نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

مقاله مقایسه روش های نوین خوشه بندی گروهی بر روی داده های قطعی و درهم

چکیده
خوشه بندی ترکیبی روشی جدید در خوشه بندی می باشد که از ترکیب نتایج روش های خوشه بندی مختلف بدست می آید. در مقابل روش های کلاسیک و متداول خوشه بندی که از پایداری اندکی برخوردارند، خوشه بندی ترکیبی دارای پایداری بسیار بالایی می باشد که از آن یک روش قدرتمند در خوشه بندی اطلاعات می سازد. اینمقاله به مرور چند مورد از روشهایموجودبرایخوشه بندی گروهی در زمینه داه های قطعی و درهم پرداخته است.پنج روش خوشه بندی گروهی برای بحث و بررسی در این مقاله در نظر گرفته شده اند (مقاله های ۳، ۶، ۱۳، ۱۴ و ۱۵). هدف در این مقاله ازیکسو شناسایی پارامترهای ارزیابی روش ها و از سوی دیگرارزیابی و کشفشباهتهاوتفاوتهایآنها می باشد. برایرسیدنبه این اهدافدر بخش۲مروریبر پنجروش انتخاب شده فراهمشده است،تجزیهوتحلیل ومقایسه روش ها دربخش۳آوردهشده و در بخش ۴ نتیجه گیری ارائه شده است.

لینک دانلود

حجم :۳۵۴
download:2900 تومان
نوع فایل :ورد ۱۱ صفحه
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود – ۳manage.com
مدیران دانلود هیچ مسئولیتی در قبال مطالب خودکار جمع شده از دیگر سایتها ندارد

مطالب مرتبط

دانلود تحقیق  بررسی اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی
مقاله استعدادها و نخبگان ورزشی از مهمترین چالشها وفرصتهای مدیریت ورزش
مقاله موانع مشارکت دختران مقطع متوسطه شهرکرج در فعالیت‌های ورزشی فوق برنامه
خلاقیت و نوآوری در سازمان و مدیریت چگونه تاثیر می گذارد
مقاله بار اقتصادی و هزینه های سلامت ناشی از عدم فعالیت بدنی
مقاله دانش بومی زیست محیطی و سنت های محلی در مدیریت گله و تولید فرآوری های شیری در بین زنان روستایی
مقاله بررسی شکاف دیجیتال موجود بین معلمان و دانش-آموزان مدارس دخترانه آزادشهر
مقاله طراحی و تدوین راهبردهای توسعه ورزش همگانی (مورد مطالعه: بانوان ورزشکار) شهرستان اهواز

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم