نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

مهلت آخر استخدام در شهرداری‌ها

روزهای پنجم، ششم، هفتم و هشتم شهریورماه آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون استخدامی شهرداری‌های استان‌های مختلف کشور است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آخرین مهلت مقرر برای ثبت نام در آزمون استخدامی شهرداری‌های ۱۲ استان کشور در پی می‌آید.

* هرمزگان:

مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون استخدامی شهرداری‌های استان هرمزگان از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ است.

دواطلبین می توانند تنها در یک رشته شغلی و شهرهای مختلف یک استان به ترتیب اولویتی که در هنگام ثبت نام اعلام می نمایند از طریق این آدرس http://109.230.84.20/index.aspx ثبت نام کنند.

کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی روز شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ لغایت روز دوشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ از طریق وب سایتهای اعلام شده فوق قابل دریافت می باشد.

زمان برگزاری آزمون ۹ صبح روز جمعه مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۱ می‌باشد . محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

استانداری هرمزگان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای تازه تاسیس استان از محل سهمیه استخدامی شماره ۱۰۷۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۱ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای تخصصی، عملی یا مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرهای تازه تاسیس استان استخدام کند.

* لرستان:

ثبت نام برای شرکت در آزمون استخدامی شهرداری‌های استان لرستان از ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه مورخ ۹۳/۰۵/۳۰ لغایت ساعت ۲۲ روز پنج شنبه ۹۳/۰۶/۰۶ است.

داوطلبان برای مشاهده متن کامل آگهی و ثبت نام تنها در یک رشته شغلی از طریق سایت اینترنتی www.Lorestan.ir یا www.ostan-lr.ir اقدام کنند.

استانداری لرستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری‌های تازه تاسیس هفت چشمه دلفان و شول آباد الیگودرز از محل سهمیه استخدامی شماره ۲۲۰/۹۲/۱۸۸۱۴مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور و مجوز استخدامی شماره ۱۰۹۸۴ مورخ ۹۳/۳/۲۵ سازمان شهرداری‌های کشور تعداد ۱۴نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی‌های تخصصی، عملی یا مصاحبه و گزینش بصورت پیمانی استخدام می‌کند.

* بوشهر:

شروع ثبت نام برای شرکت در آزمون استخدامی شهرداری‌های استان بوشهر از ساعت یک بامداد روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه آغاز و به مدت ۱۰ روز تا ساعت ۲۳ روز هفتم شهریور ادامه دارد.

متقاضیان برای ثبت نام و مشاهده متن کامل آگهی به این آدرس http://www.bushehr.lms.ir مراجعه کنند.

استانداری بوشهر (دفتر امور شهری و شوراها) برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای شهرهای تازه تاسیس استان از محل سهمیه استخدامی‌شماره ۲۲۰/۹۲/۱۸۸۱۴ مورخ ۹۲/۱۱/۱۴ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رییس جمهور و مصوبه شماره ۳۵۰۳۰ مورخ ۹۲/۱۲/۱۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور و نامه شماره ۱۰۶۳۸ مورخ ۹۳/۳/۲۱ ریسس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای تخصصی، علمی‌و مصاحبه و پس از طی مراحل گزینش برای خدمت در این شهرداریها، بصورت پیمانی استخدام کند.

* ایلام:

شروع ثبت نام برای شرکت در آزمون استخدامی شهرداری‌های استان ایلام ازساعت ۸ صبح روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ به مدت ۹ روز (ساعت ۲۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ ) است.

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت استانداری ایلام به نشانی http://portal-il.ir متن کامل آگهی را مشاهده و ثبت نام اقدام کنند.

کارت ورود به جلسه آزمون استخدام روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ از طریق وب سایت استانداری ایلام به داوطلبان ارائه می‏شود.

زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ ساعت ۸:۳۰ صبح است و محل برگزاری بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

استانداری ایلام برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای تازه تاسیس استان ایلام (شباب – بلاوه تره – مهر- ماژین) از محل سهمیه استخدامی شماره ۱۸۸۱۴/۹۲/۲۲۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و نامه شماره۱۱۱۳۱ مورخ ۲۵/۰۳/۹۳ سازمان شهرداریها و دهیاری‏های کشور، در نظر دارد تعداد ۲۵ نفر افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی‏های تخصصی، علمی و مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرداریهای تازه تاسیس استان ایلام ( شباب – بلاوه تره – مهر- ماژین ) استخدام کند.

* خراسان شمالی:

شروع ثبت نام برای شرکت در آزمون استخدامی شهرداری‌های استان خراسان شمالی از ۹۳/۰۵/۲۹ تا پایان وقت اداری ۹۳/۰۶/۰۶ است.

برای مشاهده متن کامل آگهی و ثبت نام به این آدرس http://khs.iran-azmoon.ir/Home.aspx مراجعه کنید.

استانداری خراسان شمالی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای تازه تاسیس استان ( آوا – چناران شهر – زیارت- قوشخانه )، از محل مجوز استخدامی به شماره ۱۸۸۱۴/۹۲/۲۲۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و تخصیص سهمیه طی نامه شماره ۱۰۴۵۸ مورخ ۲۰/۰۳/۹۳ ریاست محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در نظر دارد تعداد ۲۸ نفر افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی- علمی، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرداری های تازه تاسیس استان استخدام کنند.

* استان گلستان:

ثبت نام برای شرکت در آزمون استخدامی شهرداری‌های استان گلستان در سامانه و اخذ کد رهگیری طی روزهای ۲۹ مرداد تا پایان وقت اداری ۶ شهریور ۹۳ از طریق وب سایت استانداری گلستان به آدرس http://golestanp.ir انجام می‌شود.

کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی روز شنبه ۱۵ شهریور ۹۳ از طریق وب سایت استانداری گلستان به داوطلبان ارائه می شود و زمان برگزاری آزمون روز جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۸/۳۰ صبح است. محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

استانداری گلستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای تازه تاسیس استان گلستان ( تاتارعلیا – مزرعه – فراغی- سنگدوین ) از محل سهمیه استخدامی شماره ۱۸۸۱۴/۹۲/۲۲۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و نامه شماره ۱۱۱۳۱ مورخ ۲۵/۰۳/۹۳ سازمان شهرداریها و دهیاری‏های کشور، در نظر دارد تعداد ۱۸ نفر افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی‏های تخصصی، علمی و مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرداریهای تازه تاسیس استان گلستان ( تاتارعلیا – مزرعه – فراغی- سنگدوین ) استخدام کند.

* چهارمحال و بختیاری:

ثبت نام برای شرکت در آزمون استخدامی شهرداری‌های استان چهارمحال بختیاری از مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ به مدت ۶ روز تا ۱۳۹۳/۶/۶ است.

داوطلبین می‌توانند تنها در یک رشته شغلی و از طریق سایت استانداری چهارمحال و بختیاری به آدرس www.ostan-chb.ir بصورت اینترنتی ثبت نام کنند.

استانداری چهارمحال وبختیاری برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری‌های شهرهای تازه تاسیس استان از محل سهمیه استخدامی‌شماره ۱۰۷۰۱ مورخ۲۱/۳/۱۳۹۳ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و به استناد مجوز استخدامی‌شماره ۲۲۰/۹۲/۱۸۸۱۴ مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون استخدامی‌و توانمندیهای تخصصی ،عملی یا مصاحبه و گزینش بصورت پیمانی برای خدمت در شهرهای تازه تاسیس به شرح زیر استخدام می‌نماید.

* کرمانشاه:

ثبت نام برای شرکت در آزمون استخدامی شهرداری‌های استان کرمانشاه از ساعت ۸ صبح روز چهار شنبه مورخ ۹۳/۰۵/۲۹ به مدت ۸ روز می باشد .

داوطلبین می توانند تنها در یک رشته شغلی و در شهرهای مختلف یک استان به ترتیب اولویتی که در هنگام ثبت نام اعلام می نمایند از طریق سایت استانداری به آدرس http://www.ostan-ks.ir/Portal/Home بصورت اینترنتی ثبت نام کنند.

استانداری کرمانشاه بر اساس نامه شماره ۲۲۰/۹۲/۱۸۸۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و مصوبه ۳۵۰۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاریهای کشور ؛در نظر دارد تعداد ۲۸نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی ؛ عملی یا مصاحبه و گزینش بصورت پیمانی برای خدمت در شهرهای تازه تاسیس استان استخدام می‌کند.

* کردستان:

ثبت نام برای شرکت در آزمون استخدامی شهرداری‌های استان کردستان ازساعت ۱۲ ظهر روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ به مدت ۱۰ روز تا پایان ساعت اداری ۱۳۹۳/۰۶/۰۷ می‏باشد.

داوطلبین می توانند تنها در یک رشته شغلی و در شهرهای مختلف یک استان به ترتیب اولویتی که در هنگام ثبت نام اعلام می نمایند از طریق سایت استانداری به آدرس www.ostan-kd.ir بصورت اینترنتی ثبت نام کنند.

استانداری کردستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری های شهرهای تازه تاسیس استان از محل مجوز استخدامی ۲۲۰/۹۲/۱۸۸۱۴ مورخ ۹۲/۱۱/۱۴ معونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رییس جمهور و مصوبه شماره ۳۵۰۰۳ مورخ ۹۲/۱۲/۱۷ شواری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاریهای کشور و همچنین نامه شماره ۱۰۷۰۵ مورخ ۹۳/۰۳/۲۱ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای تخصصی ، علمی ،یامصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرداریهای شهرهای تازه تاسیس استان استخدام کند.

* گیلان:

شروع ثبت نام برای شرکت در آزمون استخدامی شهرداری‌های استان گیلان از ساعت ۸ صبح روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ به مدت ۱۱ روز (ساعت ۲۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ ) می‏باشد.

داوطلبین می توانند تنها در یک رشته شغلی از طریق سایت استانداری گیلان به آدرس www.gilan.ir بصورت اینترنتی ثبت نام کنند.

استانداری گیلان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای شهرهای تازه تاسیس استان (شهرهای لولمان،حویق ،چوبر، رودبنه، بره سرعمارلو، اسالم ، ماکلوان ،لیسار و رانکوه) از محل سهمیه استخدامی شماره ۲۲۰/۹۲/۱۸۸۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و نامه شماره ۱۰۴۹۳ مورخ ۹۳/۰۳/۲۱ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درنظر دارد تعداد ۵۴ نفر افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای تخصصی ، عملی ، مصاحبه و گزینش بصورت پیمانی برای خدمت در شهرهای تازه تاسیس استان گیلان استخدام کند.

* مازندران:

ثبت نام برای شرکت در آزمون استخدامی شهرداری‌های استان هرمزگان از تاریخ ۹۳/۰۶/۰۲ تا پایان وقت اداری ۹۳/۰۶/۰۸ است.

داوطلبان برای مشاهده متن آگهی و ثبت نام به آدرس اینترنتی http://mazandaran.iran-azmoon.ir/Home.aspx مراجعه کنند.

استانداری مازندران برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری های شهرهای تازه تاسیس استان از محل سهمیه استخدامی شماره ۱۰۷۰۴ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و به استناد مجوز استخدامی شماره ۱۸۸۱۴/۹۲/۲۲۰مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون استخدامی توانمندیهای تخصصی، عملی یا مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت درشهرهای تازه تاسیس به استخدام کند.

* فارس:

ثبت نام برای شرکت در آزمون استخدامی شهرداری‌های استان فارس بصورت الکترونیکی از طریق سایت سازمان همیاری شهرداری های استان فارس به نشانی www.hamyarifars.com از ساعت ۸ صبح شنبه مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۳ لغایت ساعت ۲۲ جمعه ۰۷/۰۶/۱۳۹۳ انجام می گیرد.

استانداری فارس برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و به استناد نامه شماره ۱۰۴۵۶ مورخ ۹۳/۳ /۲۰ رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق آزمون توانمندیهای تخصصی، عملی با مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرهای تازه تأسیس استان استخدام کند.

اتنهای پیام

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم