نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

گسترش امور خیریه در آموزش عالی باهدف ارتقای کیفی آن

طبق آیین نامه اجرایی ستاد خیرین وزارت علوم کمیته خیرین وزارت علوم به ستاد ارتقاء یافت و هم اکنون وظیفه برنامه ریزی برای ترغیب خیرین، بسترسازی برای سرمایه گذاری بهینه و افزایش حمایت از خیرین را به عهده دارد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا) آیین نامه اجرایی ستاد خیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای بهره مندی هدفمند آموزش عالی از ظرفیت افراد خیر، سازمان های مردم نهاد و بنیادهای خیریه بعد از همفکری و استفاده از نظرات و دیدگاه های مختلف تدوین و در تاریخ ۳۰ شهریور ماه سال جاری ابلاغ شد.

طبق این آیین نامه هدف از تشکیل ستاد خیرین وزارت علوم ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف ستادی وزارت، سیاستگذاری امور مربوط به خیرین و واققفین در وزارت علوم، برنامه ریزی و بستر سازی برای رفع موانع و مشکلات فراروی حامیان آموزش عالی، ایجاد حلقه ارتباطی با بنیاد خیرین آموزش عالی و بنیاد های خیرین دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری برای بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی آنان و تشویق نیکوکاران در تقویت و گسترش زیرساخت های آموزش عالی کشور می باشد.

همچنین از جمله وظایف ستاد وزارت علوم می توان به سیاستگذاری و برنامه ریزی برای اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و امور خیریه در نظام آموزش عالی کشور باهدف رشد کمی و کیفی آموزش عالی، ارائه مشاوره و بستر سازی جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری بهینه خیرین آموزش عالی، شناسایی، معرفی و حمایت همه جانبه و تقدیر از خیرین و واقفین آموزش عالی کشور، نظارت بر حسن اجرای تعهدات دانشگاه ها در قبال خیرین باهدف تحقق نظرات و اهداف شرعی خیرین و واقفین، برنامه ریزی برای ایجاد بسترهای مناسب قانونی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی جهت تقویت و استمرار حمایت های خیرین و واقفین از آموزش عالی، برنامه ریزی برای ترغیب و تشویق خیرین و سازماندهی آنان جهت ایجاد بنیاد های خیرین دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری، برنامه ریزی برای جلب توجه بیش از پیش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به برنامه ریزی جهت بهره مندی بیشتر از ظرفیت های خیرین در توسعه زیرساخت ها اشاره کرد.

اعضای ستاد خیرین وزارت علوم به ترتیب شامل وزیرعلوم، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع به عنوان قائم مقام و دبیرستاد، معاون پژوهش و فناوری، رئیس سازمان امور دانشجویان، معاون فرهنگی و اجتماعی، مدیرکل روابط عمومی و رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز می باشد. همچنین دو نفر از خیرین معرفی شده از سوی بنیاد خیرین آموزش عالی با حکم قائم مقام و دبیر ستاد به مدت دوسال اعضای حقیقی این ستاد هستند که تا پیش از تشکیل بنیاد خیرین آموزش عالی اعضای حقیقی به پیشنهاد معاون مالی و اداری و مدیریت منابع و تأیید وزارت علوم انتخاب و منصوب می شوند.

جلسات ستاد خیرین هر سه ماه یکبار تشکیل می شود. همچنین دبیرخانه ستاد ذیل معاونت مالی و اداری وزارت علوم تشکیل شده و اجرای تصمیمات را به عهده داراست.

انتهای پیام

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم