نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

گزارش کارآموزی – مراحل حسابداری پیمانکاری – پروژه کارورزی دوره کاردانی رشته حسابداری

گزارش کارآموزی – مراحل حسابداری پیمانکاری – پروژه کارورزی  دوره کاردانی رشته حسابداری

فهرست مطالب

          فصل اول : عملیات پیمانکاری :

–         ارکان اصلی عملیات پیمانکاری

–         انواع قرارداد های پیمانکاری

–         مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری

–         مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح

–         ارجاع کار به پیمانکار

–         انعقاد قرار داد با پیمانکار

–         اجرای کار ( شروع عملیات )

–         خاتمه کار

–         سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )

فصل دوم : حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز

دارائی های جاری

–         بانک و صندوق

–         تخواه گردان ها

–         حساب های دریافتنی

–         حساب ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول

–         اسناد دریافتنی

–         پیش پرداخت ها

–         سپرده حسن انجام کار

درارئیهای ثابت :

–         دارائیهای ثابت مشهود

–         داراییهای ثابت نا مشهود

بدهی های جاری :

–         حسابهای پرداختنی

–         اسناد پرداختنی

–         پیش دریافت ها

بدهی های بلند مدت 

–         سرمایه

–         در آمدها

–         هزینه ها

–         حساب پیمان

–         حساب کار گواهی شده

 

فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانکاری

–         روش کار تکمیل شده

–         روش درصد پیشرفت کار

–         ذخیرة لازم برای زیان های قابل پیش بینی

–         دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری

–         تعیین سود پیمان تکمیل شده

–         انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده

–         محاسبة صود پیمان نا تمام

–         نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه

–         نحوه محاسبات استحلاک تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .

فصل چهارم : مالیات پیمانکاری

–         مالیات مقملوع

–         مالیات بر در آمد پیمانکاری

–         در آ‚د مشحول مالیات پیمانکاری

–         مالیات موسسات پیمانکاری

–         شرکت های سهامی

–         نحوة نگهدای حساب های مالیاتی

–         پیش پرداخت مالیات

–         مالیات قطعی پیمان ها

–         ذخیرة مالیات بر در آمد

فصل پنجم : گزارش های مالی

–         ترازنامه

–         جدول بهای تمام شدة‌کار در جریان ساخت

–         گزارش های عملیاتی

–         گزارش پیشرفت کار

–         صورت حساب صودو زیان

–         تراز آزمایشی

 

خلاصه ای از نکات مهم پروژه به شرح زیر می باشد

۱-  مراحل انجام عملیات پیمانکاری

۲-  حسابهای شرکت پیمانکاری

۳-  روش های متداول حسابداری پیمانکاری

۴-  مالیات پیمانکاری

۵-  گزارش های مالی

۶-  صورت مسئلة پیمانکاری

قیمت ۳۰۰۰ تومان
۱۳۵ صفحه فایل word + فهرست مطالب و …
پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم