نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

پخش بار اقتصادی مبتنی بر روش بهبود یافته ABC با اعمال محدودیتهای غیرخطی

چکیده: تولید انرژی الکتریکی برای سیستم های قدرت با هدف کمینه سازی کل هزینه تولیدی برای واحدهای فعال موجود در شبکه قدرت، ازمهمترین مباحث برای سیست مهای مدرن امروزی میباشد. به بیانی دیگر هدف از پخش بار اقتصادی، برنامهریزی بهینه و مناسب برای واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن عوامل و محدودیتهای غیر خطی موجود در شبکه قدرت و واحدهای تولیدی میباشد. در این مقاله، مساله پخش باراقتصادی با در نظر گرفتن محدودیتهای غیر خطی از جمله تلفات شبکه انتقال، تاثیر شیر ورودی بخار بر تابع هزینه تولیدی، توازن تولید ومصرف در سیستم، زون های ممنوعه، حدود تولید و نرخ های افزایشی و کاهشی به یک مساله بهینه سازی تبدیل شده و در نهایت با روش بهبود به حل آن پرداخته شده است. الگوریتم بهبود یافته کلونی مصنوعی زنبور عسل روشی حافظه (ABC) یافته الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل با تبادل اطلاعات ABC دار، مبتی بر هوش جمعی و رفتار زنبورهای یک کلونی در یافتن بهترین منبع تغذیه می باشد. در روش بهبود یافته دریافتی بین زنبور ها بر اساس قوانین نیوتن و گرانشی سبب استفاده از کلیه ظرفیت این الگوریتم در یافتن جواب بهینه با در نظر گرفتن قیود اعمالی بر سیستم می شود. به منظور نشان دادن کارایی این روش، الگوریتم پیشنهادی برروی سیستمهای نمونه ۶ نیروگاهی با کل بار درخواستی ۱۲۶۳ مگاوات، سیستم قدرت ۱۳ نیروگاهی با کل تقاضای بار ۱۸۰۰ مگاوات و ۴۰ نیروگاهی با بار درخواستی ۱۰۵۰۰ مگاوات اعمال شده و نتایج بدست آمده از الگوریتم پیشنهادی با الگوریتمهای دیگر مقایسه شده که نشان دهنده کارایی، دقت و سرعت مناسب این الگوریتم در حل مساله توزیع اقتصادی بار میباشد.

علی قاسمی مرزبالی*، ۱ ،سید جلال سید شنوا ۱، رضا بازیار ۲،اویس عابدی نیا ۱، علی یوسفی ۱، حسین غلام علی تبار

واژه های کلیدی: شیر ورودی بخار، نرخ شیب افزایشی نیروگا هها. ،ABC  پخش بار اقتصادی، الگوریتم بهبود یافته

لینک دانلود

حجم : ۳۰۷ کیلوبایت
download: 2900 تومان
نوع فایل : pdf
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم