بازی با کلمات -یکی از بهترین بازی ها برای تست و بالا بردن اطلاعات عمومی -سوالات متنوع از شهر و کشورهای مختلف و … -در صورت پاسخ ندادن به سوال جواب سوال داده می شود -دارای مراحل مختلف, امتیاز و جوایز -حرکات انیمیشن عروسکی -و …