نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

نمونه سوال رشته تحصیلی ریاضی دانشگاه پیام نور

نمونه سوال رشته تحصیلی هم سطح و زیر مجموع ریاضی دانشگاه پیام نور را در به صورت تفکیک شده بر اساس کد درس می توانید در ادامه مطلب دانلود کنید.

جهت دانلود هر فایل بروی دانلود در مقابل هر سطر کلیک کنید.

نمونه سوالات احتیاج به برنامه Acrobat Reader دارد در صورت نیاز از اینجا دانلود کنید.

رمز تمامی فایل ها : www.3manage.com

توجه : تمامی نمونه سوالات به تفکیک رشته در صفحه اصلی سایت موجود می باشد.

نام درس کد درس دریافت فایل
فلسفه علم ریاضی ۲۴۱۳۲۷ دانلود
ریاضی عمومی ۳ ۲۴۱۰۸۴ دانلود
آنالیز عددی ۱ – آنالیز عددی ۱۱۱۱۰۸۹-۱۱۱۱۲۹۱-۱۱۱۱۰۴۳-۱۱۱۱۱۰۶ دانلود
ذخیره و بازیابی اطلاعات ۲۶۱۲۵۰-۲۶۳۱۶۷ دانلود
آمار و احتمال ۱ ۱۱۱۷۰۷۷-۱۱۱۷۰۲۰ دانلود
آمار و احتمال ۲ ۱۱۱۷۰۷۸-۱۱۱۷۰۲۱ دانلود
آنالیز عددی ۲ ۱۱۱۱۰۷۵-۱۱۱۹۰۰۴ دانلود
آمار و احتمال ۲ ۱۱۱۷۰۷۸-۱۱۱۷۰۲۱-۱۱۱۷۱۴۴ دانلود
آنالیز عددی ۲ ۱۱۱۹۰۰۴-۱۱۱۱۰۷۵ دانلود
ساختمان داده ها ۱۱۱۱۰۷۳ دانلود
آموزش ریاضی ۱ ۱۱۱۱۰۶۷ دانلود
آنالیز ۳ ۱۱۱۱۰۴۶ دانلود
جبر (۱) ۱۱۱۱۰۳۷ دانلود
جبر ۲ ۱۱۱۱۰۴۲ دانلود
معدلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ۱۱۱۱۰۴۷ دانلود
تحقیق در عملیات ۲ ۱۱۱۱۰۷۴ دانلود
ذخیره و بازیابی اطلاعات ۱۱۱۱۲۷۶ دانلود
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ۱۱۱۵۰۲۰-۱۱۱۵۰۲۱ دانلود
ریاضی ۳ ۱۱۱۱۰۳۵-۱۱۱۱۲۸۳ دانلود
زبان تخصصی ۱۱۱۱۲۹۰-۱۱۱۱۰۵۸ دانلود
فیزیک پایه ۲ ۱۱۱۳۰۸۱-۱۱۱۳۰۸۷ دانلود
آمار و احتمال ۱ ۲۶۳۱۰۴ – ۲۴۱۱۶۵ دانلود
آمار و احتمال ۲ ۲۶۳۱۲۵ – ۲۴۱۱۹۱ دانلود
آمار و احتمال ۲ ۲۶۳۱۲۵-۲۴۱۱۹۱ دانلود
آمار و احتمال (۱) ۱۱۱۷۰۷۷-۱۱۱۷۰۲۰ دانلود
آمار و احتمال ۲ ۱۱۱۷۰۷۸-۱۱۱۷۰۲۱ دانلود
آنالیز عددی ۲ ۱۱۱۹۰۰۴-۱۱۱۱۰۷۵ دانلود
آنالیز عددی (۲) ۱۱۱۹۰۰۴-۱۱۱۱۰۷۵ دانلود
آنالیز عددی (۲) ۱۱۱۹۰۰۴-۱۱۱۱۰۷۵ دانلود
منطق ریاضی ۱۱۱۵۱۷۳-۱۱۱۱۰۵۷ دانلود
آنالیز عددی (۲) ۱۱۱۹۰۰۴-۱۱۱۱۰۷۵ دانلود
منطق ریاضی – منطق ۱۱۱۱۰۵۷-۱۱۱۵۱۷۳ دانلود
منطق ریاضی ۱۱۱۱۰۵۷-۱۱۱۵۱۷۳ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۱۱۱۱۰۲۰-۱۱۱۱۰۹۴-۱۱۱۱۰۳۶-۱۱۱۱۲۸۴-۱۱۱۱۱۰۱-۱۱۱۱۱۱۰ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۲۶۱۰۶۲-۲۱۱۱۰۹-۲۴۱۰۹۱ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۱۱۱۱۲۸۴-۱۱۱۱۱۱۰-۱۱۱۱۱۰۱-۱۱۱۱۰۹۴-۱۱۱۱۰۲۰-۱۱۱۱۰۳۶ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۲۶۴۱۲-۲۶۱۰۶۲-۲۱۱۱۰۹-۲۴۱۰۹۱ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۲۶۴۱۲-۲۶۱۰۶۲-۲۱۱۱۰۹-۲۴۱۰۹۱ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۲۴۱۰۹۱-۲۱۱۱۰۹-۲۶۱۰۶۲-۲۶۴۱۲۱-۲۶۲۱۱۳ دانلود
ساختمان داده ها و الگوریتم ها ۱۱۱۱۰۷۳-۱۱۱۵۱۹۳ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۲۶۴۱۲۱-۲۶۴۱۲۱-۲۶۲۱۱۳-۲۶۱۰۶۲-۲۴۱۰۹۱ دانلود
ذخیره و بازیابی اطلاعات ۱۱۱۱۲۷۶ دانلود
تاریخ ریاضیات ۱۱۱۱۰۵۴ دانلود
هندسه هذلولوی – مبانی هندسه ۱۱۱۱۰۵۰-۱۱۱۱۰۷۰-۱۱۱۱۲۸۷ دانلود

مطالب مرتبط

نمونه سوال رشته تحصیلی مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی آمار دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی کشاورزی ، محیط زیست ، آبادانی روستاها دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی علوم انسانی دانشگاه پیام نور
نمونه سوالات رشته الهیات پیام نور + پاسخنامه تستی و تشریحی
نمونه سوال رشته تحصیلی بازرگانی دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی فیزیک دانشگاه پیام نور
نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور + پاسخنامه تستی و تشریحی

۳پاسخ به “نمونه سوال رشته تحصیلی ریاضی دانشگاه پیام نور”

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم