نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

نمونه سوال رشته تحصیلی روانشناسی دانشگاه پیام نور

نمونه سوال رشته تحصیلی هم سطح و زیر مجموع روانشناسی دانشگاه پیام نور را در به صورت تفکیک شده بر اساس کد درس می توانید در ادامه مطلب دانلود کنید.

 

جهت دانلود هر فایل بروی دانلود در مقابل هر سطر کلیک کنید.

نمونه سوالات احتیاج به برنامه Acrobat Reader دارد در صورت نیاز از اینجا دانلود کنید.

رمز تمامی فایل ها : www.3manage.com

توجه : تمامی نمونه سوالات به تفکیک رشته در صفحه اصلی سایت موجود می باشد.

نام درس کد درس دریافت فایل
روان شناسی عمومی (۱) – روان شناسی عمومی ۱۲۱۰۱۴-۱۲۱۷۰۱ دانلود
روانشناسی عمومی ۲ ۱۲۱۰۳۵ دانلود
روان شناسی عمومی ۱۲۱۷۰ دانلود
احساس و ادراک ۱۲۱۲۴۴ دانلود
متون روانشناسی عمومی ۲ ۱۲۱۲۵۱ دانلود
مقدمات نوروپسیکولوژی ۱۲۱۴۳۲ دانلود
روان سنجی ۱۲۱۱۸۴-۱۲۱۶۱۵ دانلود
اعتیاد – روانشناسی اعتیاد ۱۲۱۲۸۶-۱۲۱۷۸۵ دانلود
روانشناسی هوش و سنجش آن ۱۲۱۲۹۱-۱۲۱۷۲۲ دانلود
روانشناسی مرضی کودک ۱۲۱۳۱۱-۱۲۱۷۳۸ دانلود
روانشناسی مدیریت ۱۲۱۲۷۰ دانلود
روانشناسی مشاوره و راهنمایی ۱۲۱۲۶۵ دانلود
روانشناسی پویایی گروه ۱۲۱۲۳۹-۱۲۱۵۹۷ دانلود
روانشناسی رشد ۲ ۱۲۱۴۸۱ دانلود
مقدمات روانشناسی سلامت ۱۲۲۱۸۰-۱۲۱۵۰۸ دانلود
روان شناسی یادگیری ۱۲۱۳۶۷-۱۲۱۵۷۶ دانلود
روش تحقیق در روانشناسی ۱۲۱۱۳۷ دانلود
شخصیت ۱۲۱۱۶۳-۱۲۱۸۶۶ دانلود
روانشناسی رشد (۱) – روانشناسی رشد ۱۲۱۷۰۰۷-۱۲۱۷۰۴۶-۱۲۱۱۲۸۷ دانلود
روان شناسی تربیتی ۱۲۱۱۰۰-۱۲۱۵۴۱ دانلود
اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن) ۱۲۱۷۰۶۴-۱۲۱۷۰۲۳-۱۲۲۲۱۷۰ دانلود
روانشناسی اعتیاد – اعتیاد اجتماعی – اعتیاد ۱۲۱۷۰۲۳-۱۲۱۷۰۶۴-۱۲۲۲۱۷۰ دانلود
کاربرد آزمونهای روانی ۱۲۱۶۳۶ دانلود
روانشناسی بازی ۱۵۲۵۳۴-۱۲۱۴۷۴ دانلود
آسیب شناسی روانی (۲) ۱۲۱۱۰۹۸-۱۲۱۷۰۶۱-۱۲۱۷۰۲۹ دانلود
کاربرد آزمونهای روانی ۱۲۱۱۰۰۴ دانلود
آمار و استنباطی ۱۲۴۰۰۲۲-۱۱۱۷۰۰۵ دانلود
آمار توصیفی – روشهای آماری در علوم تربیتی – روشهای آماری با تاکید بر علوم تربیتی ۱۱۱۷۰۰۴-۱۲۱۱۳۷۲-۱۲۱۱۰۱۲-۱۲۱۱۲۹۲-۱۲۱۱۰۱۲ دانلود

مطالب مرتبط

نمونه سوال رشته تحصیلی مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی آمار دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی کشاورزی ، محیط زیست ، آبادانی روستاها دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی علوم انسانی دانشگاه پیام نور
نمونه سوالات رشته الهیات پیام نور + پاسخنامه تستی و تشریحی
نمونه سوال رشته تحصیلی بازرگانی دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی فیزیک دانشگاه پیام نور
نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور + پاسخنامه تستی و تشریحی

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم