نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

پروژه کیفیت داده (منظر آماری) رشته صنایع

چکیده

ما مسائل -قدیمی اما جدید- کیفیت داده از منظر آماری ارائه می دهیم، تا اندازه ای با هدف جذب آمارشناسان بیشتر، به ویژه آکادمیک، برای مجذوب شدن در تحقیق روی مجموعه ی غنی از چالش های محرک. دورنمای کیفیت داده توصیف می شود، و اساس تحقیقات آن در علوم کامپیوتر، مدیریت کیفیت کلی و آمار مرور می شود. بررسی دو موردی بر پایه EDA به کیفیت داده نزدیک می شوند، برای برانگیختن مجموعه چالش های تحقیق برای آمار که نظریه محدوده، روش شناسی و ابزار نرم افزار استفاده می شود.

فهرست برخی از مطالب:

کیفیت داده چیست؟

DQ به عنوان موضوع چند شاخه ای

 بررسی موردی ۱: نسخه ITDB از FARS

سنجش و ارزیابی DQ

فرابُعد داده ها

اجزاء روند DQ

و…

 

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم