نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

مقاله ارزیابی فرهنگ سازمانی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده
امروزه ثابت شده است که ارتقاء فرهنگ سازمانی تأثیر مستقیم بر ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی فرهنگ موجود و شناسایی فرهنگ مطلوب برای واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استانهای اصفهان و چهارمحال بختیاری است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استانهای اصفهان و چهارمحال بختیاری بوده که از طریق نمونه گیری دو مرحله ای تعداد ۲۷۲ نفر از کارکنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای ارزیابی فرهنگ سازمانی واحدها از پرسشنامه استاندارد کامرون و کویین(۲۰۱۱) استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از شاخص های توصیف داده ارزیابی گردید و فرضیه های پژوهش با استفاده از ترسیم نیم رخ های فرهنگی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تمامی فرضیه ها مبنی بر وجود تفاوت میان فرهنگ موجود و مطلوب دانشگاه ها مورد تأیید بوده و بین واحدهای دانشگاهی از لحاظ میزان حاکمیت فرهنگ های چهار گانه تفاوت وجود دارد.

لینک دانلود

حجم :۱٫۱۸mb
download:2900 تومان
نوع فایل :ورد ۲۶ صفحه
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود – ۳manage.com
مدیران دانلود هیچ مسئولیتی در قبال مطالب خودکار جمع شده از دیگر سایتها ندارد

مطالب مرتبط

دانلود تحقیق  بررسی اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی
مقاله کاربرد های هوش مصنوعی در صنایع‌ و مؤسسات ‌تولیدی
مقاله بکارگیری مدیریت پایدار در ساخت و نگهداری اماکن ورزشی
مقاله استعدادها و نخبگان ورزشی از مهمترین چالشها وفرصتهای مدیریت ورزش
مقاله موانع مشارکت دختران مقطع متوسطه شهرکرج در فعالیت‌های ورزشی فوق برنامه
مقاله بار اقتصادی و هزینه های سلامت ناشی از عدم فعالیت بدنی
مقاله دانش بومی زیست محیطی و سنت های محلی در مدیریت گله و تولید فرآوری های شیری در بین زنان روستایی
خلاقیت و نوآوری در سازمان و مدیریت چگونه تاثیر می گذارد

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم