نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

طرح توجیهی کاربینی روابط عمومی امور رسانه ها

کاربینی روابط عمومی اموررسانه ها
شرح وظایف وتشکیلات روابط عمومی
شرح وظایف:
الف) ارتباطات
ب) امورفرهنگی ونمایشگاه ها
ج) انتشارات
د) سنجش افکار
و) آموزش،پژوهش وبرنامه ریزی
ه) ثبت وآرشیو
الف) ارتباطات
اعلانم واضع سازمان
ب) امورفرهنگی ونمایشگاه ها
ج) انتشارات
د) سنجش افکار
و) آموزش،پژوهشوبرنامهریزی
ه) ثبت وآرشیو
وظایف مدیرروابط عمومی
۱ـتصمیم گیری
۲ـبرنامه ریزی
۳ـسازماندهی
۴- ارزیابی
۵-بودجه ریزی
۶- جذب اعتبارات
۷- جذب نیرو وتقویت منابع انسانی
۸-ارتباطباکارکنان
۹- ارتباطبامدیرانارشد
فرمانده ی وکنترلدرروابط عمومی
۳_ باوسایلارتباطجمعیآشناشوید.
۴_ مهارتهاینوشتنخودراتقویتکنید.
۵_ شبکهارتباطاتخودراگسترشدهید.
۱۳صفحه

دانلود
حجم :۱MG
download:1500
نوع فایل :word
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود

مطالب مرتبط

دانلود تحقیق امنیت و پاسخگویی در سیستم های بانک اطلاعاتی
دانلود تحقیق کارآموزی در یک شرکت فناوری اطلاعات
دانلود تحقیق بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پرحادثه شرکت هواپیمایی هما از نظر کارکنان آن شرکت
دانلود تحقیق گزارش کارآموزی با موضوع PLC
دانلود تحقیق  بررسی اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی
دانلود تحقیق کدگذاری ۱
دانلود تحقیق گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی
دانلود تحقیق بررسی زیرساخت شبکه های کامپیوتری

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم