نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

سورس حل معادله درجه دوم بوسیله دریافت ضرایب از ورودی با برنامه نویسی C++

معادله درجه دوم یکی از معادلات بسیار مهم در ریاضی می باشد که کاربرد فراوان و تمامی دانش آموزان و دانشجویان با آن آشنایی دارند که در این پست به پیاده سازی با برنامه سازی سی پلاس پلاس پرداخته ایم به صورتی که برنامه در ابتدا با نمایش پیغام هایی سه عدد را از کاربر دریافت می کند و با قرار دادن آن در فرمول که به صورت ثابت در برنامه تعریف شده است جایگذین می کند و سپس خروجی را نمایش می دهد.

معادله درجه دوم = ax^2+bx+c
سورس حل معادله درجه دوم


[code lang=”cpp”]
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main()
{
int a,b,c,d;
double r1,r2;
cout<<"enter 3 number (a,b,c)for ax^2+bx+c \n";
cout<<"please enter a:";
cin>>a;
cout<<"please enter b:";
cin>>b;
cout<<"please enter c:";
cin>>c;
d=(b*b)-(a*a*c);
if(d>0){
r1=((-b)-sqrt(d))/(2*a);
r2=((-b)+sqrt(d))/(2*a);
cout<<"r1:"<<r1<<‘\t'<<"r2:"<<r2;
}
else if(d==0)
{
r1=(-b)/(2*a);
cout<<"r1,r2:"<<r1;
}
else if(d<0)
cout<<"rishe nadarim";
getch();
return 0;
}
[/code]

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم