نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

پروژه آماری با عنوان تأثیر کار و محیط آن بر رفتار کارکنان

می توان گفت که کار انسان محصول متغیرهای بسیار متعدد و متنوعی است: مانند شخصیت، ادراک، نگرشها، انگیزش، گروه، تفاوتهای فردی و هوش استعداد و حافظه و آموزش کارکنان و غیره. هر یک از این متغیرها می تواند بازدهی کارکنان رضایت، یا نارضایتی آنها از محیط کار را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. متغیرهایی که ماهیت فیزیکی دارند، اما به اندازه ی متغیرهای انسانی می توانند بر عملکرد فرد اثر بگذارند، این متغیرها تحت عنوان شرایط محیط کار شناخته می شوند. بدیهی است که شرایط بر کار، نه تنها بازده، بلکه رضایت، نارضایتی و میزان استرس را تحت تأثیر قرار می دهد. مثلاً کارکنانی که هر روز برای سرکار رفتن مسئله دارند، و موارد دیگر، مسلماً از بهداشت روانی مناسبی برخوردار نخواهند بود و همواره بازده پایین خواهند داشت. امروزه معلوم شده است که شرایط محیط کار، از جمله میزان روستایی، سروصدا، موسیقی، ساعات کار، استراحت، تعطیلات هفتگی و شرایط آب و هوایی همه بر عملکرد اثر دارند.

فهرست مطالب

فصل اول: متولوژی تحقیق (شامل پرسشنامه های حقیقی و شخصیتی)

فصل دوم: آزمونها و نتایج

فصل سوم: جداول و نمودارها (شامل نمودارهای میله ای و محاسبه فراوانی)

قیمت ۳۰۰۰ تومان
۱۵ صفحه فایل word آماده برای چاپ

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم