نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

پروژه بررسی روش مشارکتی در آموزش شیمی دوره متوسطه آموزش و پرورش اراک

  این تحقیق در نظر دارد تأثیر یادگیری را در درس شیمی دوره ی متوسطه در ناحیه ی دو شهرستان اراک در سال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳ در پایه های اول و سوم متوسطه مورد مطالعه قرار دهد. برای این منظور قصد دارد تا با گروه بندی دانش آموزان در گروههای گواه و آزمایش ، پیشرفت تحصیلی ، افزایش رضایت خاطر و میزان همکاری و مشارکت در میان دانش آموزان را مورد بررسی قرار دهد و ضمن مقایسه ی نتایج گروههای آزمایش با گروه های گواه تأثیر روش مشارکتی را از نقطه نظرهای مذکور مورد ارزیابی قرار دهد.

(فصل اول)

– مقدمات و کلیات

– پیشینه تحقیق

– بیان مسأله

– ضرورت و اهمیت تحقیق

– تعریف اصطلاحات

 (فصل دوم)

۱- عوامل موثر در یادگیری

۱-۲- هدفمند بودن

۱-۳- انگیزش

۱-۴ – توجه و دقت

۱-۵- تقویت

روش مشارکتی

نقش معلم در روش مشارکتی

حمایت فناوری از روش مشارکتی

 (فصل سوم)

جامعه و نمونه تحقیق

ابزار و روش جمع آوری

روش تحلیل

نمونه پرسش نامه

فهرست منابع

قیمت ۲۵۰۰ تومان
۲۵ صفحه فایل word آماده برای چاپ

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم