www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

مقاله ارزیابی فرهنگ سازمانی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده
امروزه ثابت شده است که ارتقاء فرهنگ سازمانی تأثیر مستقیم بر ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی فرهنگ موجود و شناسایی فرهنگ مطلوب برای واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استانهای اصفهان و چهارمحال بختیاری است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استانهای اصفهان و چهارمحال بختیاری بوده که از طریق نمونه گیری دو مرحله ای تعداد ۲۷۲ نفر از کارکنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای ارزیابی فرهنگ سازمانی واحدها از پرسشنامه استاندارد کامرون و کویین(۲۰۱۱) استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از شاخص های توصیف داده ارزیابی گردید و فرضیه های پژوهش با استفاده از ترسیم نیم رخ های فرهنگی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تمامی فرضیه ها مبنی بر وجود تفاوت میان فرهنگ موجود و مطلوب دانشگاه ها مورد تأیید بوده و بین واحدهای دانشگاهی از لحاظ میزان حاکمیت فرهنگ های چهار گانه تفاوت وجود دارد.

لینک دانلود

حجم :۱٫۱۸mb
download:2900 تومان
نوع فایل :ورد ۲۶ صفحه
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود – ۳manage.com
مدیران دانلود هیچ مسئولیتی در قبال مطالب خودکار جمع شده از دیگر سایتها ندارد

مطالب مرتبط

دانلود تحقیق  بررسی اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی
مقاله تجارت الکترونیک در کشور های در حال توسعه، مطالعه موردی ایران
مقاله تاثیر فناوری های آموزشی و نقش آن در مدیریت یادگیری و آموزشی
مقاله بررسی نقش هوش هیجانی مدیران بر تعالی جو سازمانی
مقاله رایانش ابری
مقاله بررسی مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای تلفن همراه با دانش آموزان بدون تلفن همراه در مدارس بهبهان
مقاله بررسی عوامل موثر بر قانون گریزی شهروندان در پیرانشهر
مقاله ضرورت توجه به فناوری و تکنولوژی های نوین در آموزش و پرورش

یک نظر بگذارید

دسته‌ها

اين سايت را حمايت مي کنم