نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

پروژه آماری بررسی جمعیت استان مرکزی

هدف از این پروژه بررسی جمعیت استان مرکزی در گروه های مختلف سنی است که من قصد دارم بخش های مختلف کتاب آمار را برای بررسی آن به کار گیرم و نمودارها و جداول را رسم کنیم بیشتر فعالیت های کشاورزی استان در قسمت های مرکزی، جنوب غربی و قسمت کوچکی از شمال استان جریان دارد. به همین دلیل این منطقه جمعیت نسبتاً زیادی را در خود جذب کرده است. به عکس، بخش های شمالی و شرقی استان به دلیل کمبود امکان فعالیت کشاورزی در آنها از مراکز کم جمعیت استان می باشند. به طور کلی جمعیت استان در دو منطقه ی پرتحرک اقتصادی و صنعتی یعنی اراک و ساوه متمرکز شده است. شهرهای اراک و ساوه مجموعاً ۳/۷۰ درصد از کل جمعیت شهری را به خود اختصاص داده اند.

قیمت ۱۵۰۰ تومان
۱۷ صفحه فایل WORD به همراه جدول و نمودارهای آماری

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم