نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

نمونه سوال رشته تحصیلی صنایع دانشگاه پیام نور

نمونه سوال رشته تحصیلی هم سطح و زیر مجموع صنایع دانشگاه پیام نور را در به صورت تفکیک شده بر اساس کد درس می توانید در ادامه مطلب دانلود کنید.

 

جهت دانلود هر فایل بروی دانلود در مقابل هر سطر کلیک کنید.

نمونه سوالات احتیاج به برنامه Acrobat Reader دارد در صورت نیاز از اینجا دانلود کنید.

رمز تمامی فایل ها : www.3manage.com

توجه : تمامی نمونه سوالات به تفکیک رشته در صفحه اصلی سایت موجود می باشد.

نام درس کد درس دریافت فایل
معادلات دیفرانسیل ۱۱۱۱۰۲۰-۱۱۱۱۰۹۴-۱۱۱۱۰۳۶-۱۱۱۱۲۸۴-۱۱۱۱۱۰۱-۱۱۱۱۱۱۰ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۲۶۱۰۶۲-۲۱۱۱۰۹-۲۴۱۰۹۱ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۱۱۱۱۲۸۴-۱۱۱۱۱۱۰-۱۱۱۱۱۰۱-۱۱۱۱۰۹۴-۱۱۱۱۰۲۰-۱۱۱۱۰۳۶ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۲۶۴۱۲-۲۶۱۰۶۲-۲۱۱۱۰۹-۲۴۱۰۹۱ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۲۶۴۱۲-۲۶۱۰۶۲-۲۱۱۱۰۹-۲۴۱۰۹۱ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۲۴۱۰۹۱-۲۱۱۱۰۹-۲۶۱۰۶۲-۲۶۴۱۲۱-۲۶۲۱۱۳ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۲۶۴۱۲۱-۲۶۴۱۲۱-۲۶۲۱۱۳-۲۶۱۰۶۲-۲۴۱۰۹۱ دانلود
بازاریابی و مدیریت بازار – اصول بازاریابی ۱۲۱۸۱۲۲-۱۲۱۸۱۰۶ دانلود
ریاضی ۱ ۲۶۳۰۳۵-۲۶۲۰۲۷-۲۱۱۰۱۲-۲۶۳۰۱۸-۲۶۱۵۶۱ دانلود
آمار و احتمال مهندسی ۲۶۴۰۹۸-۲۶۱۱۱۷ دانلود
روشهای محاسبات عددی ۱۱۱۵۱۷۹-۱۱۱۵۰۷۵ دانلود
فیزیک پایه ۱ ۱۱۱۳۰۸۹-۱۱۱۳۰۹۴-۱۱۱۳۰۹۸-۱۱۱۳۰۹۴-۱۱۱۳۱۰۱-۱۱۱۳۰۹۴ دانلود
مدیریت منابع انسانی ۱۲۱۸۱۳۴-۱۲۱۸۰۳۴-۱۲۱۸۱۰۸ دانلود

سی

یک پاسخ به “نمونه سوال رشته تحصیلی صنایع دانشگاه پیام نور”

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم