نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

طرح توجیهی جهانی شدن وامنیت ملی

مقدمه

جهانی‌شدن فارغ از آن‌که یک پروژه باشد یا پروسه، پدیده‌ای است که صرفنظر از عناصر اختیاری و کنترل‌شده آن، از برخی وجوه کاملا تحمیلی برخوردار است که حتی قدرتهای بزرگ را به تمکین وامی‌دارد و این مساله از آنجا ناشی می‌شود که پدیده جهانی‌شدن هنوز در کلیت خود برای هیچ‌کس روشن نشده است. گریز مداوم جهانی‌شدن از کالبد‌شکافی محققانه و تنوع ادبیاتی موضوع جهانی‌شدن که ابهامات و تضادهای فراوانی را بر آن تحمیل کرده‌است، دستیابی به یک تعریف و نظریه دقیق و روشن را ناممکن ساخته و آن را چونان پدیده‌ای نمایان می‌سازد که تا زمان تحقق کامل اساسا قابل شناخت نباشد.

منطقه‌گرایی،راهبردیدرمیانه
آشناییبامفهوموکارکردجهانی‌شدن
امنیتوامنیتملی
امنیتملیدرعرصهجهانی‌شدن
امنیتملیوآسیب‌پذیریاقتصادی
امنیتملیوجهانی‌شدنفرهنگ
پاورقیها

دانلود
حجم :۶۰KB
download:4000
نوع فایل :word
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم