نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

فواید تجزیه و تحلیل سیستم ها

تجزیه و تحلیل سیستم چیست؟                

در نظامی های مهندسی تجزیه وتحلیل سیستم روش هایی به نام آزمایش و خطا متداول است. در رشته کامپیوتر و در شاخه تحلیل سیستم ها نیز تجزیه و سعی و خطا کاربرد فراوانی دارد. تجزیه و تئوری با هم مورد استفاده قرار می گیرند.

 

مطالعه بیشتر در  

اعم فواید تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها :

۱- اقدامی مناسب جهت بررسی مسائل و مشکلات سازمانی است

۲- کمک به ساده کردن کارها و افزایش بهره وری سازمانها

۳- اقدامی مناسب جهت کمک به مدیران در امر سیاست گذاری و تصمیم گیری

۴- با کمک تجزیه و تحلیل سیستم ها می توان ساختار سازمانی مناسب تر و روشهای اجرایی کارآمدتر بوجودآورد

۵- کمک به دستیابی به اطلاعات دقیق و بهنگام از وضع موجود

سه فاکتور اساسی برای تجزیه و تحلیل سیستم ها:

۱٫ کاهش هزینه

۲٫ کاهش وقت

۳٫ کاهش نیروی انسانی

منظور از تجزیه و تحلیل سیستم:

۱٫ شناسایی نقاط تصمیم گیری

۲٫ مشخص نمودن اهمیت آنها

۳ . ارتباط آنها با یکدیگر و کل سیستم

نرم افزار های تحلیل :

رشنال رز

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم