نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

نمونه سوال رشته تحصیلی کشاورزی ، محیط زیست ، آبادانی روستاها دانشگاه پیام نور

نمونه سوال رشته تحصیلی هم سطح و زیر مجموع کشاورزی ، محیط زیست ، آبادانی دانشگاه پیام نور را در به صورت تفکیک شده بر اساس کد درس می توانید در ادامه مطلب دانلود کنید.

 

جهت دانلود هر فایل بروی دانلود در مقابل هر سطر کلیک کنید.

نمونه سوالات احتیاج به برنامه Acrobat Reader دارد در صورت نیاز از اینجا دانلود کنید.

رمز تمامی فایل ها : www.3manage.com

توجه : تمامی نمونه سوالات به تفکیک رشته در صفحه اصلی سایت موجود می باشد.

نام درس کد درس دریافت فایل
خاک شناسی عمومی ۲۷۴۰۴۵-۲۷۴۶۷۲ دانلود
پول و بانکداری ۲۷۴۴۸۴ دانلود
کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی ۲۷۴۲۷۵ دانلود
دامپروری عمومی ۲۷۴۳۹۸ دانلود
هوا و اقلیم شناسی کشاورزی ۲۷۴۶۵۱ دانلود
اقتصاد ایران ۲۷۴۴۶۳ دانلود
اقتصاد کلان ۲ ۲۷۴۴۵۸ دانلود
اقتصاد کشاورزی ۲۷۴۱۴۷ دانلود
اقتصاد خرد (۱) ۲۷۴۱۱۰ دانلود
افتصاد و مدیریت منابع طبیعی ۲۷۴۳۱۴ دانلود
اقتصاد ریاضی ۲۷۴۳۲۱ دانلود
اقتصاد سنجی ۲۷۴۴۱۶ دانلود
گیاه شناسی ۱ فیزیولوژی و تشریح – گیاه شناسی عمومی ۲۷۴۰۲۴-۲۷۴۶۱۱ دانلود
جامعه شناسی روستایی ۲۷۴۲۰۷ دانلود
کشاورزی پایدار ۲۷۴۱۹۴ دانلود
مدیریت واحدهای زراعی و دامی ۲۷۴۳۶۱ دانلود
اصول ترویج و آموزش کشاورزی ۲۷۴۲۵۴ دانلود
تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی ۲۷۴۳۳۵ دانلود
تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی ۲۷۴۳۳۵ دانلود
اقتصاد کلان ۱ ۱۱۲۱۰۳۶ دانلود
اقتصاد کشاورزی – اصول اقتصاد کشاورزی ۱۱۲۱۰۵۱-۱۱۲۱۰۰۹ دانلود
جامعه شناسی روستایی ۱۱۲۱۰۱۳ دانلود
کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی – آشنایی با کامپیوتر ۱۴۱۱۲۱۴-۱۱۱۵۲۱۵ دانلود
کشاورزی پایدار – مبانی کشاورزی پایدار ۱۱۲۱۰۱۲-۱۴۱۱۰۵۸ دانلود
خاک شناسی عمومی ۱۱۲۱۰۰۴-۱۱۲۱۰۴۷ دانلود
ماشینهای کشاورزی ۱۱۲۱۰۰۶-۱۱۲۱۰۵۶ دانلود
مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی – آفات و بیماریهای گیاهی ۱۱۲۱۰۰۳-۱۱۲۱۰۶۴- دانلود
اصول ترویج و آموزش کشاورزی ۱۱۲۱۰۱۸-۱۱۲۱۰۶۰ دانلود
شیمی مقدماتی ۱۱۱۴۲۴۱ دانلود
طرح آزمایشهای کشاورزی ۱۱۲۱۰۳۵-۱۱۲۱۰۰۱-۱۴۱۱۰۰۱ دانلود
تهیه و ارزیابی طرح های کشاورزی ۱۱۲۱۰۲۵ دانلود
آشنایی با شیوه های خود اشتغالی ۱۱۲۱۰۰۸ دانلود
پول و بانکداری ۱۱۲۱۰۳۹ دانلود
کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی ۱۱۱۵۲۱۵ دانلود
اقتصاد ایران ۱۱۲۱۰۳۸ دانلود
اقتصاد کلان ۲ ۱۱۲۱۰۳۷-۱۱۲۱۰۳۷ دانلود
اقتصاد سنجی ۱۱۲۱۰۳۳ دانلود
جامعه شناسی روستایی ۱۱۲۱۰۱۳ دانلود
مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی – آفات و بیماریهای گیاهی ۱۱۲۱۰۰۳-۱۱۲۱۰۶۴ دانلود
تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی ۱۱۲۱۰۲۵-۱۱۲۱۰۲۵ دانلود
اقتصاد سنجی ۱۱۲۱۰۳۳ دانلود
مساحی و نقشه برداری ۱۴۱۱۱۱۰-۱۱۲۱۰۱۷ دانلود
زراعت عمومی ۲۷۴۰۶۶ دانلود
اقتصاد خرد ۱ ۱۲۲۱۰۲۵ دانلود
روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی ۱۱۲۱۰۲۹-۱۱۲۱۰۲۹ دانلود
گیاه شناسی عمومی ۱۱۲۱۰۴۳ دانلود
دامپروری عمومی ۱۱۲۱۰۳۱-۱۱۲۱۰۵۳ دانلود
شناخت محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۰ دانلود
اقتصاد کلان (۲) ۱۱۲۱۰۳۷ دانلود
مدیریت واحدهای زراعی و دامی ۱۴۱۱۰۰۷-۱۱۲۱۰۲۸ دانلود
مدیریت واحدهای زراعی و دامی ۱۱۲۱۰۲۸-۱۴۱۱۰۰۷ دانلود
روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی – روش تحقیق در منابع طبیعی ۱۴۱۱۱۳۷-۱۱۲۱۰۲۹ دانلود
آبیاری و اقلیم شناسی کشاورزی ۲۷۴۱۸۹ دانلود
مکانیزاسیون کشاورزی (۱) ۱۴۱۱۱۱۵ دانلود
آشنایی با مقررات کارآفرینی ۱۳۱۱۰۳۶-۱۲۳۴۰۲۸-۱۲۳۴۰۳۰ دانلود
بازاریابی و مدیریت بازار ۱۲۱۸۱۷۵ دانلود
مدیریت مالی ۱۲۱۴۰۹۰ دانلود
مدیریت تعاونی ها ۱۲۱۸۱۷۷ دانلود
مدیریت توسعه ۱۲۱۸۱۷۶ دانلود
اصول حسابداری ۱۲۱۴۰۸۹ دانلود
بازاریابی و مدیریت بازار ۱۲۱۸۱۷۵ دانلود
مدیریت مالی ۱۲۱۴۰۹۰ دانلود
مدیریت تعاونی ها ۱۲۱۸۱۷۷ دانلود
مدیریت توسعه ۱۲۱۸۱۷۶ دانلود
مدیریت تولیدات روستایی ۱۴۱۱۱۷۴ دانلود
درختان و درختچه های ایران ۱۴۱۱۱۶۱ دانلود
گیاهان آبزی ۱۴۱۱۱۳۹ دانلود
جانورشناسی عمومی – جانورشناسی ۱۱۱۲۱۵۷ دانلود
درختان و درختچه های ایران ۱۴۱۱۱۶۱ دانلود
ریاضی ۲ ۱۱۱۱۱۱۶ دانلود
زیست شناسی مقدماتی ۱۱۱۲۱۶۰ دانلود
ریاضی ۱ ۱۱۱۱۱۱۵ دانلود
آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی ۲۷۴۶۹۳ دانلود
فیزیک عمومی ۲۷۴۰۸۷ دانلود
ریاضی ۱ ۱۱۱۱۱۱۱۵ دانلود
فیزیک عمومی ۱۱۱۳۱۱۱-۱۱۱۳۱۱۲ دانلود
ریاضی مقدماتی (۱) – ریاضی مقدماتی ۱۱۱۱۲۶۵-۱۱۱۱۲۶۳ دانلود
شیمی مقدماتی ۱۱۱۴۲۴۱ دانلود
تفسیر موضوعی نهج البلاغه ۱۲۳۳۰۳۹ دانلود
زیست شناسی مقدماتی ۱۱۱۱۲۱۶۰ دانلود
آشنایی با فقه اسلامی ۱۲۲۳۰۴۰ دانلود
آشنایی با علوم اسلامی ۱۲۳۵۰۳۳-۱۲۳۵۰۳۰ دانلود
بیماریهای مهم گیاهی و کنترل آنها ۱۴۱۱۰۹۶ دانلود
زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی ۱۴۱۱۰۹۸ دانلود
فیزیولوژی گیاهان زراعی – فیزیولوژی گیاهی ۱۴۱۱۱۸۸-۱۴۱۱۰۸۳ دانلود
اصول اصلاح نباتات ۱۴۱۱۱۸۶-۱۴۱۱۰۸۴ دانلود
آمار ۲ ۱۱۱۷۰۸۵ دانلود
باغبانی عمومی ۱۱۲۱۰۶۱ دانلود
هوا و اقلیم شناسی کشاورزی ۱۱۲۱۰۴۵ دانلود
شناخت محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۰ دانلود

مطالب مرتبط

نمونه سوال رشته تحصیلی بازرگانی دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی فیزیک دانشگاه پیام نور
نمونه سوالات رشته الهیات پیام نور + پاسخنامه تستی و تشریحی
نمونه سوال رشته تحصیلی مجموع دروس تجمیع دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی صنایع دستی ، هنر اسلامی ، طراحی پارچه ، پژوهش هنر دانشگاه پیام نور
نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور + پاسخنامه تستی و تشریحی
نمونه سوال رشته تحصیلی علوم پایه و تجربی دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

۸پاسخ به “نمونه سوال رشته تحصیلی کشاورزی ، محیط زیست ، آبادانی روستاها دانشگاه پیام نور”

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم