نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

مقاله شناسایی موانع اجرای روشهای نوین تدریس تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی

چکیده:
یکی از فرایندهای مهم در آموزش و پرورش فعالیتهای یاددهی–یادگیری معلم و روشهای تدریس اوست..هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی موانع اجرای روشهای نوین تدریس تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی شهرستان بروجرد. است .تحقیق حاضر با توجه به روشهای مختلف از نوع توصیفی – تحلیلی واز نظر هدف کاربردی است همچنین این تحقیق به شکل میدانی(پرسشنامه ای) است. که در مدارس شهرستان بروجرد بین دبیران مرد و زن تربیت بدنی به اجرا درآمده است.جامعه آماری تحقیق حاضر را تمام دبیران تربیت بدنی مرد و زن شاغل در شهرستان بروجرددر سال تحصیلی۹۳-۹۲را شامل می شود که مجموعاً تعداد۱۳۰ نفررا در بر می گیردابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته است پس از جمع آوری اطلاعات و داده ها از از آزمون تحلیل عاملی با ضریب KMO استفاده شد.یافته های تحقیق بیانگر آن است که در ارتباط با مهمترین موانع اجرای روش های نوین تدریس به ترتیب، اجرایی روشهای نوین تدریس از نظر امکانات آموزشی، اجرایی روشهای نوین تدریس تربیت بدنی از نظر برنامه ریزی آموزشی ومحتوایی، اجرای روش های نوین تدریس مربوط به یادگیرنده و سپس اجرای روش های نوین تدریس مربوط به معلمان تربیت بدنی هستند.

لینک دانلود

حجم :۱۱۰ kb
download:2900 تومان
نوع فایل :۷ صفحه
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود – ۳manage.com
مدیران دانلود هیچ مسئولیتی در قبال مطالب خودکار جمع شده از دیگر سایتها ندارد

مطالب مرتبط

دانلود تحقیق  بررسی اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی
مقاله بار اقتصادی و هزینه های سلامت ناشی از عدم فعالیت بدنی
مقاله بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت ورزشی هوازی برنیتریک اکساید(NO) خون،شدت بیماری(EDSS) و آمادگی هوازی(VO2max) زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS) نوع عود کننده-بهبود یابنده(RR)
مقاله بررسی شکاف دیجیتال موجود بین معلمان و دانش-آموزان مدارس دخترانه آزادشهر
مقاله طراحی و تدوین راهبردهای توسعه ورزش همگانی (مورد مطالعه: بانوان ورزشکار) شهرستان اهواز
مقاله ارائه روشی جدید در سیستم پیشنهاد دهنده پویا با استفاده از تجزیه تانسوروفاصله چگالی دو تابع
مقاله تبیین نقش توانمندسازهای فرهنگ کارآفرینی و مشتری مداری در کلاس جهانی
مقاله بررسی نقش استراتژیک کارآفرینی در مدیریت ورزشی

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم