نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

پروژه تحقیقی سیب زمینی

مشخصات گیاهشناسی:

žسیب زمینی تعلق به خانواده بادمجانیانsolanaceae
žدارد.جنس   solanumدارای گونه های زیادی بوده ولی تنها گونه  tuberosum
ž,تعداد بسیار محدود دیگر هستند که تولید غده می نمایند. قسمت هوایی این گیاه در اثر سرمای زمستان خشکیده واز بین می رود ولی غده های باقی مانده در خاک می توانند در بهار سال بعد جوانه زده وگیاه جدیدی را تولید نماید. بنابراین سیب زمینی ازنظرساقه های زیرزمینی  کهدر انتهای غده ها تشکیل می شود گیاهی است دائمی ولی ازنظرساقه هایی وبرگها یکساله است.

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم