نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

لزوم نگاه فرهنگی بر همه پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی

رییس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: نامگذاری امسال با عنوان اقتصاد و فرهنگ نشان می‌دهد که باید روی همه پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی نگاه فرهنگی داشته باشیم.

به گزارش سرویس «دانشگاهی» ایسنا، دکتر سلیمی درهمایش “شرایط خروج اقتصاد ایران از رکود تورمی” با اشاره به شرایط حاکم اقتصادی و پدیده‌ها و مسائل ناشی از آن در جهان امروزی به بیان دیدگاههایی درباره شرایط اقتصادی ایران و مسائل فراروی آن پرداخت و نکاتی در این خصوص بیان داشت.

وی اظهار داشت: پدیده رکود تورمی و وجود آن نشان می‌دهد که باید ما ساختار ذهنی و علمی کلاسیک اقتصاد را دگرگون کنیم.

رییس دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در دوران‌های گذشته که اقتصاد را تدریس می‌کردند دو پدیده رکود و تورم به عنوان دو پدیده متضاد با یکدیگر معرفی می‌شد.

سلیمی تصریح کرد: در دورانی قرار داریم که پدیده‌هایی که در اقتصاد کلاسیک متناقض تلقی می‌شد در حال حاضربه شکل ترکیب هستند و به شکل یک پدیده جدید خود را نشان می‌دهند.

وی اضافه کرد: در گذشته‌های دورتر که علم اقتصاد تدریس می‌شد، اقتصاد به عنوان یک محیط اجتماعی بسته مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گرفت و گفته می‌شد که عاملی از بیرون بر آن تاثیرگذار نیست.

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی بیان داشت: امروز تصور کردن اقتصاد به عنوان یک پدیده اجتماعی بسته غیرممکن است؛ زیرا عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد متصل به زنجیره و جریان‌های جهانی هستند و این پدیده‌های جهانی در کنار هم اقتصادهای جهانی مختلف را شکل می‌دهد.

وی اضافه کرد: در دنیای امروز ما با زنجیره‌های جهانی تولید و توزیع کالا مواجه‌ هستیم و با پدیده‌ای به عنوان سرمایه جهانی سرو کار داریم.

سلیمی تصریح کرد: در اقتصاد ایران ما دارایی‌هایی داریم که به دلیل اینکه درهای سرمایه جهانی بر روی ما بسته است امکان دسترسی به آنها را نداریم.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی اقتصادی دانش‌بنیان و مردم گراست و اقتصادی است که می‌تواند در حوزه مولد مشارکت فعالی داشته باشد، ما خوشحالیم که امسال با عنوان سال اقتصاد و فرهنگ نامیده شده است.

انتهای پیام

یک نظر بگذارید

دسته‌ها

اين سايت را حمايت مي کنم