نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

روش استفاده آرایه ها در زبان PHP

آرایه تعدادی متغیر از یک نوع داده و تحت یک نام می‌باشد. هر یک از متغیرهای درون آرایه با یک شماره که به آن «اندیس» می‌گوییم از یکدیگر متمایز می‌شوند. متغیرهای درون آرایه را «عناصر آرایه» می‌نامند که همگی قابلیت نگهداری فقط یک نوع داده را دارند. عناصر درون آرایه از نظر فیزیکی مکان‌های متوالی در حافظه اصلی رایانه را اشغال می‌کنند. بنا بر این تعداد عناصر درون آرایه محدود و ثابت می‌باشد. اما از نظر منطقی عناصر درون آرایه را می‌توانند به صورت یک سطر و یا یک ستون (در آرایه یک بعدی) یا به صورت یک جدول یا ماتریس (در آرایه دو بعدی) و یا در داخل یک مکعب در آرایه سه بعدی تصور شوند. و یا حتی در ابعاد بیشتر که از این نظر محدودیتی وجود ندارد.

که شما در این قسمت با انواع نحوه استفاده آرایه آشنا خواهید شد.

[php][/php]
$arr = array(“somearray” => array(6 => 5, 13 => 9, “a” => 42));

echo $arr[“somearray”][6]; // 5
echo $arr[“somearray”][13]; // 9
echo $arr[“somearray”][“a”]; // 42
[php][/php]

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم