نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

مقاله مقایسه روش های نوین خوشه بندی گروهی بر روی داده های قطعی و درهم

چکیده
خوشه بندی ترکیبی روشی جدید در خوشه بندی می باشد که از ترکیب نتایج روش های خوشه بندی مختلف بدست می آید. در مقابل روش های کلاسیک و متداول خوشه بندی که از پایداری اندکی برخوردارند، خوشه بندی ترکیبی دارای پایداری بسیار بالایی می باشد که از آن یک روش قدرتمند در خوشه بندی اطلاعات می سازد. اینمقاله به مرور چند مورد از روشهایموجودبرایخوشه بندی گروهی در زمینه داه های قطعی و درهم پرداخته است.پنج روش خوشه بندی گروهی برای بحث و بررسی در این مقاله در نظر گرفته شده اند (مقاله های ۳، ۶، ۱۳، ۱۴ و ۱۵). هدف در این مقاله ازیکسو شناسایی پارامترهای ارزیابی روش ها و از سوی دیگرارزیابی و کشفشباهتهاوتفاوتهایآنها می باشد. برایرسیدنبه این اهدافدر بخش۲مروریبر پنجروش انتخاب شده فراهمشده است،تجزیهوتحلیل ومقایسه روش ها دربخش۳آوردهشده و در بخش ۴ نتیجه گیری ارائه شده است.

لینک دانلود

حجم :۳۵۴
download:2900 تومان
نوع فایل :ورد ۱۱ صفحه
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود – ۳manage.com
مدیران دانلود هیچ مسئولیتی در قبال مطالب خودکار جمع شده از دیگر سایتها ندارد

مطالب مرتبط

دانلود تحقیق  بررسی اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی
مقاله ارزیابی فرهنگ سازمانی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
مقاله شناسایی موانع اجرای روشهای نوین تدریس تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی
مقاله تجارت الکترونیک در کشور های در حال توسعه، مطالعه موردی ایران
مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر یادگیری و اضطراب دانشجویان
مقاله بررسی رابطه بین اخلاق کار با تعهد سازمانی و رضایت شغلی درکارکنان در شرکت نفت پاسارگاد
مقاله رایانش ابری
مقاله تاثیر فناوری های آموزشی و نقش آن در مدیریت یادگیری و آموزشی

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم