نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

گزارش کارآموزی مجموعه فعالیتهای تئوری و عملی در دانشگاه

موضوع کارآموزی: مجموعه فعالیتهای تئوری و عملی در دانشگاه و محل کارآموزی

محل کارآموزی : سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

چکیده:

در گزارش کارآموزی مذکور فعالیتهای گوناگونی صورت گرفته است که به ترتیب و خلاصه عبارتند از:

۱- جمع آوری اطلاعات از کتب مقالات ، مجلات و غیره در مورد رشته مرتع و آبخیزداری اهمیت، جایگاه و ضرورت آن و نیز ارتباط آن با دوره کارآموزی و تأثیر دوره کارآموزی در آموزش و پرورش دانشجویان

۲- معرفی سازمان جهادکشاورزی خرم آباد که به شرح تاریخچه کادر پرسنل مخصوصاً دو طرح آبخیزداری ده سفید و ده پیر پرداخته شده است.

۳- شرح گزارش بازدیده های انجام شده از انواع طرح های مختلف مرتع و آبخیزداری در استان مرکزی صورت گرفته است و به شرح انواع عملیات بیولوژیکی و مکانیکی پرداخته است.

۴- شرح گزارش فعالیتهای انجام شده در محل کارآموزی

۵-در قسمت انتهایی به جمع بندی ، نتیجه گیری ، بحث و پیشنهاد پیرامون بازدیدهای انجام گرفته فعالیتهای دوره کارآموزی و در کل اهمیت رشته مرتع و آبخیزداری پرداخته شده است.

قیمت ۵۰۰۰ تومان
۵۰ صفحه فایل word + فهرست و منابع و نتیجه گیری

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم