نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

نمونه سوال رشته تحصیلی علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

نمونه سوال رشته تحصیلی هم سطح و زیر مجموع علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور را در به صورت تفکیک شده بر اساس کد درس می توانید در ادامه مطلب دانلود کنید.

 

جهت دانلود هر فایل بروی دانلود در مقابل هر سطر کلیک کنید.

نمونه سوالات احتیاج به برنامه Acrobat Reader دارد در صورت نیاز از اینجا دانلود کنید.

رمز تمامی فایل ها : www.3manage.com

توجه : تمامی نمونه سوالات به تفکیک رشته در صفحه اصلی سایت موجود می باشد.

نام درس کد درس دریافت فایل
آمار مقدماتی ۱۱۱۷۰۰۱ دانلود
انواع و کارکرد تعاونی ها ۱۲۲۲۰۴۶ دانلود
برنامه ریزی مشارکتی ۱۲۲۲۲۱۹ دانلود
برنامه ریزی روستایی ۱۲۲۲۲۰۱ دانلود
اقتصاد توسعه ۱۲۲۲۲۲۱ دانلود
اقتصاد خرد و کلان ۱۲۲۱۰۰۲ دانلود
حقوق تعاون ۱۲۲۳۰۰۳ دانلود
حقوق تجارت ۱۲۲۳۰۰۲ دانلود
جامعه شناسی ارتباط جمعی ۱۲۲۲۰۲۰ دانلود
جامعه شناسی صنعتی ۱۲۲۲۰۳۸ دانلود
جامعه شناسی در ادبیات فارسی ۱۲۲۲۰۳۲ دانلود
جامعه شناسی انقلاب ۱۲۲۲۰۳۷ دانلود
جامعه شناسی ایلات و عشایر ۱۲۲۲۰۱۷ دانلود
جامعه شناسی جهان سوم ۱۲۲۲۰۰۶ دانلود
جامعه شناسی جنگ ۱۲۲۲۰۳۴ دانلود
جامعه شناسی شهری ۱۲۲۲۰۳۰ دانلود
جامعه شناسی سیاسی ۱۲۲۲۰۳۳ دانلود
جمعیت شناسی ایران ۱۲۲۲۰۳۵ دانلود
جامعه شناسی آموزش و پرورش ۱۲۲۲۰۱۰ دانلود
کارآفرینی و توانمند سازی ۱۲۲۲۱۷۶-۱۲۲۲۱۸۸ دانلود
کاربرد جمعیت شناسی ۱۲۲۲۰۴۱-۱۲۲۲۲۰۹ دانلود
کلیات حقوق ۱۲۲۳۰۰۱ دانلود
مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی (۲) ۱۲۲۷۰۶۸-۱۲۲۲۰۰۲ دانلود
مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی (۱) ۱۲۲۲۰۰۱-۱۲۲۲۰۰۷-۱۲۲۱۳۹-۱۲۱۱۳۵۹-۱۲۱۴۱۰۵-۱۲۲۲۰۷۰-۱۲۲۲۰۷۶-۱۲۲۲۰۶۲-۱۲۲۲۰۶۷ دانلود
مبانی مددکاری اجتماعی ۱۲۲۲۱۴۶ دانلود
مبانی تعاون ۱۲۲۲۰۰۳ دانلود
مبانی تاریخ اجتماعی ایران ۱۲۲۲۰۲۴-۱۲۲۲۲۰۵ دانلود
مبانی فلسفه ۱ – کیات فلسفه ۱۲۱۱۰۰۱-۱۲۱۱۰۰۹-۱۲۱۱۰۰۹-۱۲۱۷۰۴۳ دانلود
مبانی جمعیت شناسی ۱۲۲۲۰۷۵-۱۲۲۲۰۰۷-۱۲۲۲۱۴۹-۱۲۲۲۱۹۲ دانلود
مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی (۱) ۱۲۲۲۰۰۱-۱۲۲۲۰۰۷-۱۲۲۱۳۹-۱۲۲۲۰۶۷ دانلود
روانشناسی عمومی – مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی ۱۲۲۲۱۸۵-۱۲۲۲۱۴۳-۱۲۱۷۱۱۱-۱۲۱۷۰۹۵ دانلود
مددکاری اجتماعی با خانواده ۱۲۲۲۱۶۶ دانلود
مددکاری اجتماعی گروهی ۱۲۲۲۱۶۱ دانلود
مددکاری اجتماعی جامعه ای ۱۲۲۲۱۶۸ دانلود
مردم شناسی فرهنگی ۱۲۲۲۰۱۱ دانلود
نظریه های برنامه ریزی ۱۲۲۲۲۰۲ دانلود
نظریه های جامعه شناسی ۱ ۱۲۲۲۰۰۸-۱۲۲۲۱۴۴-۱۲۲۲۱۸۶ دانلود
امور مالی تعاونی ها ۱۲۲۲۰۵۰ دانلود
اصول آموزش و ترویج تعاونیها ۱۲۲۲۰۵۱ دانلود
اصول و اندیشه های تعاونی ۱۲۲۲۰۴۴ دانلود
اصول حسابداری ۱ ۱۲۱۱۴۴۶-۱۲۱۴۰۱۶-۱۲۱۴۰۰۱ دانلود
روانشناسی اجتماعی ۱۲۱۷۰۰۲ دانلود
ریاضیات پایه ۱۱۱۱۰۰۱ دانلود
سیاست اجتماعی ۱۲۲۲۱۸۳ دانلود
سیر تحول تعاونیها در ایران و جهان ۱۲۲۲۰۴۵ دانلود
تامین و رفاه اجتماعی ۱۲۲۲۰۱۵-۱۲۲۲۱۷۹ دانلود
تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام ۱۲۲۲۰۰۹ دانلود
تکنیک های خاص تحقیق ۱۲۲۲۰۲۶ دانلود
توانبخشی گروههای خاص ۱۲۲۲۱۵۵ دانلود
زیمنه ها و شیوه های همیاری درجوامع شهری و روستایی ۱۲۲۲۰۴۷ دانلود
برنامه ریزی مشارکتی ۱۲۲۲۲۱۹ دانلود
برنامه ریزی شهری ۱۲۲۲۲۰۶ دانلود
بودجه ریزی ۱۲۲۲۲۱۴ دانلود
اقتصاد توسعه ۱۲۲۲۲۲۱ دانلود
فقر و نابرابری اجتماعی ۱۲۲۲۱۷۴ دانلود
حقوق در مددکاری ۱۲۲۲۱۶۵ دانلود
جامعه شناسی اوقات فراغت ۱۲۲۲۲۱۵ دانلود
جامعه شناسی توسعه ۱۲۲۲۱۶۹ دانلود
جغرافیای انسانی ایران ۱۲۲۲۲۱۳ دانلود
کلیات حقوق ۱۲۲۳۰۰۱ دانلود
مددکاری اجتماعی جامعه ای ۱۲۲۲۱۶۸ دانلود
سیاست های بهداشتی و آموزشی ۱۲۲۲۲۱۲ دانلود
توسعه پایدار ۱۲۲۲۲۱۸ دانلود
روانشناسی عمومی – مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی ۱۲۱۷۰۹۵-۱۲۱۷۱۱۱-۱۲۲۲۱۴۳-۱۲۲۲۱۸۵ دانلود
فنون برنامه ریزی اجتماعی ۱۲۲۲۲۰۸ دانلود
زنان و سیاست اجتماعی ۱۲۲۲۲۰۷ دانلود
روش تحقیق نظری ۱۲۲۲۰۲۱-۱۲۲۲۰۲۱-۱۲۲۲۱۴۷-۱۲۲۲۱۹۰ دانلود
جامعه شناسی خانواده ۱۲۲۲۱۹۱-۱۲۲۲۰۱۲ دانلود
اصول علم سیاست – مبانی علم سیاست ۱۲۲۲۰۸۸-۱۲۲۲۰۰۴ دانلود
جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی ۱۲۲۲۰۲۲-۱۲۲۲۰۲۲-۱۲۲۲۰۲۲ دانلود
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت ۱۲۲۲۰۱۶-۱۲۲۲۰۶۱-۱۲۲۲۱۸۱-۱۲۲۲۱۶۴ دانلود
مبانی فلسفه ۱ – کلیات فلسفه ۱۲۱۱۰۰۱-۱۲۱۷۰۴۳-۱۲۱۱۰۰۹ دانلود
روانشناسی عمومی – مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی ۱۲۱۷۱۱۱-۱۲۱۴۱۰۳-۱۲۱۷۰۹۵ دانلود
کلیات علم اقتصاد – مبانی علم اقتصاد ۱۲۲۱۰۱۳-۱۲۲۱۰۲۲-۱۲۲۱۰۰۱ دانلود
جامعه شناسی توسعه ۱۲۲۲۱۶۹-۱۲۲۲۰۲۳ دانلود
جامعه شناسی روستایی ۱۲۲۲۱۷۳-۱۲۲۲۰۲۹ دانلود
اصول توانبخشی ۱۲۲۲۱۵۲ دانلود
زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی ۲ ۱۲۱۲۰۰۲-۱۲۲۲۱۹۸-۱۲۲۲۱۶۳ دانلود
بررسی مسائل اجتماعی ایران – تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ۱۲۲۲۰۳۶-۱۲۱۸۰۲۲-۱۲۳۹۰۱۵-۱۲۲۲۱۷۱ دانلود
مددکاری اجتماعی فردی ۱۲۲۲۱۵۱ دانلود
جامعه شناسی اوقات فراغت ۱۲۲۲۲۱۵-۱۲۱۸۰۰۵ دانلود
بررسی مسائل اجتماعی ایران ۱۲۱۸۰۲۲-۱۲۳۹۰۱۵-۱۲۲۲۰۳۶ دانلود
تغییرات اجتماعی ۱۲۲۲۰۱۸-۱۲۲۲۲۰۳ دانلود
انحرافات و سیاست اجتماعی – آسیب شناسی اجتماعی ۱۲۱۱۳۹۰-۱۲۲۲۲۱۰ دانلود
سیاستگذاری محیط زیست ۱۲۲۲۲۱۶ دانلود
جامعه شناسی سازمانها ۱۲۲۲۰۳۱ دانلود
زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی (۱) ۱۲۲۲۱۵۸-۱۲۱۲۰۰۱-۱۲۲۲۱۸۰ دانلود
سازماندهی و مدیریت در تعاونیها ۱۲۲۲۰۴۹ دانلود
بهداشت روانی ۱۲۲۲۱۷۲ دانلود

۳پاسخ به “نمونه سوال رشته تحصیلی علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور”

 • رز:

  خیلی مسخره اید نمونه سوالی که دانلود نمیشه و الکی تو سایت به چه درد من میخوره کم از این تبلیغات مسخره انجام بدید.

  • سلام
   دوست گرامی لطفا عذرخواهی ما را پپذیرید.
   لینک ها را تست کردیم درست بودن،اگر بین این مجموعه هر کدام که خراب است لطفا نام آن را ذکر بفرمایید تا اصلاح گردد.
   با احترام

 • پوریا:

  سلام
  من از نرم افزار اندروید علم و تجارت برای دانلود سوال استفاده می کنم. چیز جالبیه. حجمش ۱ مگ هست. همه رشته ها رو داره
  توی سایتتون بذارید بقیه هم استفاده کنن.
  مر۳۰

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم