نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

پروژه بررسی عوامل موثر بر افزایش کارایی کارکنان دانشگاه اراک

پروژه حاضر در مورد بررسی عوامل موثر جهت ارتقا کارایی نیروی انسانی در کارکنان دانشگاه اراک می باشد. از آنجایی که توسعه هر جامعه ای مستلزم توسعه نظام آموزشی آن می باشد و دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی و تأثیر گذار در تمام ارکان جامعه محسوب می گردد به طوری که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند «دانشگاه مبداء همه تحولات است» به همین دلیل شناسایی عوامل موثر در بهبود کارکرد این نظام و ایجاد تغییرات مفید با توجه به نیازهای جامعه از ضروریات
می باشد و از طرف دیگر نقش کارمند در تحول جامعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است، اما با توجه به نیروی نسبتاً کافی که در قسمت های مختلف دانشگاه مشغول به کار می باشند ولی همواره این احساس وجود دارد که راندمان ، بازدهی و به عبارتی کارایی در این قسمت ها پایین است لذا با توجه به این موضوع ما را بر آن داشت تا به بررسی عواملی که منجر به افزایش کارایی می شود بپردازیم از این رو از بین عوامل   متعددی که در رابطه با این موضوع وجود دارد عواملی نظیر انگیزش ، مشارکت کارکنان در امور و تواناسازی از جمله موضوعات مهم در این رابطه می باشد که تحت عنوان سرپرسش تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت مربوط به انگیزش مواردی نظیر (حقوق و دریافتی – پاداش مادی – تشکر و قدردانی شفاهی- امنیت شغلی) مورد بررسی قرار گرفته و در مشارکت کارکنان مواردی شامل (غنی سازی شغلی گردش شغلی مشارکت در تصمیم گیری و استفاده از نظر کارکنان در شورای اداری – ساعات اضافه کار و استفاده از تجارب کارکنان) مورد بررسی قرار می گیرد و در تواناسازی کارکان مواردی شامل (توجه به روحیه، مقام و شخصیت کارکنان- روابط انسانی – روحیه خودگردانی و خود کنترلی برگزاری دوره های آموزشی مهارت شغلی) مورد بررسی علمی قرار می گیرد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت مسئله

فرضیه های تحقیق

اهداف تحقیق

تعریف عملیاتی متغیرها، واژه ها و مفاهیم اصلی تحقیق

 فصل دوم: بررسی پیشینه و مبانی پژوهش

کارایی

روشهای اندازه گیری کارایی

کارایی از دیدگاه صاحبنظران

انگیزش و رضامندی

نیازها و رابطه آنان با انگیزش کارایی

شیوه عمومی مربوط به انگیزش

شیوه های مشارکت جویانه برای انگیزش

کیفیت زندگی کاری

پر بار سازی و توسعه شغلی

گردش شغلی

 پیامد های مشارکت

شیوه های مورد استفاده برای مشارکت افراد

تواناسازی کارکنان

 کیفیت های کلیدی سازمان توانمند

قدرو منزلت در محیط کار

قرار دادن اطلاعات در اختیار کارکنان

تیم ها جایگزین سلسله مراتب کنید

ارتباط با کارکنان

حلقه های کیفیت

گروه های حلقه کیفیت

آموزش

 فصل سوم: روش تحقیق

جامعه و نمونه آماری

روش تحقیق

ابزار تحقیق

روش تحلیل آماری

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشی

داده ها و جداول توصیفی مربوط به فرضیه یک

داده ها و جداول توصیفی مربوط به فرضیه دو

داده ها و جداول توصیفی مربوط به فرضیه سه

 فصل پنجم: استنتاج و پیشنهادات

اسنتتاج

پیشنهادات

 فهرست منابع و ماخذ

قیمت ۵۰۰۰ تومان
۵۰ صفحه فایل word + پرسشنامه و … آماده برای چاپ

مطالب مرتبط

دانلود تحقیق بررسی اثر بخشی طرح ملی سباح دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی
دانلود تحقیق  تاثیر خصوصیات سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد شرکت
دانلود تحقیق مسئله زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع تک هدفه با الگوریتم مبتنی بر ممتیک ترکیبی قورباغه
دانلود تحقیق فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎
دانلود تحقیق طرح ریزی شرکت تولیدی باتری اتومبیل
دانلود تحقیق  تاثیر آموزش پیش دبستانی بر روی کودکان کلاس اول ابتدایی ناحیه یک ساری از دیدگاه معلمان‎
دانلود تحقیق آنتولوژی Ontology و مجوزهای نرم افزاری Licence
دانلود تحقیق آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم