نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

نمونه سوال رشته تحصیلی فیزیک دانشگاه پیام نور

نمونه سوال رشته تحصیلی هم سطح و زیر مجموع فیزیک دانشگاه پیام نور را در به صورت تفکیک شده بر اساس کد درس می توانید در ادامه مطلب دانلود کنید.

 

جهت دانلود هر فایل بروی دانلود در مقابل هر سطر کلیک کنید.

نمونه سوالات احتیاج به برنامه Acrobat Reader دارد در صورت نیاز از اینجا دانلود کنید.

رمز تمامی فایل ها : www.3manage.com

توجه : تمامی نمونه سوالات به تفکیک رشته در صفحه اصلی سایت موجود می باشد.

نام درس کد درس دریافت فایل
معادلات دیفرانسیل ۱۱۱۱۰۲۰-۱۱۱۱۰۹۴-۱۱۱۱۰۳۶-۱۱۱۱۲۸۴-۱۱۱۱۱۰۱-۱۱۱۱۱۱۰ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۲۶۱۰۶۲-۲۱۱۱۰۹-۲۴۱۰۹۱ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۱۱۱۱۲۸۴-۱۱۱۱۱۱۰-۱۱۱۱۱۰۱-۱۱۱۱۰۹۴-۱۱۱۱۰۲۰-۱۱۱۱۰۳۶ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۲۶۴۱۲-۲۶۱۰۶۲-۲۱۱۱۰۹-۲۴۱۰۹۱ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۲۶۴۱۲-۲۶۱۰۶۲-۲۱۱۱۰۹-۲۴۱۰۹۱ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۲۴۱۰۹۱-۲۱۱۱۰۹-۲۶۱۰۶۲-۲۶۴۱۲۱-۲۶۲۱۱۳ دانلود
امواج ۲۱۱۳۹۱ دانلود
آشکارسازها و سیستم های اندازه گیری هسته ای ۲۱۱۶۰۸ دانلود
بلورشناسی ۲۱۱۶۵۵ دانلود
الکترو مغناطیس ۲ ۲۱۱۴۸۸ دانلود
الکترو مغناطیس ۱ ۲۱۱۴۶۷ دانلود
الکترونیک ۲ ۲۱۱۳۰۲ دانلود
حفاظت در برابر پرتوها ۲۱۱۵۳۲ دانلود
لیزر ۲۱۱۴۵۱ دانلود
مکانیک تحلیلی (۱) ۲۱۱۱۵۶ دانلود
مکانیک تحلیلی ۲ ۲۱۱۱۸۲ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۲۱۱۱۰۹ دانلود
نسبیت ۲۱۱۳۵۱ دانلود
فیزیک جدید ۲ ۲۱۱۴۱۱ دانلود
اپتیک کاربردی ۲۱۱۷۰۱ دانلود
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ۲۱۱۰۹۶ دانلود
فیزیک هسته ای (۱) ۲۱۱۳۴۴ دانلود
فیزیک حالت جامد ۱ ۲۱۱۳۱۸ دانلود
فیزیک حالت جامد ۲ ۲۱۱۳۲۳ دانلود
فیزیک پایه ۱ ۲۱۱۰۲۸ دانلود
ریاضی فیزیک ۳ ۲۱۱۴۲۵ دانلود
ریاضی ۱ ۲۱۱۰۱۲ دانلود
ریاضی فیزیک ۲ ۲۱۱۱۷۷ دانلود
ریاضی فیزیک ۱ ۲۱۱۱۶۱ دانلود
اسپکتروسکوپی ۲۱۱۷۱۵ دانلود
تاریخ علم ۲۱۱۳۳۹ دانلود
زبان تخصصی ۲۱۱۲۹۱ دانلود
زبان تخصصی ۲۱۱۲۹۱ دانلود
ریاضی فیزیک (۲) ۱۱۱۳۰۱۲ دانلود
امواج ۱۱۱۳۰۳۳ دانلود
الکترومغناطیس (۲) ۱۱۱۳۰۴۲ دانلود
الکترونیک ۱ ۱۱۱۳۰۱۴ دانلود
الکترونیک (۲) ۱۱۱۳۰۲۴ دانلود
مکانیک آماری ۱۱۱۳۰۳۰ دانلود
فیزیک جدید ۱ ۱۱۱۳۰۰۸ دانلود
فیزیک جدید (۲) ۱۱۱۳۰۳۵ دانلود
اپتیک ۱۱۱۳۰۳۲ دانلود
فیزیک هسته ای ۱ ۱۱۱۳۰۲۸ دانلود
فیزیک حالت جامد ۱ ۱۱۱۳۰۲۵ دانلود
فیزیک نجوم مقدماتی ۱۱۱۳۰۳۴ دانلود
ریاضی فیزیک ۳ ۱۱۱۳۰۳۶ دانلود
ریاضی فیزیک ۲ ۱۱۱۳۰۱۲ دانلود
تاریخ علم ۱۱۱۳۰۲۷ دانلود
ترمودینامیک و مکانیک آماری ۱۱۱۳۰۱۹ دانلود
شیمی عمومی (۱) – شیمی عمومی ۱۱۱۴۰۰۸-۱۱۱۴۰۰۲-۱۱۱۴۰۹۲-۱۱۱۴۰۹۳ دانلود
شیمی عمومی ۱۱۱۴۰۰۲-۱۱۱۴۰۹۲-۱۱۱۴۰۹۳ دانلود
آشکار سازها و سیستمهای اندازه گیری هسته ای ۱۱۱۳۰۵۳ دانلود

مطالب مرتبط

نمونه سوالات رشته الهیات پیام نور + پاسخنامه تستی و تشریحی
نمونه سوال رشته تحصیلی بازرگانی دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی صنایع دستی ، هنر اسلامی ، طراحی پارچه ، پژوهش هنر دانشگاه پیام نور
نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور + پاسخنامه تستی و تشریحی
نمونه سوال رشته تحصیلی مجموع دروس تجمیع دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی علوم پایه و تجربی دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی شیمی دانشگاه پیام نور

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم