نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

نمونه سوال رشته تحصیلی زیست شناسی دانشگاه پیام نور

نمونه سوال رشته تحصیلی هم سطح و زیر مجموع زیست شناسی دانشگاه پیام نور را در به صورت تفکیک شده بر اساس کد درس می توانید در ادامه مطلب دانلود کنید.

 

جهت دانلود هر فایل بروی دانلود در مقابل هر سطر کلیک کنید.

نمونه سوالات احتیاج به برنامه Acrobat Reader دارد در صورت نیاز از اینجا دانلود کنید.

رمز تمامی فایل ها : www.3manage.com

توجه : تمامی نمونه سوالات به تفکیک رشته در صفحه اصلی سایت موجود می باشد.

نام درس کد درس دریافت فایل
ریاضی (۱) ۱۱۱۱۱۱۳ دانلود
ریاضی (۲) ۱۱۱۱۱۱۴ دانلود
ریاضی ۱ ۲۷۱۰۱۱ دانلود
آمار زیستی ۲۷۱۱۶۹ دانلود
سیتوژنتیک گیاهی ۲۷۲۰۷۹ دانلود
سیتوژنتیک گیاهی ۲۷۲۰۷۹ دانلود
اکولوژی عمومی ۲۷۱۵۶۶ دانلود
میکروبیولوژی محیطی ۲۷۱۳۳۶ دانلود
میکروبیولوژی عمومی ۲۷۱۲۵۵ دانلود
متون زیست شناسی ۲۷۱۳۲۰ دانلود
متون زیست شناسی ۲۷۱۳۲۰ دانلود
آئین نگارش متون علمی ۲۷۲۰۹۱ دانلود
فیزیک ۲۷۱۰۵۱ دانلود
فیزیولوژی گیاهی ۱ ۲۷۱۳۸۳ دانلود
فیزیولوژی گیاهی ۲ ۲۷۱۴۶۴ دانلود
فیزیولوژی جانوری ۲ ۲۷۱۴۰۱ دانلود
فیزیولوژی جانوری ۳ ۲۷۱۴۵۹ دانلود
اصول و روش های رده بندی گیاهان ۲۷۲۰۱۶ دانلود
روشهای تکثیر گیاهان ۲۷۲۰۴۲ دانلود
ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان ۲۷۱۴۲۲ دانلود
ریاضی عمومی ۱ ۲۷۱۰۱۱ دانلود
شیمی آلی ۲۷۱۱۰۶ دانلود
شیمی عمومی ۲ ۲۷۱۰۷۲ دانلود
سیستماتیک گیاهی ۱ ۲۷۱۱۹۵ دانلود
تالوفیت ها ۲۷۱۲۱۳ دانلود
زیست شناسی گیاهی ۲۷۱۶۳۱ دانلود
زیست شناسی جانوری ۲۷۱۲۲۹ دانلود
کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی ۱۱۱۵۲۱۴ دانلود
آمار زیستی ۱۱۱۷۰۸۳ دانلود
بیوفیزیک ۱۱۱۲۰۴۱ دانلود
جانور شناسی ۲ ۱۱۱۲۰۴۲ دانلود
جنین شناسی ۱۱۱۲۰۴۶ دانلود
جانور شناسی ۱ ۱۱۱۲۰۲۹ دانلود
ژنتیک ۱۱۱۲۰۳۶ دانلود
مبانی بیوشیمی ۱۱۱۲۰۱۰ دانلود
میکروبیولوژی محیطی ۱۱۱۲۰۲۶ دانلود
متون زیست شناسی ۱۱۱۲۰۲۵ دانلود
آئین نگارش متون علمی ۱۲۱۳۱۱۷ دانلود
فیزیک عمومی ۱۱۱۳۱۰۹ دانلود
فیزیولوژی گیاهی (۱) ۱۱۱۲۰۳۱ دانلود
فیزیولوژی گیاهی ۲ ۱۲۱۲۰۳۹ دانلود
فیزیولوژی جانوری ۱ ۱۱۱۲۰۲۳ دانلود
فیزیولوژی جانوری ۲ ۱۱۱۲۰۳۳ دانلود
فیزیولوژی جانوری ۳ ۱۱۱۲۰۳۸ دانلود
فیزیولوژی تنش ۱۱۱۲۰۶۱ دانلود
پروتوزئولوژی ۱۱۱۲۰۰۶ دانلود
اصول و روشهای رده بندی گیاهان ۱۱۱۲۰۵۸ دانلود
روشهای تکثیر گیاهان ۱۱۱۲۰۶۰ دانلود
رشد و نمو گیاهی ۱۱۱۲۰۵۱ دانلود
شیمی ۲ ۱۱۱۴۰۸۴ دانلود
شیمی آلی ۱۱۱۴۰۸۶ دانلود
شیمی عمومی ۱ ۱۱۱۴۰۸۲ دانلود
سیستماتیک گیاهی ۱ ۱۱۱۲۰۱۲ دانلود
سیستماتیک گیاهی ۲ ۱۱۱۲۰۲۰ دانلود
تالوفیت ها ۱۱۱۲۰۱۴ دانلود
زیست شناسی انگل ها ۱۱۱۲۰۴۴ دانلود
زیست شناسی پرتوی ۱۱۱۲۰۲۲ دانلود
میکروبیولوژی عمومی – میکروبیولوژی و بهداشت ۱۱۱۲۱۸۲-۱۱۱۲۰۱۸ دانلود
زیست شناسی گیاهی – زیست شناسی گیاهی (۲) ۱۱۱۲۱۷۹-۱۱۱۲۰۵۴ دانلود
اکولوژی عمومی – اکولوژی ۱۴۱۱۰۵۳-۱۱۱۲۱۶۴-۱۱۱۲۰۴۹ دانلود
زیست شناسی سلولی و مولکولی – زیست شناسی سلولی و مولکولی (۲) ۱۱۱۲۱۶۹-۱۱۱۲۰۱۶ دانلود
مبانی بیوشیمی – اصول بیوشیمی ۱۱۱۴۰۵۰-۱۱۱۲۱۶۲ دانلود
تکامل موجودات زنده – زیست شناسی تکوینی ۱۱۱۲۱۸۷-۱۱۱۲۰۴۸ دانلود
زیست شناسی سلولی و مولکولی ۲۷۱۲۳۴ دانلود
فیزیولوژی تنش ۲۷۲۰۵۸ دانلود

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم