نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

نوشته های با برچسب ‘اقتصاد نفتی، عدم رشد اقتصادی، درآمدهای نفتی’

پیامدهای وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی وراه کار خروج ازآن

فهرست مطالب

پیامدهای وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی وراه کار خروج ازآن

۱٫مقدمه. ۴

۲٫چالش اقتصاد نفتی. ۴

۲-۱٫درآمدهای نفتی. ۶

۲-۲٫مالیات، جایگزین مناسب درآمدهای نفتی. ۸

۲-۳٫اقتصاد مالیاتی. ۸

۲-۴٫پیامدهای مثبت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت.. ۹

۲-۵٫نتایج حاصل از جایگزینی مالیات بجای نفت.. ۱۰

۳٫نتیجه گیری..۱۰

پیشرفت در بُعد اقتصادی، لازمه بقا و شکوفایی یک نظام اجتماعی و سیاسی است. پیشرفت اقتصادی با شاخص‌های متعددی سنجیده می‌شود. رشد تولید سرانه در جامعه، نرخ بیکاری، نرخ تورم، توزیع درآمد بین آحاد جامعه، متوسط میزان تحصیلات نیروی کار، دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی، امید به زندگی، میزان تولیدات فرهنگی، تامین زندگی در زمان بازنشستگی و بیکاری از جمله شاخص‌های پیشرفت اقتصادی است. متوسلی، محمود(۱۳۸۲).

در دنیای امروز که ارتباطات، گسترده و سریع شده است، جوامع مختلف از اوضاع همدیگر مطلعند. پیشرفت اقتصادی بیشتر در یک جامعه نسبت به جوامع دیگر نشان از توانمندی بیشتر نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در بهبود وضع مردم آن جامعه دارد. پیشرفت اقتصادی موجب حفظ سرمایه‌های انسانی و جلوگیری از فرار مغزها و حتی جذب مغزهای خارج از کشور شده و سرمایه‌های انسانی جامعه را تقویت می‌کند که خود موجب پیشرفت بیشتر جامعه می‌شوند. اقتصاد ایران دارای بخش‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی بالقوه‌ای است که نیازمند یک برنامه بلندمدت و همه جانبه‌نگر در بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، موهبت‌های الهی و منابع انسانی کارآمد است تا با تخصیص بهینه این منابع، آینده اقتصادی ایمن‌تر و پررونق‌تری را برای نسل‌های بعدی رقم زند. در هر اقتصادی و به هر اندازه‌‌‌ای (کوچک یا بزرگ) آنچه مهم است و چرخ‌های اقتصاد را به حرکت در می‌آورد «درآمدهای» آن اقتصاد است. درآمدهای نفتی سرمایه عظیم خدادادی است که در صورت استفاده صحیح و بهینه از آن می تواند در زمینه های مختلف رشد و پیشرفت کشور را به دنبال داشته باشد. طبیبیان، محمد(۱۳۸۷ به اعتقاد بعضی تحلیلگران، همین امر یعنی اتکا به درآمدهای نفتی، به جای آنکه مقدمات توسعه و پیشرفت کشورها را فراهم کند عامل اصلی عقب ماندگی آنها می شود. بر اساس بررسی های اقتصادی، اغلب کشورهایی که اقتصاد آن ها وابسته به منابع طبیعی به ویژه نفت است در دهه های اخیر عملکرد اقتصادی قابل قبولی از خود به جا نگذاشته اند. رشد اقتصادی پایین، بی ثباتی اقتصاد کلان، کسری بودجه، تراز منفی تجاری، کاهش ارزش پول ملّی، تورم بالا، افزایش بیکاری، فساد مالی و اداری، تبعیض و بی عدالتی ویژگی بسیاری از این کشورهاست. نحوة استفاده از فواید حاصل از منابع طبیعی، از جمله نفت، همواره مورد توجه سیاستمداران، متخصصان اقتصادی و سیاسی بوده است . عملکرد کشورهای مختلف برخوردار از منابع طبیعی، نشان میدهد این ثروت بادآورده میتواند هم آفریننده و هم مخرب باشد. برای مثال، ثروت حاصل از فروش نفت خام برای کشورتوسعه یافته ای همچون نروژ به مثابه موهبت و نعمت عمل کرده و به شکوفایی اقتصادی و افزایش رفاه ساکنان این کشور کمک کرده است. در عوض، این ثروت در کشورهای کمترتوسعه یافتهای از قبیل نیجریه، عراق،ونزوئلا و جز اینها، به مثابه نوعی بلا عمل کرده و عملکرد سیاسی و اقتصادی آن را تحلیل برده است. آنچه پیرامون منابع طبیعی حائز اهمیت میباشد، نحوه مدیریت درآمدهای حاصله است. در نتیجه مدیریت نادرست درآمدهای حاصله از منابع طبیعی، این درآمدها، نه تنها به رشد اقتصادی بیشتر منجر نشده، بلکه اثرات سوءاقتصادی بر جای خواهد گذاشت. )کاوسی، ١٣٨٧(

ادامه مطلب »

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم