نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

طرح توجیهی رهیافت ترویجی – مشارکتی مدرسه در مزرعه کشاورزان FFS

مدیریت تلفیقی آفات IPM
تاریخچه مختصری از IPM
توسعه مدیریت تلفیقی مشارکتی آفات
برنامه های IPM باید قادر به نشان دادن مسائل زیر باشند :
توسعه روستائی فقر زدائی توانمندی کشاورزان
توانمند سازی زنان کشاورز
حفظ محیط زیست و تنوع زیستی
بهداشت حرفه ای و عمومی
مدارس مزرعه ای کشاورزان Farmer Field Schools
تاریخچه مختصری در موردی FFS
روش ترویجی مدرسه مزرعه ای کشاورزان
دلایلی برای توجه به رهیافتهای مدرسه در مزرعه
مشارکت گرایی در ترویج
تعامل در فرایندهای تولدی و سازگاری دانش و فناوری
مراحل تاسیس و هیافت FFS
1- کار میدانی
۲- شناسائی افراد شرکت کننده در FFS
3- شناسائی مکانهای مناسب برای اجرای FFS ( محلهای اجرای FFS )
4- آموزش دادن اموزشگران
۵- برگزاری رهیافت FFS
پیش نیازهای راه اندازی و هیافت FFS
توسعه دانش اکوسیستم زراعی
توسعه ظرفیتها برای انجام کارهای گروهی
انگیزش و تثبیت علایق
تسهیل گری
تامین مالی
استمرار اقدامات جمعی کشاورزان
حمایت محلی و سازمانی
ویژگیهای رهیافت مدرسه در مزرعه کشاورزان
تمام یادگیری های اولیه در مزرعه کشاورزان صورت می گیرد :
کارکنان ترویج نقش تسهیلگری دارند نه اموزشگری
برنامه اموزشی تلفیقی و یکپارچه است
اموزشها تابع چرخه فصلی محصولات زراعی می باشد
نشستهای گروهی بصورت کاملا منظم می باشد
پویایی گروه – تشکیل تیم
برنامه ها در سطح ملی باید بر اساس چهار مرحله زیر برنامه ریزی شوند .
۱- مرحله اگاه سازی
۲- مرحله توسعه
۳- مرحله توانمند سازی
۴- مرحله تثبیت

دانلود
حجم :۱۸۰KB
download:4000
نوع فایل :word
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم