نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان شخصیت و شخصیت پردازی دررمان سمفونی مردگان اثر عباس معروفی

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان شخصیت و شخصیت پردازی دررمان سمفونی مردگان اثر عباس معروفی

چکیده:

  1. این پژوهش به بررسی نحوه پردازش شخصیت ها در سمفونی مردگان می پردازدوتمام  شخصیت ها و شیوه ی شخصیت پردازی  را مورد بررسی قرار می دهد.

شیوه بیان  داستان به ۳ شیوه اول شخص، سوم شخص و جریان سیال ذهن است که همه را مورد بررسی قرار میدهد .

موضوع اصلی داستان برادر کشی است که با داستان هابیل و قابیل نیز بررسی می شود.

این داستان تاریخ ایران ۱۳۰۰ تا سال ۱۳۵۵ را مورد بررسی قرار گرفته  است که تمامی این رویدادها استخراج شد ه و مورد بررسی قرار گرفته است سراسر رمان سرشار ا ز نمادها و سمبل هاست که مورد بررسی قرار گرفته است و بالاخره این رمان باخشم و هیاهوی ویلیام فاکنر مورد بررسی قرا رگرفته است تا ثابت شود آیا معروفی از خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر وام گرفته است یا خیر. لازم است بدانیم هر دو داستان از جریان سیال ذهن استفاده کرده اند. و فضای هر ۲ رمان غم آلود است و هر دورمان فروپاشی خانواده است که مرگ انسانها را در بر دارد.

قابل ذکر است که این رساله به بررسی شخصیت و نحوه  شخصیت پردازی نه از دیدگاه روان شناسانه بلکه از نظر ادبیات و با در نظر گرفتن ساختارهای ادبیات داستانی ایران گردآوری شده است.

 فهرست

۱-ادبیات داستانی ………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-قصه………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۳-رمانس……………………………………………………………………………………………… ۱۳

۴-رمان………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۵-داستان……………………………………………………………………………………………… ۱۵

۶-اوضاع سیاسی، فرهنگی واجماعی ایران ازسال ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۷ …………………………. ۱۶

۷-تعریف شخصیت ……………………………………………………………………………….. ۱۹

۸-تعریف شخصیت پردازی………………………………………………………………………. ۲۰

۹-شیوه های شخصیت پردازی…………………………………………………………………… ۲۱

۱۰-انواع شخصیت …………………………………………………………………………………. ۲۵

۱۱-طرح داستان ……………………………………………………………………………………. ۲۸

۱۲-تعریف درون مایه………………………………………………………………………………. ۲۸

۱۳-موضوع وتم داستان …………………………………………………………………………… ۲۸

۱۴-شیوه ی بیان داستان …………………………………………………………………………… ۳۰

۱۵- حوادث…………………………………………………………………………………………. ۳۱

۱۶- رئالیسم …………………………………………………………………………………………. ۳۱

۱۷- زندگی شمارعباس معروفی ………………………………………………………………… ۳۲

۱۸- طرح داستان …………………………………………………………………………………… ۳۴

۱۹- دورنمایه ومضمون   …………………………………………………………………………. ۳۶

۲۰- بیان موضوع وتم داستان …………………………………………………………………….. ۳۸

۲۱- رنگ وفضای وقوع داستان …………………………………………………………………. ۳۹

۲۲- حوادث داستان ……………………………………………………………………………….. ۴۰

۲۳-مسائل تاریخی داستان ………………………………………………………………………… ۴۱

۲۴- شیوه های بیان داستان : زاویه دید………………………………………………………….. ۴۲

۲۵- علل ونقد خودشکنی روشنفکران ………………………………………………………….. ۴۳

۲۶- استعمارونظام سرمایه گذاری حاکم ………………………………………………………. ۴۵

۲۷- رمانتیک یا احساس گرایی شدید………………………………………………………….. ۴۸

۲۸- رویدادهای تاریخی ………………………………………………………………………….. ۴۹

۲۹- سوررئالیستی ………………………………………………………………………………….. ۵۰

۳۰- نمادین یا سمبلیسم …………………………………………………………………………… ۵۲

۳۱- شخصیت های اصلی ………………………………………………………………………… ۵۸

۳۲- شخصیت های فرعی…………………………………………………………………………. ۷۴

۳۳-نقد کهن الگویی……………………………………………………………………………….. ۸۰

۳۴حزب توده………………………………………………………………………………………… ۸۲

۳۵- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. ۸۵

۳۶-ام فاکز…………………………………………………………………………………………… ۸۷

۳۷-ابه فاکز به مناسبت قبول جایزه نوبل………………………………………………………… ۸۹

۳۸-خشم و هیاهو (طرح داستان)…………………………………………………………………. ۹۰

۳۹-مضمون رمان……………………………………………………………………………………. ۹۱

۴۰-شخصیت های اصلی رمان……………………………………………………………………. ۹۲

۴۱-ویژگی های ذهنی جیسن…………………………………………………………………….. ۹۴

۴۲-تصورات ذهنی بنجامین ……………………………………………………………………… ۹۷

۴۳-نژاد پرستی………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

۴۴-عقاید موجود در داستان ……………………………………………………………………… ۱۰۱

۴۵-ادبیات تطبیقی …………………………………………………………………………………. ۱۰۳

۴۶-نقد تطبیقی ……………………………………………………………………………………… ۱۰۶

۴۷-تکنیک موجود در دورمان …………………………………………………………………… ۱۰۶

۴۸-شیوه روایت ……………………………………………………………………………………. ۱۰۶

۴۹-درون مایه و مضمون ………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۵۰-ساختار داستان …………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۵۱- تصاویر مشترک در هر دو داستان …………………………………………………………. ۱۰۸

۵۲- شخصیت ………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

۵۳- منابع …………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

فرمت فایل : word
تعداد صفحات : ۱۱۵
قیمت: ۵۰۰۰تومان
نحوه خرید : پس از خرید، لینک دانلود نمایش داده میشود.

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم