نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

نمونه سوال رشته تحصیلی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

نمونه سوال رشته تحصیلی هم سطح و زیر مجموع علوم تربیتی دانشگاه پیام نور را در به صورت تفکیک شده بر اساس کد درس می توانید در ادامه مطلب دانلود کنید.

 

جهت دانلود هر فایل بروی دانلود در مقابل هر سطر کلیک کنید.

نمونه سوالات احتیاج به برنامه Acrobat Reader دارد در صورت نیاز از اینجا دانلود کنید.

رمز تمامی فایل ها: www.3manage.com

نام درس کد درس دریافت فایل
کاربرد آزمونهای روانی ۱۲۱۶۳۶ دانلود
روانشناسی بازی ۱۵۲۵۳۴-۱۲۱۴۷۴ دانلود
آسیب شناسی روانی (۲) ۱۲۱۱۰۹۸-۱۲۱۷۰۶۱-۱۲۱۷۰۲۹ دانلود
کاربرد آزمونهای روانی ۱۲۱۱۰۰۴ دانلود
نظارت و راهنمایی تعلیماتی ۱۵۱۳۲۹ دانلود
اصول و مبانی آموزش و پرورش ۱۵۱۰۹۱ دانلود
روابط انسانی در سازمانهای آموزش ۱۵۱۳۱۳ دانلود
روان شناسی رشد (۱) ۱۵۱۱۸۸ دانلود
روانشناسی رشد ۱ ۱۵۱۱۸۸ دانلود
روان شناسی رشد ۲ ۱۵۱۲۴۸ دانلود
روان شناسی شخصیت ۱۵۱۴۳۶ دانلود
سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی ۱۵۱۱۱۱ دانلود
انسان شناسی در اسلام – انسان در اسلام ۱۵۱۳۵۵-۱۲۱۰۹۸-۹۹۷۴۷۶ دانلود
مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی ۱۲۱۱۰۱۹ دانلود
آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات – مفاهیم و روش تدریس ریاضیات در پیش دبستان ۱۲۱۱۰۸۰-۱۲۱۱۰۶۵ دانلود
مدیریت اسلامی ۱۲۱۱۰۳۷ دانلود
روابط انسانی در سازمانهای آموزشی ۱۲۱۱۰۲۸ دانلود
مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی در پیش دبستان و دبستان – آموزش علوم تجربی در دوره ابتدائی ۱۲۱۱۲۹۸-۱۲۱۱۰۸۲ دانلود
جامعه شناسیی آموزش و پرورش ۱۲۱۱۰۴۵-۱۲۲۲۰۶۸-۱۲۲۲۰۶۸-۱۲۱۱۳۸۷-۱۲۱۱۲۹۵ دانلود
مدیریت کلاس ۱۲۱۱۰۵۰ دانلود
مدیریت کتابخانه ۱۲۱۱۰۴۶ دانلود
نهاد خانواده در اسلام و ایران ۱۲۱۱۱۰۳ دانلود
نظریه مشاوره روانی درمانی ۱ ۱۲۱۱۰۸۹ دانلود
زبان آموزی – روان شناسی زبان ۱۲۱۱۰۶۸-۱۲۱۱۲۸۸ دانلود
روش تحقیق در علوم تربیتی ۱۲۱۱۰۵۱ دانلود
انسان شناسی در اسلام – انسان در اسلام ۱۲۳۳۰۳۶-۱۲۲۰۰۰۳-۱۲۳۳۰۳۷ دانلود
آموزش و پرورش – فلسفه تعلیم و تربیت ۱۲۱۱۰۳۸-۱۲۱۱۰۰۶-۱۲۱۱۲۶۹ دانلود
آمار و استنباطی ۱۲۴۰۰۲۲-۱۱۱۷۰۰۵ دانلود
آمار توصیفی – روشهای آماری در علوم تربیتی – روشهای آماری با تاکید بر علوم تربیتی ۱۱۱۷۰۰۴-۱۲۱۱۳۷۲-۱۲۱۱۰۱۲-۱۲۱۱۲۹۲-۱۲۱۱۰۱۲ دانلود
آموزش و پرورش تطبیقی ۱۲۱۱۰۴۴-۱۲۱۱۰۵۷-۱۲۱۱۰۱۶-۱۲۱۱۲۸۹ دانلود
مدیریت آموزشی ۱۲۱۱۰۴۳ دانلود
مدیریت اسلامی ۱۲۱۱۰۳۷ دانلود
قصه گویی و نمایش خلاق ۱۲۱۱۰۶۲ دانلود
روش تدریس مهارت خواندن در دبستان ۱۲۱۱۰۷۹ دانلود
آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات – مفاهیم و روش تدریس ریاضیات در پیش دبستانی – آموزش ریاضی در دوره ابتدایی ۱۲۱۱۲۹۷-۱۲۱۱۰۶۵-۱۲۱۱۰۸۰ دانلود
رشد (۲) ۱۲۱۱۰۴۸-۱۲۱۷۰۹۸ دانلود
فن آوری آموزش ۱۲۱۱۰۴۲-۱۲۱۱۰۹۰ دانلود
روابط انسانی در سازمانها – مدرسه و روابط انسانی – روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها ۱۲۱۱۳۹۴-۱۲۱۱۰۲۸۱۲۱۱۳۶۲ دانلود
اصول و مبانی راهنمایی و مشاوره – مقدماتی مشاوره و راهنمایی – اصول و فنون مشاوره و راهنمایی ۱۵۱۱۴۶-۹۹۶۰۵۱-۱۲۱۶۹۹ دانلود
روانشناسی عمومی – مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی ۱۸۰۰۷۸-۱۶۰۰۲۱-۱۰۱۱۲۲-۱۵۱۰۲۳ دانلود
روانشناسی عمومی – مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی ۱۲۱۷۱۱۱-۱۲۱۴۱۰۳-۱۲۱۷۰۹۵ دانلود
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده ۱۲۱۱۰۰۵ دانلود
روانشناسی اجتماعی ۱۰۱۱۹۰-۱۲۱۱۱۶-۱۵۲۵۸۱ دانلود
مقدمات برنامه ریزی آموزش و درسی – برنامه ریزی فعالیتهای پرورشی – مبانی برنامه ریزی آموزشی متوسط ۱۲۱۱۰۲۲-۱۲۱۱۲۶۳-۱۲۱۱۳۹۹-۱۲۱۱۴۴۷ دانلود
نظارت و راهنمایی تعلیماتی ۱۲۱۱۳۵۶-۱۲۱۱۰۲۹ دانلود
خانواده نابسامان ۱۲۱۱۰۹۵ دانلود
روان شناسی اجتماعی ۱۵۲۵۸۱-۱۰۱۱۹-۱۲۱۱۱۶-۱۵۲۵۸۱ دانلود
اصول برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۳۵۵-۱۲۱۱۰۲۵ دانلود
روشهای تغییر و اصلاح رفتار ۱۲۱۶۰۱ دانلود
روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ۱۲۱۵۵۵ دانلود
مقدمات مشاوره و راهنمایی – اصول و فنون مشاوره و راهنمایی ۹۹۶۰۵۱-۱۵۱۱۴۶ دانلود
روان شناسی عمومی ۱۲۱۷۰ دانلود

مطالب مرتبط

دانلود تحقیق با عنوان نقش خانواده در تربیت و انتقال ارزشهای دینی به فرزندان
نمونه سوال رشته تحصیلی علوم پایه و تجربی دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی حسابداری دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی شیمی دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی زیست شناسی دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی کامپیوتر دانشگاه پیام نور

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم