نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی رشته کامپیوتر پرویز نصیری

پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی رشته کامپیوتر دکتر پرویز نصیری

برخی عناوین این کتاب
§-مفاهیم اساسی
§-شاخص های گرایش مرکزی
§-شاخص های پراکندگی
§-جدول توزیع فراوانی
§-نمودارها
§-چولگی و برجستگی
§-کدگزاری
§-جامعه آماری دو بعدی
§فضای نمونه
§۲- پیشامد
§۳- شمارش
§۴- اصول شمارش
§۵- جایگشت
§۶- ترکیب
§۷- احتمال
§۸- تابع احتمال
§۹- قوانین احتمال
§۱۰- احتمال شرطی
§دو پیشامد
§۱۲- فرمول بیز
§متغیر تصادفی
§۲- متغیر تصادفی گسسته
§۳- متغیر تصادفی پیوسته
§۴- تابع توزیع F(x)
§۵- تابع احتمال و تابع توزیع توام دو متغیر تصادفی
§۶- تابع توزیع توام
§۷- تابع چگالی احتمال و تابع توزیع حاشیه ای
§۸- تابع چگالی احتمال و تابع توزیع شرطی
§۹- استقلال دو متغیر تصادفی
§۱۰- امید ریاضی
§۱۱- گشتاورها
§۱۲- ضریب همبستگی دو متغیر تصادفی
§۱۳- چولگی و برجستگی در جامعه
§۱۴- تابع مولد گشتاورها
§۱۵- نامساوی مارکف و چبیشف
§۱- توابع احتمال خاص گسسته
§۲- توابع چگالی احتمال خاص پیوسته

۱- برآوردگر

۲- توزیع مشترک

۳- توابع خطی از متغیرهای تصادفی مستقل

۴- توزیع میانگین

۵- قضیه حد مرکزی

۶- تقریب نرمال برای توزیع دو جمله ای

– توزیع واریانس نمونه

۸- توزیع t

9- توزیع نسبت واریانس دو نمونه

 

لینک دانلود

حجم : ۲٫۶ مگابایت
download: 2000 تومان
نوع فایل : ۱۹۰ اسلاید پاورپوینت
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم