نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

مرتب سازی دو آرایه در یک آرایه در برنامه نویسی C

مرتب سازی یکی از سری دستورات بسیار کارایی در زبان برنامه نویسی می باشد که در این قسمت به مرتب سازی دو آرایه در یک آرایه را با C خواهید آموخت.

در این کد به این صورت در نظر گرفته شده است که کاربر دو لیست ۵ تایی عدد از کاربر دریافت می کند و هر لیست را در یک آرایه قرار می دهد سپس این دو آرایه را با هم ادغام ، مرتب و در نهایت چاپ می کند.

 مثال »

لیست اول : ۹۴۳۲۸

لیست دوم : ۲۱۵۸۴۶

 مرتب شده هر دولیست در یک لیست : ۱۲۳۴۴۵۶۸۸۹

کد برنامه در

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
clrscr();
 int i,j,m,n,s,h,tmp;
 int a[5],b[5],tree[10];
 printf(“Enter 5 Number For List A:\n”);
 for(i=0;i<5;i++)
 {
  printf(“Enter Number %d=”,i+1);
  scanf(“%d”,&a[i]);
 }
 printf(“Enter 5 Number For List B:\n”);
 for(j=0;j<5;j++)
 {
  printf(“Enter Number %d=”,j+1);
  scanf(“%d”,&b[j]);
 }
 for(m=0;m<5;m++)
 {
  tree[m]=a[m];
  tree[m+5]=b[m];
 }
 for (h=0;h<9;h++)
 {
  for (s=0;s<9;s++)
    if (tree[s]>tree[s+1])
   {
    temp = tree[s];
    tree[s]=tree[s+1];
    tree[s+1]=temp;
   }
 }
 for(n=0;n<10;n++)
  printf(“%d”,tree[n]);
getch();
return 0;
}

توجه : در صورتی که هر گونه سوال درباره برنامه دارید از قسمت نظرات همین پست اقدام نمایید. 

۵پاسخ به “مرتب سازی دو آرایه در یک آرایه در برنامه نویسی C”

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم