نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

شبکه vpn چیست

همزمان با عمومیت یافتن اینترنت ، اغلب سازمانها و موسسات ضرورت توسعهشبکه اختصاصی خود را بدرستی احساس کردند. در ابتدا شبکه های اینترانت مطرحگردیدند.این نوع شبکه بصورت کاملا” اختصاصی بوده و کارمندان یک سازمان بااستفاده از رمز عبور تعریف شده ، قادر به ورود به شبکه و استفاده از منابعموجود می باشند. اخیرا” ، تعداد زیادی از موسسات و سازمانها با توجه بهمطرح شدن خواسته های جدید ( کارمندان از راه دور ، ادارات از راه دور )،اقدام به ایجاد شبکه های اختصاصی مجازی VPN)Virtual Private Network) نموده اند.

برخی از عناوین:

عناصر تشکیل دهنده یک VPN

شبکه های LAN جزایر اطلاعاتی

امنیت VPN

تکنولوژی های VPN

مبانیTunneling

و..

لینک دانلود

حجم :۱۷۷kb
download:3000تومان
نوع فایل :۴۴صفحه ورد
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم