نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

مقاله شناسایی موانع اجرای روشهای نوین تدریس تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی

چکیده:
یکی از فرایندهای مهم در آموزش و پرورش فعالیتهای یاددهی–یادگیری معلم و روشهای تدریس اوست..هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی موانع اجرای روشهای نوین تدریس تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی شهرستان بروجرد. است .تحقیق حاضر با توجه به روشهای مختلف از نوع توصیفی – تحلیلی واز نظر هدف کاربردی است همچنین این تحقیق به شکل میدانی(پرسشنامه ای) است. که در مدارس شهرستان بروجرد بین دبیران مرد و زن تربیت بدنی به اجرا درآمده است.جامعه آماری تحقیق حاضر را تمام دبیران تربیت بدنی مرد و زن شاغل در شهرستان بروجرددر سال تحصیلی۹۳-۹۲را شامل می شود که مجموعاً تعداد۱۳۰ نفررا در بر می گیردابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته است پس از جمع آوری اطلاعات و داده ها از از آزمون تحلیل عاملی با ضریب KMO استفاده شد.یافته های تحقیق بیانگر آن است که در ارتباط با مهمترین موانع اجرای روش های نوین تدریس به ترتیب، اجرایی روشهای نوین تدریس از نظر امکانات آموزشی، اجرایی روشهای نوین تدریس تربیت بدنی از نظر برنامه ریزی آموزشی ومحتوایی، اجرای روش های نوین تدریس مربوط به یادگیرنده و سپس اجرای روش های نوین تدریس مربوط به معلمان تربیت بدنی هستند.

لینک دانلود

حجم :۱۱۰ kb
download:2900 تومان
نوع فایل :۷ صفحه
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود – ۳manage.com
مدیران دانلود هیچ مسئولیتی در قبال مطالب خودکار جمع شده از دیگر سایتها ندارد

مطالب مرتبط

دانلود تحقیق  بررسی اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی
مقاله ارائه روشی جدید در سیستم پیشنهاد دهنده پویا با استفاده از تجزیه تانسوروفاصله چگالی دو تابع
مقاله تبیین نقش توانمندسازهای فرهنگ کارآفرینی و مشتری مداری در کلاس جهانی
مقاله بررسی نقش استراتژیک کارآفرینی در مدیریت ورزشی
مقاله مقایسه روش های نوین خوشه بندی گروهی بر روی داده های قطعی و درهم
مقاله ارزیابی فرهنگ سازمانی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
مقاله بررسی رابطه بین اخلاق کار با تعهد سازمانی و رضایت شغلی درکارکنان در شرکت نفت پاسارگاد
مقاله تجارت الکترونیک در کشور های در حال توسعه، مطالعه موردی ایران

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم