نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

چگونه پسورد (رمز عبور) بسازیم؟

چگونه پسورد (رمز عبور) بسازیم؟

در اینترنت بسیار پیش می آید کهبرای دسترسی به اطلاعات شخصی خود (مانند ایمیل، حساب بانکی و ..) احتیاج به رمزعبور یا پسورد دارید. اگر می خواهید پسوردی بسازید که شکستن آن دشوارباشد،باید ترکیبی از کلمات اعدادو سمبل ها بسازید. شما می توانید این عمل را انجام دهید و هنوز بیاد آوردن آنبرایتان ساده باشد. مثلا یک پسورد خوب می تواند$ greatday $ یا# happytimes # باشد. یا ممکن استبخواهید پسورد خود را به روش زیر بسازید، با پیدا کردن یک عبارت، مثلاًعبارت” every day has his day “ در نظر بگیرید، حروفاول این عبارت را کنار هم قرار می دهیم، می شود ” edhhd “ که اگر این عبارت را به یاد داشتهباشید پسورد مناسبی خواهد بود. روش دیگر چسباندن قسمتی از کلمات به یکدیگر استمثلاًlovmar از ترکیب اول کلماتlove  وmarriage بدست آمده است. اضافه کردن یک یا چندعدد به این پسورد آنرا به مراتب مطمئن تر می کند. مثلاً فرض کنید شما پسوردedhhd را انتخاب کرده اید و شمارهشناسنامه  شما ۱۱۷۱ می باشد با ترکیب اینها پسورد۱۱edhhd71 بدست می آید که پسورد بهتریاست.

Active Server Pageserror ‘ASP 0113’

Script timed out

/Article/ViewArticle.asp

The maximum amount of time for a script to execute was exceeded. You can change this limit by specifying a new value for the property Server.ScriptTimeout or by changing the value in the IIS administration tools.

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم