوز شوید ، مجموعه ابزارها و نرمافزارهای ارائه شده در ویندوز بعید است که نتوانند مشکلات شما را حل کنند . البتهلازم به ذکر است که استفاده نادرست از این برنامه نیز می تواند باعث بروز مشکلاتبیشتری در ویندوز شود . یعنی با پاک کردن یا تغییر ماهیت فایل ها به صورت ناصحیحباعث می شوید مشکلات بیشتر شوند .
بازهم توصیه می کنیم قبل از آنکه بخواهید از Windows Recovery برای حل مشکلاتتان استفاده کنید ، مطمئن شوید که با استفاده از Last know good settings و استفاده از Safe mode تلاشتان را انجام داده اید و بهسرانجام موفقی نرسیده اید .
برای استفاده از این برنامه به CD ویندوز اکس پی وهمچنین کلمه عبور administrstor نیاز خواهید داشت که تمام اقدامات را باید توسطهمین خط فرمان انجام دهید . برای اطلاع از نحوه کارو فرامین موجود ، می توانید help را در خط فرمان تایپ کنید و Enter را فشار دهید .
راهنمای گام به گام این مقالهبه شما کمک خواهد کرد تا بتوانید آسیب وارد شده را تا حد امکان شناسایی و اصلاحکنید تا کامپیوتر بتواند به درستی بوت شود . اگر برای انجام این فرایند به اطلاعاتیبیشتر نیاز دارید، به سایتhttp://www.webtree.ca/windowsxp/repair-xp.html مراجعه کنید .
● راهنمای گام به گام
یک بازیابی سریع قبل از شروع هر کاری ،از محتویات سیستم یک نسخه پشتیبان تهیه کنید و Recovery را اجرا کنید .
۱- اگرکامپیوتر نمی تواند فرایند بوت در ویندوز را اکس پی را به درستی انجام دهد، آن را reboot کنید. هنگامی که ویندوز برا ی اجرا شدن فراخوانده می شود، باید یک لیست ازچند آیتم را رو به روی خود ببینید. Last know good setting را انتخاب کنید. اگر اینآیتم کاری را از پیش نبرد، راه حل دیگر آن است که در حالت safe mode وارد ویندوزشوید.
۲- اگر Last know good setting یا safe mode نتوانستند کاری کنند،مجبورید کامپیوتر را مستقیما ازروی CD بوت کنید. در صفحه خوش آمد گویی شما با چندینآیتم رو به رو خواهید شد که دربرگیرنده انواع نصب ویندوز، خواهند بود. باید کلیدR،بزنید تا وارد Windows Recovery شوید .
۳- برای دسترسی به تنظیمات نصب ویندوز،در این مرحله شما باید کلمه عبور administrator را که درحین نصب به ویندوز داده شدهاست را بدانید.اگر به دسترسی این مراحل را بگذرانید، درنهایت به یک خط فرمان Dos دسترسی خواهید داشت.
۴- در این قسمت تعداد محدودی از دستورهای سیستم عامل Dos فعالند و شما می توانید با استفاده از آن ها، مشکلات زیادی را مرتفع کنید. اگر boot sector دیسک سخت آسیب دیده است ، می توانید با دستور Fixboot آن را بازیابی کنید. یعنی تایپ کنید Fixboot و سپس enter را فشاردهید و برای تایید، کلید Y را بزنید.
۵- کامپیوتر را reboot کنید. اگر Fixboot به درستی اجرا شده باشد، باید بتوانیدبه راحتی به ویندوز اکس پی دسترسی پیدا کنید. اگر باز هم کاری صورت نگرفت ، دوبارهکامپیوتر را با CD بوت کنید و به Recovery باز گردید. سپس در خط فرمان، help راتایپ کنید و enter را فشار دهید تا تمام دستورهای موجود را ببینید و از آن هااستفاده کنید.
۶- اگر نسخه پشتیبان مناسبی تهیه نکرده اید، می توانید از هرکدام از این دستورها برای بازیابی اطلاعات آسیب دیده استفاده کنید. اما ممکن استمشکلات شما به خاطر خطاهای هارد دیسک هم باشد که می توانید با استفاده ازفرمان chkdsk هارددیسک را اسکن کنید. این کار به تصحیح فایل های سیستمی نیز کمک خواهدکرد.

 

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم