نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

کنترل بهینه توان راکتیو در شبکه های انرژی الکتریکی

خلاصه: در مقاله حاضر چند تابع هدف جهت کنترل بهینه توان راکتیو و ولتاژ سیستم معرفی شده و نهایتاً بهترین آنها برگزیده
که یک روش عددی غیرخطی بوده و از لحاظ (HJ(Hooke & Jeevesمی شود. جهت اینکار از روش بهینه سازی
برنامه نویسی نیز بسیار ساده است، استفاده می شود. از آنجا که پخش بار در تحلیل سیستم بکار گرفته شده، روش مورد استفاده
قابل اعمال به هر نوع شبکه اعم از شعاعی، حلقوی و تار عنکبوتی، می باشد. نتایج شبیه سازی ها نشان داد هاند که هرگاه ولتاژ
باسهای شبکه نیز در تابع هدف گنجانده شوند، نتایج بهتر خواهد بود. با توجه به سرعت بالا و سادگی روش ارائه شده، این
مفید باشد. نرم افزار تهیه شده جهت (On-Line) روش می تواند در کنترل توان راکتیو و ولتاژ سیسیتم بصورت زمان واقعی
خازن گذاری بهینه با توابع هدف متفاوت به یک شبکه توزیع شعاعی اعمال شده و نتایج حاصل به شکل جدول و منحنی
آورده شده و مورد بحث و بررسی قرار می گیرند

لینک دانلود

حجم : ۱۵۸ کیلوبایت
download: 2900 تومان
نوع فایل : ۱۱ صفحه pdf
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم