دسکتاپ هایی شلوغ و بهم ریخته داشته که برای پیدا کردن میانبر مربوط به برنامه های نصب شده یا فایلهای کپی شده در آن می بایست گروهی بسیج نمود تا بتوان این امر میسر شود. اگر شما نیز در این دسته از افراد قرار می گیرید اما یا وقت آن را نداشته اید و یا هم […]