نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

طرح توجیهی فسخ نکاح

طرح توجیهی فسخ نکاح
تعریف خانواده
اهمیت خانواده
خانواده از لحاظ اجتماعی
تعریف ازدواج
موارد انحلال عقد نکاح
فسخ نکاح
گفتار اول
وجود تفاوت هایی بین فسخ نکاح وطلاق
گفتار دوم
عده بعد از یکی از وقایع زیر شروع می شود :
۱- طلاق درنکاح دائم
۲- با بذل مدت درنکاح منقطع
۳- فسخ نکاح
۴- فوت شوهر
۵- وقوع نزدیکی به شبهه
گفتار سوم
موارد فسخ نکاح
مبحث نخست
عیوب
تعریف قرن
تعریف برص
تعریف افضاء
تعریف عنن
عوامل اصلی به وجود آمدن عنن
تشخیص عنن
مسئله
مبحث دوم
خیار تدلیس
بندیکم : مطالبه خسارت ناشی از تدلیس
بند دوم
ارکان تدلیس
بند سوم
تدلیس درنکاح سایر حقوق کشورها
بند چهارم
خصوصیات خیار فسخ
مبحث سوم
خیار تخلف از شرط
مبحث چهارم
خیار تخلف از وصف در منقطع ونکاح دائم
گفتار چهارم
قواعد حق فسخ
فصل دوم
طلاق
گفتار اول
تعریف طلاق
گفتار دوم
اقسام طلاق
مبحث نخست : طلاق بائن
بند یکم
طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود
بند دوم
طلاق یائسه
بند سوم
طلاق خلع ومبارات
طلاق مبارات
طلاق خلع ومبارات ازلحاظ تحلیلی
بندچهارم
سومین طلاق بعد از سه وصلت متوالی
بند پنجم
نه طلاق
بندششم
طلاقی که به وسیله ی حکم دادگاه شوهر به آن اجبار می گردد
بند هفتم
طلاقی که زن در اثر شرط وکالت خود را می دهد
مبحث دوم
طلاق رجعی
بند یکم
ماهیت رجوع
بند دوم
بررسی طلاق رجعی از لحاظ تحلیلی
بندسوم
ویژگی های مقرری ماهانه
بندچهارم
رجوع
بند پنجم
روابط غیر مالی در طلاق رجعی
بندششم
نمایندگی دررجوع
گفتار سوم : تشریفات طلاق
مبحث اول
اجازه طلاق
گواهی سلامت روانی زوجین
مبحث دوم
داوری در طلاق
مبحث سوم
تشریفات اجرای صیغه ی طلاق
مبحث چهارم
ثبت طلاق
تشریفات ثبت طلاق
گفتار چهارم
شرایط صحت طلاق
گفتارپنجم : موجبات طلاق
مبحث اول: طلاق به اراده مرد
بررسی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی
مبحث دوم
عسروحرج – طلاق به درخواست زن
مبحث سوم
وکالت درطلاق
مبحث چهارم
طلاق توافقی
۱۲۱

دانلود
حجم :۱MG
download:6000
نوع فایل :word
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم