نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

طرح توجیهی جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص کیفرها

مقدمه

نکته مسلم آن است که هیچگاه میسر نیست که جرم طوری معنی و تفسیر شود که در همه جا صادق باشد و در کلیه ادوار ارزش خود را حفظ نماید این موضوع نه تنها برای عصر حاضر که بر تعداد جرائم افزوده شده و صور مختلف دیگری بر آنچه که موجود بوده اضافه گشته است صادق می باشد بلکه برای ازمنه قدیم هم که محدودیت وجود داشته و همه گونه جرم به صورت امروز یافت نمی شده است معنی کردن جرم کار آسانی نیست بنابراین تنها می توان بیک نوع طبقه بندی که سه دوره را از یکدیگر مشخص می سازد دست زد تا بتوان تحولی را که جرم یافته است شناخت در غیر این صورت برای وقوف از جزئیات لازم است که هر اجتماعی در زمان خود مجزا از سایر اجتماعات مورد مطالعه دقیق قرار گیرد

۱ _ جرمدرمواجعاولیه ۶

۲ _ جرمدرمواجعپیشرفته ۶
۳ _ جرمدرزمانحال ۶
الف : تحولجرم ۶
۱ _ جرمدرجوامعاولیه ۶
الف _ جرمداخلی ۷
ب : جرمخارجی ۸
۲ _ جرمدرجوامعپیشرفته ۸
۳ _ جرمدرزمانحال ۱۱
ب : تحولکیفر ۱۳
کیفرچیست؟ ۱۳
عمرکیفر ۱۶
هدفازاجرایمجازات ۱۹
۱ _ اجتماعاتاولیه ۱۹
الف : ترضیهخاطرزیاندیدهیاخانوادهاو ۱۹
ب : حمایتازاجتماع ۲۰
ج _ جلبرضایتخدا ۲۱
د . حفظقدرتفرمانروا ۲۱
ه_ تهذیباخلاقیگناهکار ۲۱
۲ _ اجتماعاتپیشرفته ۲۲
الف : اصلاحمجرم ۲۳
ج : ارعابدراجتماع ۲۴
۲ _ ایجادارعابدربزهکار : ۲۸
ح _ توجهبهاجتماع ۳۰
_ مبارزهعلیهپدیدهبزهکاری ۳۱
۲_ دفاعازاجتماع ۳۱
نتیجهگیری ۳۲

دانلود
حجم :۷۰KB
download:4000
نوع فایل :word
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود

مطالب مرتبط

دانلود تحقیق بررسی اثر بخشی طرح ملی سباح دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی
دانلود تحقیق امنیت و پاسخگویی در سیستم های بانک اطلاعاتی
دانلود تحقیق کارآموزی در یک شرکت فناوری اطلاعات
دانلود تحقیق بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پرحادثه شرکت هواپیمایی هما از نظر کارکنان آن شرکت
دانلود تحقیق گزارش کارآموزی با موضوع PLC
دانلود تحقیق  بررسی اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی
دانلود تحقیق کدگذاری ۱
دانلود تحقیق گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم