نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

چارچوب پیشنهادی برای طرح ارزیابی مخاطرات امنیتی شبکه

مقدمه: تا چند سال اخیر، از یک سو اطلاعات فنی کاربران شبکه در حدی نبود که تهدیدی برای امنیت شبکه محسوب شوند و از سوی دیگر، با اعمال کنترل های مدیریتی ، محافظت های فیزیکی و محدود نمودن تعداد افرادی که به سرویس ها و بویژه سرویس های حساس دسترسی داشتند، مشکل خاص امنیتی در شبکه های سازمانی بروز نمی نمود. لیکن در حال حاضر، از یک سو فراهم شدن دسترسی به شبکه اینترنت موجب افزایش اطلاعات فنی کاربران شبکه ها شده است و ابزارهای مختلفی را در اختیار آنان قرار داده تا بتوانند به سادگی امنیت شبکه را به مخاطره بیاندازند و از سوی دیگر، اتصال شبکه های سازمانی به یکدیگر و به شبکه اینترنت، موجب افزایش تعداد اقراد مرتبط با شبکه های سازمانی و در نتیجه افزایش احتمال مخاطرات امنیتی برای این شبکه را فراهم نموده است.

فهرست برخی از  مطالب:

مخاطرات امنیتی معماری شبکه

ساختار شبکه

مخاطرات امنیتی متحمل در خصوص ساختار شبکه سازمان

ساختار آدرس دهی و مسیر یابی شبکه

ساختار دسترسی به شبکه

دسترسی لاجیکی به شبکه

تشکیلات و روش های مدیریت و نگهداری شبکه

ابزارها و مکانیزم های مدیریت شبکه

ساختار شماتیک طرح امنیت شبکه

مشخصات فنی سیستم ضدویروس

سرویس دهنده ها  AAA

و …

قیمت ۱۲۰۰ تومان
۴۰ صفحه فایل word آماده برای چاپ

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم