نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

مهم ترین وظیفه هیئت امنا توجه به عمق کیفیت در دانشگاه‌ها است

مشاور وزیر و رئیس مرکزهیئت امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم گفت : مهم ترین وظیفه هیئت امنا ، توجه به عمق کیفیت در دانشگاه ها است.

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا ، دکتر سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکزهیئت امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم درسومین گردهمایی روسای کمیسیون های دائمی هیئت های امنای دانشگاه ها مراکز پژوهشی و فناوری، با تاکید بر اجتناب از گسترش کمی و توجه به عمق کیفیت در دانشگاه ها گفت : یکی از وظایف عمده هیئت های امنا ، نظارت ، هدایت و حمایت در دانشگاه می باشد و مهم ترین وظیفه ما این است که کیفیت را در آموزش عالی جاری کنیم و هیئت های امنا باید بیشتر کار نظارت را داشته باشند.

وی همچنین ضمن تاکید بر لزوم اجرای برنامه های راهبردی توسط هیئت های امنا دانشگاه ها افزود: در کنار برنامه های راهبردی حتما باید برنامه های عملیاتی هم وجود داشته باشد و وجود طرح جامع کالبدی برای دانشگاه هابسیار ضروری است به گونه ای که اگر مدیریت دانشگاه ها تغییر کرد طرح جامع دانشگاه دچار تغییر نشود.

رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم گفت: ما در برنامه های هیئت های امنا بر داشتن برنامه مدون برای پذیرش دانشجوی خارجی ، برگزاری سالانه دو جلسه رسمی و دو جلسه غیر رسمی هیئت های امنا ، حضور معاون پژوهشی در جلسات جهت ارتقای کیفی ، تدوین و تصویب به موقع بودجه تفضیلی ، گزارش حسابداری بدون شرط ، تبدیل حسابداری نقدی و نیمه تعهدی به حسابداری تعهدی ، افزایش فعالیت های بین المللی ، اختصاص بودجه جهت اعزام استادان دانشگاه به فرصت های مطالعاتی و رسیدن به شاخص یک استاد به ازای ۱۷ دانشجو تاکید موکد داریم.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر سمنانیان در ادامه گفت: در راستای کیفی بخشی به آموزش عالی مادر هیئت امنای حوزه ستادی با افزایش بی رویه دانشجو ، تمدید بازنشستگی مربیان و استادیاران بعد از ۳۰ سال خدمت ، پذیرش دانشجوی شبانه ، استخدام تعداد زیاد کارمندان و گسترش کمی گروه ها و بخش ها به شدت مخالف هستیم.

وی در خصوص نقش حمایتی هیئت های امنا افزود : ما حامی بودجه های تحقیقاتی بالای ۱۵ درصد و بودجه ITبالای ۵/۲ درصد و حامی ۵۰ درصد درآمد اختصاصی دانشگاه از محل تحقیقات کاربردی می باشیم.

دکتر سمنانیان در پایان گفت: نظام آموزش عالی برای ارتقای کیفی به مدیریت برنامه نگر و آینده نگر نیاز دارد.

انتهای پیام

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم