نمایان
www.3manage.com

دانلود تحقیق با عنوان عوامل تغییر و تحول در سازمان و چگونگی مدیریت آن

تغییر و تحول قانون ثابت و لایتغیر جهان هستی است. امواج تغییر و تحول در گستره زندگعوامل تغییر و تحول در سازمان و چگونگی مدیریت آنی امروزین ما هر لحظه جلوه ای خاص پیدا می کند. سازمانهای موفق در جهان امروز سازمان هایی هستند که تغییر و تحول را در چهارچوب تشکیلاتی خود جای می دهند. که این امر از طریق مدیریت تغییر و تحول که یکی از روش های انطباق سازمان با خواسته های محیط تغییر یافته می باشد، امکان پذیر است.

خداوند در قرآن کریم فرموده : “خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه خودشان بخواهند.”

فهرست مطالب
۲٫ تغییر و تحول و انواع آن ۵
۳٫ عاملان تغییر ۵
۳-۱٫  نیروهای مداخله گر در تغییر ۶
۳-۱-۱٫ نیروی کار ۶
۳-۱-۲٫ تکنولوژی ۶
۳-۱-۳٫ تکانهای اقتصادی ۶
۳-۱-۴٫ تمایلات در روندهای اجتماعی ۶
۳-۱-۵٫ سیاست های جهانی ۶
۳-۱-۶٫ رقابت ۶
۴٫ ضرورت تغییر و تحول در سازمانها ۶
۵٫ مدیریت تغییر و تحول ۶
۶٫ فرایند تغییر و تحول در سازمان ۷
۶-۱٫ قدم اول. ایجاد جو و احساسی از ضرورت و فوریت تغییر : ۷
۶-۲٫ قدم دوم . تشکیل ائتلافی قدرتمند برای راهبری تحول : ۸
۶-۳٫ قدم سوم . تدوین و ارائه یک دیدگاه واحد : ۸
۶-۴٫ قدم چهارم . ابلاغ بینش مشترک به کل سازمان : ۸
۶-۵٫ قدم پنجم . اعطای قدرت به افراد جهت حرکت بسوی بینش مشترک : ۸
۶-۶٫ قدم ششم . برنامه ریزی تحول : ۸
۶-۷٫ قدم هفتم . تلفیق پیشرفتهای منطقی و ایجاد تحولات بیشتر : ۹
۶-۸٫ قدم هشتم . نهادینه کردن نوآوریها و تحولات بدست آمده : ۹
۷٫ استراتژی های تغییر و تحول ۹
۷-۱٫ استراتژی تغییر تکنولوژی : ۹
۷-۲٫ استراتژی تغییر ساختار : ۹
۷-۳٫ استراتژی تغییر وظایف : ۹
۷-۴٫ استراتژی تغییر نیروی انسانی : ۱۰
۸٫ مقاومت در برابر تغییر و علل آن ۱۰
۸-۱٫ منابع مقاومت فردی ۱۰
۸-۲٫ منابع مقاومت سازمانی ۱۱
۹٫ راهبردهایی برای غلبه بر مقاومت در برابر تغییر ۱۱
۹-۱٫  آموزش و ارتباط ۱۱
۹-۲٫ مشارکت ۱۱
۹-۳٫ آسان سازی و پشتیبانی ۱۱
۹-۴٫ مذاکره ۱۱
۹-۵٫ نفوذ و تطمیع ۱۱
۹-۶٫ اعمال فشار ۱۱
۱۰٫ فرهنگ تحول از نگاه مدیریت کیفیت فراگیر ۱۲

ادامه مطلب »

سوالات آزمون بیمه مرکزی موضوع آیین نامه ۷۵ نمایندگان بیمه برگزار شده در شهریور ۹۵ بهمراه پاسخ

سوالات آزمون بیمه مرکزی مربوط به نمایندگی بیمه حاوی ۱۰۰ سوال بهمراه پاسخ که در ۱۸ شهریور ۹۵ برگزار شد جهت دانلود منتشر شده است.

منابع آزمون بیمه مرکزی نمایندگی

منابع آزمون بیمه مرکزی نمایندگی

ادامه مطلب »

پیامدهای وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی وراه کار خروج ازآن

فهرست مطالب

پیامدهای وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی وراه کار خروج ازآن

۱٫مقدمه. ۴

۲٫چالش اقتصاد نفتی. ۴

۲-۱٫درآمدهای نفتی. ۶

۲-۲٫مالیات، جایگزین مناسب درآمدهای نفتی. ۸

۲-۳٫اقتصاد مالیاتی. ۸

۲-۴٫پیامدهای مثبت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت.. ۹

۲-۵٫نتایج حاصل از جایگزینی مالیات بجای نفت.. ۱۰

۳٫نتیجه گیری..۱۰

پیشرفت در بُعد اقتصادی، لازمه بقا و شکوفایی یک نظام اجتماعی و سیاسی است. پیشرفت اقتصادی با شاخص‌های متعددی سنجیده می‌شود. رشد تولید سرانه در جامعه، نرخ بیکاری، نرخ تورم، توزیع درآمد بین آحاد جامعه، متوسط میزان تحصیلات نیروی کار، دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی، امید به زندگی، میزان تولیدات فرهنگی، تامین زندگی در زمان بازنشستگی و بیکاری از جمله شاخص‌های پیشرفت اقتصادی است. متوسلی، محمود(۱۳۸۲).

در دنیای امروز که ارتباطات، گسترده و سریع شده است، جوامع مختلف از اوضاع همدیگر مطلعند. پیشرفت اقتصادی بیشتر در یک جامعه نسبت به جوامع دیگر نشان از توانمندی بیشتر نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در بهبود وضع مردم آن جامعه دارد. پیشرفت اقتصادی موجب حفظ سرمایه‌های انسانی و جلوگیری از فرار مغزها و حتی جذب مغزهای خارج از کشور شده و سرمایه‌های انسانی جامعه را تقویت می‌کند که خود موجب پیشرفت بیشتر جامعه می‌شوند. اقتصاد ایران دارای بخش‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی بالقوه‌ای است که نیازمند یک برنامه بلندمدت و همه جانبه‌نگر در بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، موهبت‌های الهی و منابع انسانی کارآمد است تا با تخصیص بهینه این منابع، آینده اقتصادی ایمن‌تر و پررونق‌تری را برای نسل‌های بعدی رقم زند. در هر اقتصادی و به هر اندازه‌‌‌ای (کوچک یا بزرگ) آنچه مهم است و چرخ‌های اقتصاد را به حرکت در می‌آورد «درآمدهای» آن اقتصاد است. درآمدهای نفتی سرمایه عظیم خدادادی است که در صورت استفاده صحیح و بهینه از آن می تواند در زمینه های مختلف رشد و پیشرفت کشور را به دنبال داشته باشد. طبیبیان، محمد(۱۳۸۷ به اعتقاد بعضی تحلیلگران، همین امر یعنی اتکا به درآمدهای نفتی، به جای آنکه مقدمات توسعه و پیشرفت کشورها را فراهم کند عامل اصلی عقب ماندگی آنها می شود. بر اساس بررسی های اقتصادی، اغلب کشورهایی که اقتصاد آن ها وابسته به منابع طبیعی به ویژه نفت است در دهه های اخیر عملکرد اقتصادی قابل قبولی از خود به جا نگذاشته اند. رشد اقتصادی پایین، بی ثباتی اقتصاد کلان، کسری بودجه، تراز منفی تجاری، کاهش ارزش پول ملّی، تورم بالا، افزایش بیکاری، فساد مالی و اداری، تبعیض و بی عدالتی ویژگی بسیاری از این کشورهاست. نحوة استفاده از فواید حاصل از منابع طبیعی، از جمله نفت، همواره مورد توجه سیاستمداران، متخصصان اقتصادی و سیاسی بوده است . عملکرد کشورهای مختلف برخوردار از منابع طبیعی، نشان میدهد این ثروت بادآورده میتواند هم آفریننده و هم مخرب باشد. برای مثال، ثروت حاصل از فروش نفت خام برای کشورتوسعه یافته ای همچون نروژ به مثابه موهبت و نعمت عمل کرده و به شکوفایی اقتصادی و افزایش رفاه ساکنان این کشور کمک کرده است. در عوض، این ثروت در کشورهای کمترتوسعه یافتهای از قبیل نیجریه، عراق،ونزوئلا و جز اینها، به مثابه نوعی بلا عمل کرده و عملکرد سیاسی و اقتصادی آن را تحلیل برده است. آنچه پیرامون منابع طبیعی حائز اهمیت میباشد، نحوه مدیریت درآمدهای حاصله است. در نتیجه مدیریت نادرست درآمدهای حاصله از منابع طبیعی، این درآمدها، نه تنها به رشد اقتصادی بیشتر منجر نشده، بلکه اثرات سوءاقتصادی بر جای خواهد گذاشت. )کاوسی، ١٣٨٧(

ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت درس عمومی اخلاق اسلامی (آیین زندگی)

این فایل خلاصه شده درس اخلاق اسلامی که بعنوان درس عمومی در کلیه دانشگاههای کشور تدریس میشود که به صورت پاورپوینت و در ۸ فصل گنجانده شده است. مناسب برای اساتید گرامی و دانشجویان عزیز

سرفصلجزوه-درس-خلاصه-کتاب-اخلاق-اسلامی

فصل اول : اخلاق دانش اندوزی

فصل دوم: اخلاق پژوهش

فصل سوم: اخلاق نقد(شیوه های اخلاقی مواجهه با اندیشه ها)

فصل چهارم: اخلاق معیشت

فصل پنجم : اخلاق معاشرت

فصل ششم: اخلاق جنسی

فصل هفتم: اخلاق سیاست (اخلاق زمامداری)

فصل هشتم: اخلاق مناظره وگفتگوی علمی

جهت دانلود به ادامه مطلب بروید…

ادامه مطلب »

دانلود تحقیق با عنوان نقش خانواده در تربیت و انتقال ارزشهای دینی به فرزندان

فهرست مطالب:

اهمیت خانواده در انتقال ارزش هادانلود تحقیق با عنوان نقش خانواده در تربیت و انتقال ارزشهای دینی به فرزندان

شناخت انواع خانواده برای انتقال ارزش ها

ارتباط افراد خانواده و تأثیر آن درانتقال ارزش ها

عوامل انتقال ارزشها در زمان کودکی

خانواده و اهمیت آن در تربیت دینی

الف ـ تفاهم بین والدین

ب ـ بعد الگویی خانواده

ج ـ جدیت و منظم بودن

د ـ تشویق تفکر و اندیشه

هـ ـ استفاده از جاذبه‌ها

و ـ تمرین و تکرار

ز – ایجاد رابطه عاطفی

ح ـ استفاده از زمینه‌های تشخص‌طلبی

ط ـ کنترلهای غیرمستقیم

ی ـ حمایتهای اجتماعی

ک ـ ایجاد وضعیت خاص

ل ـ فضاسازی

م ـ خلوص در اعمال

یک انسان، از زمانی که متولد می شود، تا زمانی که، به رشد کامل فکری و جسمی می رسد و برای خود مستقل میشود، در خانواده به سر می برد و بیشتر وقت خود را در ارتباط با اعضای خانواده اش می گذراند ، بنابراین خانواده که شامل پدر و مادر و فرزندان می شود، می تواند مهمترین و موثرترین، عامل در انتقال دادن ارزشهای دینی به او باشد. حتی والدین قبل از تولد نیز، نقش موثری در انتقال ارزش ، به فرزندان خود ایفا می کنند . با توجه به این که هدف در این مقاله ، شناخت انواع خانواده ها و بررسی نحوه رفتار افراد ، در درون خانواده است؛ به بررسی عوامل مختلف در انتقال ارزشهای دینی از طریق خانواده به فرزندان، پرداخته شده است، تا از طریق آگاهی به این عوامل ، بتوان بهترین و موثرترین شیوه ی انتقال ارزش های دینی را برگزید. این مقاله در دو بخش تنظیم شده است که، در ابتدا به شناخت انواع خانواده ها ، چگونگی ارتباط افراد درون آن ها پرداخته شده  است. در بخش بعدی به برخی از عوامل انتقال ارزشها در کودک اشاره شده است. منابع مورد استفاده دراین مجموعه، قرآن، نهج البلاغه و کتب حدیثی معتبر و همچنین کتب برجسته روان شناسی رشد و تربیتی است . نتیجه ای که پس از مطالعه این مقاله به دست می آید؛ این است که هر خانواده با توجه به محیط خانه و خصوصیات افراد درون خانواده در دوره های متفاوت رشدی، به گونه ای انتقال دهنده ی ارزش های دینی باشد . پدر و مادر باید یک دوست خوب برای فرزند خود باشند و با راهنمایی های به موقع، اعتماد به نفس را در او زنده کنند، و مرد یا زنی با ایمان، امانت دار، فداکار، درست کردار، فروتن، ایثارگر، خیرخواه و متخلق به اخلاق الله و پای بند به ارزش های دینی، تحویل جامعه دهند.

ادامه مطلب »

دانلود تحقیق با عنوان فناوری اطلاعات و بر آموزش و یادگیری دانش آموزان چه تاثیری دارد

تحقیق با عنوان فناوری اطلاعات و بر آموزش و یادگیری دانش آموزان چه تاثیری دارد

یادگیری فن آوری اطلاعاتافزایش منابع اطلاعاتی (روزنامه، رادیو، تلویزیون و اینترنت، سی دی و مواد چندرسانه ای دیگر) و رشد سریع دانش به خصوص در زمینه علوم و فناوری نه تنها نیاز به روزآمد کردن مطالب درسی را افزایش داده است، بلکه نیاز به بازبینی مجدد طراحی برنامه درسی و تدریس دروس به شکل میان رشته ای را نیز آشکار می کند.
اولین و مهم ترین ویژگی تعلیم و تربیت مسئله محور و تفکر محور، فعال ساختن دانش آموز و ساختن دانش به وسیله خود او است. فناوری اطلاعات و ارتباطات تسهیل کننده یادگیری مسئله محور است.

فناوری اطلاعات با اختراع نخستین تکنولوژی انقلاب صنعتی در سال های ۱۶۶۰ الی ۱۸۵۰ با اختراع موتور بخار آغاز شد و با دومین انقلاب صنعتی در سال های ۱۸۹۰ الی ۱۹۳۰ و اختراع الکتریسیته و توسعه صنعت شیمی استمرار یافت ، در انقلاب سوم صنعتی با اختراع رادیو ، تلویزیون و توسعه صنعت شیمی استمرار یافت ، در انقلاب سوم صنعتی با اختراع رادیو ، تلویزیون و کامپیوتر تکمیل شد .

تعلیم و تربیت، پیوسته یکی از دغدغه‌های والدین و نظام آموزشی کشور بوده و هست؛ واژه‌ای که فرایندی پیچیده را در خود جای داده و خانواده‌ها و نظام آموزشی مداوم در تلاش‌اند این فرآیند را با توجه به امکانات و ضروریات آن عصر، بهتر و سریع‌تر به سرمنزل مقصود برسانند. عصر حاضر که عصر IT یا همان فناوری اطلاعات و ارتباطات است، می‌تواند کمک شایانی به این امر بنماید.

فهرست مطالب:

مقدمه. أ‌

تاریخچه فن آوری اطلاعات.. ۲

تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات.. ۳

اجزای سیستم آموزشی.. ۴

تعامل بین فراگیر و محتوی.. ۴

تعامل بین فراگیر و معلم. ۴

تعامل بین دانش آموز و سایر دانش آموزان. ۴

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات دریادگیری.. ۵

اهداف توسعه فناوری اطلاعات در آموزش.. ۶

استفاده مؤثر از فناوری.. ۷

نقش معلمان. ۹

نقش دانش‌آموزان. ۹

فعالیت های آموزشی معلمان، با استفاده از IT. 10

دسترسی به منابع فناوری اطلاعاتIT. 10

دانش معلم اندرموردتوانمندی فناوری اطلاعاتITدر آموزش.. ۱۰

اعتماد معلمان در بکارگیری فناوری اطلاعات.. ۱۱

کارمشارکتی،شناخت بهتریادگیری شاگردان. ۱۱

 

 

ادامه مطلب »

دانلود گزارش کار در آزمایشگاه الکترونیک

شرح مختصر :   گزارش کارگاه الکترونیک مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند بین پایه‌هایش اختلاف ولتاژ ایجاد میشود. این قطعه مصرف بسیاری در الکترونیک دارد. برای تشخیص مقدار اهم مقاومت‌ها از رنگهای روی آن استفاده می‌شود و یک رنگ نقره‌ای یا طلایی نیز در آخر این رنگ‌ها به عنوان درصد خطا در نظر گرفته می‌شود. هر وسیله الکترونیکی بنا به طراحی خاص خود ، به ولتاژ و آمپراژ مشخصی جهت راه اندازی و کارکرد نیاز دارد.منبع تغذیه دستگاهی است که قادر است از یک ورودی با ولتاژ و آمپراژ ثابت (بنا به طراحی داخلی خود) ولتاژ و آمپراژ مختلفی را تولید نماید.  منابع تغذیه بر دونوع AC و DC تقسیم می شود که بنا به اقتضای مدار می توان آنها را به مدار وصل نمود،اما منبع تغذیه ای که در اکثر برای کاربرد کارهای الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد را در شکل زیر مشاهده می نماییم. مدار یکسو ساز نیم موج از یک منبع ولتاژ متناوب ویک مقاومت بار و یک دیود تشکیل شده است. ترانسفورماتور دامنه برق شهر را از ۲۲۰ ولت به ولتاژ کمتری تبدیل نموده و به مدار اعمال می مثبت می شود . دیود در بایاس مستقیم B نسبت به نقطه A نماید. در نیم سیکل مثبت نقطه در جهت قرار دادی) از دیود و مقاومت بار ) B بطرف نقطه A بوده و جریان الکتریکی از نقطه عبور می نماید. بدین ترتیب افت ولتاژ دو سر مقاومت بار بوجود می آید.منفی می شود . دیود در بایاس معکوس بوده و B نسبت به نقطه A در نیم سیکل منفی نقطه جریان الکتریکی از مدار عبور نخواهد کرد. چون جریان داخل مدار صفر می باشد هیچ ولتاژی در دو سر مقاومت بار افت نخواهد کرد. در حقیقت این مدار نیم سیکل های منفی را حذف می نماید.

 

ادامه مطلب »

دانلود گزارش کارورزی در کانون مشاورین تبلیغات

دانلود کتابهای پاورپوینت

گزارش کارورزی کانون مشاورین تبلیغات به تفکیک هفته شامل ۲۷ اسلاید فایل پاورپوینت جهت بهره برداری و

ارایه گزارش جهت نمونه های مشابه جهت دانلود قرار گرفته است. ادامه مطلب »

دانلود گزارش تحقیق شرکت ساخت ماشینهای راه سازی هپکو

گزارش کار از روابط عمومی شرکت هپکو

فهرست  این گزارش تحقیق :

تاریخچه شرکت

شرکت های تحت پوشش هپکو

شرکت مهندسی و قطعات ماشین آلات راهسازی

چشم انداز

مأموریت

ارزشهای سازمانی

اهداف سازمان

استراتژی

هسکو شرکت خدمات تجهیزات سنگین هپکو

پشتوانه های هسکو

تاریخچه و سوابق فعالیت شرکت کومات ماشین شرق متعلق به هپکو

مزایای خدمات پس از فروش کومات ماشین در قیاس با سایر شرکتها را می توان در محورهای ذیل اشاره نمود

خدمات بعد از دوره گارانتی

تامین قطعات

شرکت روغن هپکو

مأموریت شرکت

دامنه فعالیت شرکت

حوزه محصولات شرکت

انواع بسته‌بندی شرکت

شرکت لیزینگ ماشین آلات سنگین ایرانیان

هدف از ایجاد شرکت

تعریف لیزینگ (واسپاری)

مزایای تامین مالی مشتریان توسط لیزینگ هپکو

تسهیلات اعتباری ارائه شده به مشتریان

ماشین آلات تحت لیزینگ

شرایط و نحوه استفاده از تسهیلات اعتباری

عضویت در کانون شرکتهای لیزینگ ایران

نوع ضمانت نامه

شرکت فرتاک ماشین

اهداف کلان واستراتژی های شرکت هپکو

اعضاء هیئت مدیره

ماموریت، ارزشهای سازمانی، چشم انداز شرکت هپکو

فعالیت های شرکت هپکو

استقرار پذیرش در طبقه همکف

 

ادامه مطلب »

دانلود نمونه سوالات دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوال دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانلود نمونه سوالات دانشگاه جامع علمی کاربردی جمع آوری شده در سالهای اخیر بصورت رایگان در سایت قرار گرفته است

 

 

ادامه مطلب »

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم