نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

SaveAsPDF for Office 2007

SaveAsPDF for Office 2007

کاربرد: برنامه‌های Word ،Excel ،Access ،PowerPoint و Visio شغل بسیاری از افراد ایجاب می‏کند که یک نـسخه از کار خـود را در قالـب PDF) Portable Document Format) ذخـیـره کنـنــد. Office 2007 ویــژگی‏‏ Save As PDF را بـرای انـجام ایـن ‏کار در اخـتیار می‏گذارد. امـا ایـن ویـژگی ارزشمند، تا هـنگامی که مـراحلی را بـرای فـعال کـردن آن پـشت سـر نـگذاریـد، در دستـرس نـخـواهـد بـود. ویـژگی‏‏ Save As PDF را می‏‏تـوان با دریافت یک برنـامه ساده از مایـکروسافت، به تـمام بـرنامـه‏های Office 2007 اضافه کرد. پس از نصب ویژگی‏‏ Save As PDF، آن ‏‏را در مـنوی Office خواهید یافت. برای استفاده از این ویژگی‏‏، روی دکمه Office (در بالای گوشه سمت چپ پنجره) در هر یک از برنامه‏ها که قصد استفاده از آن را دارید، کلیک کرده و سپس گزینه‏های Save As یا XPS را انتخاب کنید. غیرفعال کردن نوار ابزار کــاربـــرد: بـرنـامـه‌هـای Word ،Excel ،Access و PowerPoint نوار ابزار Office 2007 که عمـلکردهای مـخـتلـف را در زبانه‏‏های متفاوت گروه‏‏بنـدی کرده، انباشـته از ویـژگی‏‏های سودمند است. اندازه این نـوار، بسیار بـزرگ است و فضای زیادی را اشغال می‏کند. اما می‏‏توانید هنگام کار با اسناد طولانی Word یا یـک بانـک اطلاعات لبریـز از داده‏‏های Access، آن ‏‏را به طور موقت از سـر راه خود بـردارید. کافی اسـت روی عنوان یکی از زبانه‏‏ها که در بالای نوار جای دارند، دابل کلیک کنید تا این نوار به اندازه‏ای که تنها نشان دهنده عنوان زبانه‏‏ها است، کوچک شود. دابل کلیک مجدد روی یکی از این عناوین، نوار ‏‏را به حالت اولیه باز می‏‏گرداند. از این نوار می‏‏توانیـد در انـدازه کوچـک شـده آن نیز استفاده کنید. اگر روی هر یک از عناوین کلیک کنید، نـوار اصلی تنها به مدتی که بتوانید یکی از گزینه‏های آن ‏‏را انتخاب کنید، ظاهر شده و سـپس از سـر راه کنـار خـواهـد رفـت. اگـر اسـتفاده از صـفحه کلید را بـرای صـدور فـرمان‏‏ها ترجـیح می‏‏دهیـد، می‏‏توانید با فشار کلید Alt، ایـن نوار را به طور موقت احضار کرده و سـپس کلیـد حروف اول عـنوان زبانه و فرمان مورد نظر را فشار دهید (برای مثال، بـرای اجرای فرمان Spelling در برنامه‏ Word، ابتدا کلید Alt و سپـس کلیدهای R (بـرای عنوان زبانه Review) و S (برای فرمان Spelling) را فـشار دهیـد. پـس از انـتخاب فرمان مورد نظر، نوار بار دیگر ناپدید خواهد شد

SaveAsPDF for Office 2007

کاربرد: برنامه‌های Word ،Excel ،Access ،PowerPoint و Visio شغل بسیاری از افراد ایجاب می‏کند که یک نـسخه از کار خـود را در قالـب PDF) Portable Document Format) ذخـیـره کنـنــد. Office 2007 ویــژگی‏‏ Save As PDF را بـرای انـجام ایـن ‏کار در اخـتیار می‏گذارد. امـا ایـن ویـژگی ارزشمند، تا هـنگامی که مـراحلی را بـرای فـعال کـردن آن پـشت سـر نـگذاریـد، در دستـرس نـخـواهـد بـود. ویـژگی‏‏ Save As PDF را می‏‏تـوان با دریافت یک برنـامه ساده از مایـکروسافت، به تـمام بـرنامـه‏های Office 2007 اضافه کرد. پس از نصب ویژگی‏‏ Save As PDF، آن ‏‏را در مـنوی Office خواهید یافت. برای استفاده از این ویژگی‏‏، روی دکمه Office (در بالای گوشه سمت چپ پنجره) در هر یک از برنامه‏ها که قصد استفاده از آن را دارید، کلیک کرده و سپس گزینه‏های Save As یا XPS را انتخاب کنید. غیرفعال کردن نوار ابزار کــاربـــرد: بـرنـامـه‌هـای Word ،Excel ،Access و PowerPoint نوار ابزار Office 2007 که عمـلکردهای مـخـتلـف را در زبانه‏‏های متفاوت گروه‏‏بنـدی کرده، انباشـته از ویـژگی‏‏های سودمند است. اندازه این نـوار، بسیار بـزرگ است و فضای زیادی را اشغال می‏کند. اما می‏‏توانید هنگام کار با اسناد طولانی Word یا یـک بانـک اطلاعات لبریـز از داده‏‏های Access، آن ‏‏را به طور موقت از سـر راه خود بـردارید. کافی اسـت روی عنوان یکی از زبانه‏‏ها که در بالای نوار جای دارند، دابل کلیک کنید تا این نوار به اندازه‏ای که تنها نشان دهنده عنوان زبانه‏‏ها است، کوچک شود. دابل کلیک مجدد روی یکی از این عناوین، نوار ‏‏را به حالت اولیه باز می‏‏گرداند. از این نوار می‏‏توانیـد در انـدازه کوچـک شـده آن نیز استفاده کنید. اگر روی هر یک از عناوین کلیک کنید، نـوار اصلی تنها به مدتی که بتوانید یکی از گزینه‏های آن ‏‏را انتخاب کنید، ظاهر شده و سـپس از سـر راه کنـار خـواهـد رفـت. اگـر اسـتفاده از صـفحه کلید را بـرای صـدور فـرمان‏‏ها ترجـیح می‏‏دهیـد، می‏‏توانید با فشار کلید Alt، ایـن نوار را به طور موقت احضار کرده و سـپس کلیـد حروف اول عـنوان زبانه و فرمان مورد نظر را فشار دهید (برای مثال، بـرای اجرای فرمان Spelling در برنامه‏ Word، ابتدا کلید Alt و سپـس کلیدهای R (بـرای عنوان زبانه Review) و S (برای فرمان Spelling) را فـشار دهیـد. پـس از انـتخاب فرمان مورد نظر، نوار بار دیگر ناپدید خواهد شد

SaveAsPDF for Office 2007 دانلود فایل حجم ۵۳۹ کیلوبایت

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم