نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

مقاله فرهنگ ایثار و تاثیر آن در پییشگیری بروز فساد اداری

پیامدهای مخرب فساد اداری و تضاد آن با منافع عمومی به شکلهای اتلاف منابع کاهش رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثربخشی باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد در جوامع مختلف شده است براساس گزارش سازمانی جهانی شفافیت ایران از نظر مفاسد اداری بین ۱۳۳ کشور در رتبه ۷۹ قرار دارد فساد اداری از جمله پدیدههای سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیری با مشکل روبرو می کند درزمینه مبارزه با فساد اداری صاحبنظران سازمانی معتقد به رویکردهایی هستند که آن بیشتر برپیشگیری از بروز چنین پدیده ای می باشد تا اینکه بخواهد از طریق اعمال مجازات برکارکنان خاطی با چنین پدیده گسترده ای مبارزه کند رویکرد اساسی که این مقاله بر آن تاکید دارد این است که به ج ای اتکا بررویه هایی که مبتنی بر تنبیه بعد از ارتکاب فساد است ایجاد و راه ا ندازی یک سیستم پیشگیری از فساد که هسته مرکزی آن فرهنگ سازی درجامعه و توسعه فرهنگ ایثار امری ضروری است.

لینک دانلود

حجم : ۲۴ صفحه
download: 2900 تومان
نوع فایل : pdf
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم