نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

نمونه سوال رشته تحصیلی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

نمونه سوال رشته تحصیلی هم سطح و زیر مجموع زمین شناسی دانشگاه پیام نور را در به صورت تفکیک شده بر اساس کد درس می توانید در ادامه مطلب دانلود کنید.

 

جهت دانلود هر فایل بروی دانلود در مقابل هر سطر کلیک کنید.

نمونه سوالات احتیاج به برنامه Acrobat Reader دارد در صورت نیاز از اینجا دانلود کنید.

رمز تمامی فایل ها : www.3manage.com

توجه : تمامی نمونه سوالات به تفکیک رشته در صفحه اصلی سایت موجود می باشد.

نام درس کد درس دریافت فایل
آبهای سطحی ۲۳۲۰۸۶ دانلود
آبهای زیرزمینی ۲۳۱۳۱۷-۲۳۲۱۷۲ دانلود
آبهای سطحی ۲۳۲۰۸۶ دانلود
بلورشناسی هندسی ۲۳۱۰۴۸ دانلود
بلورشناسی ۲۳۲۰۱۸ دانلود
چینه شناسی ۲۳۱۲۰۱-۲۳۲۰۶۵ دانلود
دیرینه شناسی ۲۳۲۰۳۹ دانلود
دیرینه شناسی ۱ ۲۳۱۱۰۸ دانلود
ژئومورفولوژی ۲۳۱۱۷۶ دانلود
ژئوفیزیک – زمین فیزیک ۲۳۲۱۰۴-۲۳۱۳۴۳ دانلود
ژئوفیزیک – زمین فیزیک ۲۳۲۱۰۴-۲۳۱۳۴۳ دانلود
هیدروژئوشیمی ۲۳۲۳۰۸ دانلود
کانی شناسی ۲۳۲۰۲۳ دانلود
سایزومو تکتونیک – لرزه زمین ساخت ۲۳۲۲۳۲-۲۳۱۴۴۵ دانلود
کانه نگاری – مینرالوگرافی ۲۳۲۲۷۴ دانلود
نقشه برداری ۲۳۱۱۲۹ دانلود
پترولوژی ۲۳۱۲۵۷ دانلود
فیزیک پایه ۱ ۲۳۱۰۷۴ دانلود
ریاضی ۱ ۲۳۱۰۵۳-۲۳۲۳۶۰ دانلود
سنگ شناسی آذرین ۲۳۱۱۹۷ دانلود
سنگ شناسی آذرین و دگرگونی ۲۳۲۰۷۰ دانلود
سنگ شناسی دگرگونی ۲۳۱۲۶۲ دانلود
اصول سنجش از دور ۲۳۲۱۱۱ دانلود
زمین ساخت ۲۳۱۳۵۹-۲۳۲۱۹۳ دانلود
ژئوشیمی – زمین شیمی ۲۳۱۲۲۰-۲۳۲۱۲۵ دانلود
زمین شناسی دریایی ۲۳۱۴۲۴ دانلود
زمین شناسی اقتصادی ۲۳۱۳۰۱ دانلود
زمین شناسی اقتصادی ۲۳۲۱۶۷ دانلود
زمین شناسی ایران ۲۳۱۳۲۲ دانلود
زمین شناسی ایران ۲۳۲۱۵۱ دانلود
زمین شناسی مواد انرژی زا ۲۳۱۴۵۰ دانلود
زمین شناسی مهندسی ۲۳۱۴۱۹-۲۳۲۲۴۸ دانلود
زمین شناسی مهندسی کاربردی ۲۳۲۳۱۳ دانلود
زمین شناسی زیست محیطی ۲۳۲۰۵۱ دانلود
زمین شناسی فیزیکی ۲۳۲۳۴۱ دانلود
زمین شناسی ساختمانی – ساختاری ۲۳۱۲۹۹-۲۳۲۰۹۱ دانلود
زمین شناسی تاریخی ۲۳۱۰۶۹-۲۳۲۳۳۴ دانلود
زمین شناسی زیر سطحی – زمین شناسی زیرزمینی ۲۳۲۲۹۵-۲۳۱۴۶۶ دانلود
آبهای زیرزمینی ۱۱۱۶۰۵۹-۱۱۱۶۰۲۶ دانلود
آتشفشان شناسی ۱۱۱۶۰۲۲ دانلود
بلور شناسی هندسی ۱۱۱۶۰۰۴ دانلود
سنگ شناسی رسوبی ۱۱۱۶۰۱۴ دانلود
دیرینه شناسی ۱ ۱۱۱۶۰۰۷ دانلود
ژئوفیزیک – زمین فیزیک ۱۱۱۶۰۵۲-۱۱۱۶۰۲۹ دانلود
نقشه برداری ۱۱۱۶۰۰۹ دانلود
پترولوژی ۱۱۱۶۰۲۰ دانلود
فیزیک پایه (۱) ۱۱۱۳۰۸۳ دانلود
ریاضی ۱ ۱۱۱۱۰۲۸-۱۱۱۱۰۳۰ دانلود
سنگ سناسی آذرین ۱۱۱۶۰۱۵ دانلود
سنگ شناسی دگرگونی ۱۱۱۶۰۲۱ دانلود
زمین ساخت ۱۱۱۶۰۶۱-۱۱۱۶۰۳۰ دانلود
ژئوشیمی – زمین شیمی ۱۱۱۶۰۵۴-۱۱۱۶۰۱۸ دانلود
زمین شناسی دریایی ۱۱۱۶۰۳۷ دانلود
زمین شناسیی ایران ۱۱۱۶۰۲۷ دانلود
زمین شناسی محیط زیست – زمین شناس زیست محیطی ۱۱۱۶۰۴۷-۱۱۱۶۰۳۸ دانلود
زمین شناسی ساختمانی – زمین شناسی ساختاری ۱۱۱۶۰۲۴-۱۱۱۶۰۵۱ دانلود
زمین شناسیی تاریخی ۱۱۱۶۰۰۵ دانلود
ژنومورفولوژی ۱۱۱۶۰۱۳ دانلود
چینه شناسی ۱۱۱۶۰۱۶-۱۱۱۶۰۴۸ دانلود
کانی شناسی ۲۳۱۱۳۴ دانلود
اصول سنجش از دور ۱۱۱۶۰۵۳ دانلود

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم