نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

راهنمای فارسی کردن گوشی های نوکیا

سلام دوستان اگه گوشیتون یکی از مدل های زیر هستش و می خواید فارسیش کنید به ادامه مطلب برید…

گوشی نوکیا از نسل bb5 یعنی اینکه گوشیتون یکی از مدل های زیر باشه , همیین
۱series 1100 • ۱۱۱۰ • ۱۶۰۰
۲series 2110i • ۲۱۱۵i • ۲۶۵۰ • ۲۶۵۱
۳series 3100/3105 • ۳۱۱۰ • ۳۱۱۰ classic • ۳۱۵۵ • ۳۲۰۰ • ۳۲۱۰ • ۳۲۲۰ • ۳۲۳۰ • ۳۲۵۰ • ۳۳۱۰ • ۳۴۱۰ • ۳۵۱۰/۳۵۹۰/۳۵۹۵ • ۳۶۰۰/۳۶۲۰/۳۶۵۰/۳۶۶۰
۵series 5110 • ۵۱۴۰ • ۵۱۴۰i • ۵۲۰۰ • ۵۲۱۰ • ۵۳۰۰ • ۵۵۰۰ • ۵۵۱۰ • ۵۷۰۰
۶series 6010 • ۶۰۲۰/۶۰۲۱ • ۶۰۳۰ • ۶۰۷۰ • ۶۱۱۰/۶۱۲۰ • ۶۱۱۰ Navigator • ۶۱۱۱ • ۶۱۲۰ classic • ۶۱۳۱/۶۱۳۳ • ۶۱۳۶ • ۶۱۷۰ • ۶۲۳۰ • ۶۲۳۳ • ۶۲۵۵i • ۶۲۵۶i • ۶۲۶۰ • ۶۲۶۵ • ۶۲۷۰ • ۶۲۷۵i • ۶۲۸۰/۶۲۸۸ • ۶۲۹۰ • ۶۳۰۰ • ۶۳۱۵i • ۶۵۰۰ classic • ۶۶۰۰ • ۶۶۱۰i • ۶۶۲۰ • ۶۶۳۰ • ۶۶۵۰ • ۶۶۷۰ • ۶۶۸۰ • ۶۶۸۱/۶۶۸۲ • ۶۸۰۰ • ۶۸۱۰ • ۶۸۲۰
۷series 7110 • ۷۱۶۰ • ۷۲۵۰ • ۷۲۸۰ • ۷۳۶۰ • ۷۳۸۰ • ۷۳۹۰ • ۷۵۰۰ • ۷۶۰۰ • ۷۶۱۰ • ۷۶۵۰ • ۷۷۰۰ • ۷۷۱۰ • ۷۹۰۰
۸series 8110 • ۸۲۱۰ • ۸۶۰۰ Luna • ۸۸۰۰ • ۸۸۵۰
۹series 9000/9110 • ۹۲۱۰/۹۲۹۰ • ۹۳۰۰/i • ۹۵۰۰
Eseries E50 • E51 • E60 • E61/i • E62 • E65 • E70 • E90
Nseries N70 • N71 • N72 • N73 • N75 • N76 • N77 • N80 • N81 • N90 • N91 • N92 • N93 • N93i • N95
Other 770 Internet Tablet • N800 Internet Tablet • ۸۸۸ • N-Gage • Vertu luxury phones

بسمه تعالی

چگونگی فارسی کردن گوشی نوکیا:
هر گوشی نوکیا غیر از مدل آن و ویرایش نرم افزار یا فرم ور (firmware)، آن یک کد ۷ رقمی دارد که زبان های موجود (وموارد دیگری که از آنها اطلاعی ندارم) در ان گوشی را تعیین می کند، واین شماره ها در هر مدل متفاوت است (مثلا شماره ۷ رقمی برای زبان فارسی نوکیای N70، با شماره ۳۱۱۰ متفاوت است). ما در اینجا بوسیله یک نرم افزار این کد را تغییر می دهیم، سپس با نرم افزار آپدیت نوکیا، گوشی را آپدیت می کنیم. وچون شماره را به زبان مورد نظر تغییر داده ایم، نرم افزار یا فرم ورکی ) که نصب می شود، زبان مورد نظر را خواهد داشت (اینکه این کار بوسیله نرم افزار خود نوکیا انجام می شود، مزیت بسیار مهمی است). توجه داشته باشید که در اینجا لازم نیست اصلا نوکیا ویرایش جدیدی از فرم ور گوشی شما ارائه کرده باشد، زیرا نرم افزار به شما اجازه می دهد که فرم ورک خودتان را دوباره نصب کنید. (التبه واقعا نمی دانم که آیا نوکیا برای همه مدلهای bb5، به شما اجازه می دهد که فرم ورک را دوباره نصب کنید یا نه ، به همین دلیل دوستان ابتدا باید از این نکته مطمئن شوند).
البته دوستان توجه داشته باشند که این کار، به احتمال قریب به یقین،گوشی شما را از گارانتی بودن خارج می کند.

وسایل لازم:
۱- گوشی نوکیا از نسل BB5: ”

گوشی نوکیا از نسل bb5 یعنی اینکه گوشیتون یکی از مدل های زیر باشه , همیین
۱series 1100 • ۱۱۱۰ • ۱۶۰۰
۲series 2110i • ۲۱۱۵i • ۲۶۵۰ • ۲۶۵۱
۳series 3100/3105 • ۳۱۱۰ • ۳۱۱۰ classic • ۳۱۵۵ • ۳۲۰۰ • ۳۲۱۰ • ۳۲۲۰ • ۳۲۳۰ • ۳۲۵۰ • ۳۳۱۰ • ۳۴۱۰ • ۳۵۱۰/۳۵۹۰/۳۵۹۵ • ۳۶۰۰/۳۶۲۰/۳۶۵۰/۳۶۶۰
۵series 5110 • ۵۱۴۰ • ۵۱۴۰i • ۵۲۰۰ • ۵۲۱۰ • ۵۳۰۰ • ۵۵۰۰ • ۵۵۱۰ • ۵۷۰۰
۶series 6010 • ۶۰۲۰/۶۰۲۱ • ۶۰۳۰ • ۶۰۷۰ • ۶۱۱۰/۶۱۲۰ • ۶۱۱۰ Navigator • ۶۱۱۱ • ۶۱۲۰ classic • ۶۱۳۱/۶۱۳۳ • ۶۱۳۶ • ۶۱۷۰ • ۶۲۳۰ • ۶۲۳۳ • ۶۲۵۵i • ۶۲۵۶i • ۶۲۶۰ • ۶۲۶۵ • ۶۲۷۰ • ۶۲۷۵i • ۶۲۸۰/۶۲۸۸ • ۶۲۹۰ • ۶۳۰۰ • ۶۳۱۵i • ۶۵۰۰ classic • ۶۶۰۰ • ۶۶۱۰i • ۶۶۲۰ • ۶۶۳۰ • ۶۶۵۰ • ۶۶۷۰ • ۶۶۸۰ • ۶۶۸۱/۶۶۸۲ • ۶۸۰۰ • ۶۸۱۰ • ۶۸۲۰
۷series 7110 • ۷۱۶۰ • ۷۲۵۰ • ۷۲۸۰ • ۷۳۶۰ • ۷۳۸۰ • ۷۳۹۰ • ۷۵۰۰ • ۷۶۰۰ • ۷۶۱۰ • ۷۶۵۰ • ۷۷۰۰ • ۷۷۱۰ • ۷۹۰۰
۸series 8110 • ۸۲۱۰ • ۸۶۰۰ Luna • ۸۸۰۰ • ۸۸۵۰
۹series 9000/9110 • ۹۲۱۰/۹۲۹۰ • ۹۳۰۰/i • ۹۵۰۰
Eseries E50 • E51 • E60 • E61/i • E62 • E65 • E70 • E90
Nseries N70 • N71 • N72 • N73 • N75 • N76 • N77 • N80 • N81 • N90 • N91 • N92 • N93 • N93i • N95
Other 770 Internet Tablet • N800 Internet Tablet • ۸۸۸ • N-Gage • Vertu luxury phones
البته خود نرم افزار کد (در شماره ۵)، بعد از فشار دادن دکمه scan ، در یک منو در وسط صفحه،نسل (Generation) گوشی شما را تعیین می کند.
۲- کابل اتصال گوشی به کامپیوتر.
۳- نرم افزار نوکیا Nokia PC Suite (اختصار ن.ن): http://europe.nokia.com/A4144905
4- نرم افزار آپدیت نوکی (اختصار ن.آ): http://europe.nokia.com/A4579163
5- نرم افزار تغییر کد (ن.ک): http://www.b-phreaks.co.uk/software.htm
6- کد ۷ رقمی جدید.

شیوه انجام کار:۱-
ابتدا ن.ن را نصب کنید، وگوشی را وصل کنید تا ویندز آنها بشناسد ودرایورهای مناسب را نصب کند. سپس برنامه را اجرا کنید و حتما یک بکآپ (نسخه پشتیبان) کامل از گوشی خود تهیه کنید.
۲- ن.آ را نصب کنید. به اینترنت وصل شوید وبرنامه را اجرا کنید، تا نرم افزار ویرایش فرم ور گوشی شما وآخرین ویرایش را تشخیص دهد. در صورتی که ویرایش گوشی شما آخرین ویرایش باشد، مطمئن شوید که به شما اجازه نصب دوباره را می دهد (یک دکمه reinstall باید در صفحه در مقابل شما به صورت فعال موجود باشد). اکنون ن.آ را ببندید.

۳- ن.ک را نصب کنید: در هنگام نصب همان گزینه اول یعنی virtual usb device را انتخاب کنید. سپس ن.ک را اجرا کنید. ۱) دکمه scan در گوشه سمت راست toolbar. را فشار دهید ( به نوار پایینی پنجره دقت کنید، که در سمت متمایل به چب کلمه ready به صورت چشمک زن باشد) البته بار اول که برنامه را اجرا کردم، هرچه تلاش کردم، گوشی را نشناخت ولی، بعد از برنامه خارج شدم، وگوشی را جدا کردم ودوباره امتحان کردم گوشی را شناخت. ۲) از toolbar دکمه Phone Info را اتنخاب کنید. ۳) دکمه Scan را فشار دهید. ۴) دکمه Read را فشار دهید. در این صورت در قسمت Product Code کد ۷ رقمی فعلی گوشی شما را نشان می دهد. به عکس ذیل توجه کنید:

۴-اکنون باید کد جدید را وارد نمایید. اما این کد را از کجا باید بیاوریم؟ به نظرم ابتدا بروید سراغ این سایت http://www.gsm-team.net/forum/forumdisplay.php?f=393 به احتمال ۹۹% پاسخ را پیدا خواهید کرد (نمونه مربوط به دستگاه خودم را در ذیل قرار می دهم). راه حل دیگر این است که شما کد ۷ رقمی را به علاوه واژه nokia درگوگل جستجو کنید (برای من فقط چهار نتیجه داشت)، وپاسخ ها را یکی یکی بررسی کنید (حتی اگر سایت چینی باشد). دوستان حتما دقت کنند که مدل وویرایش فرمور وشماره آن کاملا تطبیق نماید.
البته در آن فاریم، در آخر پست اول یک راه حل دیگری هم گفته شده است که دقیقا متوجه نشده ام وآزمایش هم نکرده ام.
نمونه (مربوط به گوشی خودم):

0544352 RM-237 MEA-10 BLACK LATIN
0544359 RM-237 MEA-11 BLACK LATIN (کد اصلی گوشی من)۰۵۴۴۳۶۰ RM-237 MEA-12 BLACK LATIN
0544362 RM-237 MEA-14 BLACK ARABIC
0544325 RM-237 MEA-1 BLACK ARABIC
0544329 RM-237 MEA-2 BLACK ARABIC
0544330 RM-237 MEA-3 BLACK LATIN
0544343 RM-237 MEA-4 BLACK URDU
0544344 RM-237 MEA-5 BLACK FARSI (کد جدید)

۵- کد جدید را به جای کد قدیم در قسمت Product Code بنویسید، سپس گزینه Enable را انتخاب کنید وسرانجام دکمه Write را فشار دهید. کار چند ثانیه طول می کشد (شاید حتی فقط یک ثانیه) در نوار پایینی صفحه در سمت چپ (نه سمت راست که ۰% باقی می ماند)، به انگلیسی می نویسد که کار انجام شده است. برای اطمینان دکمه read را فشار دهید. وببنید که آیا product code تغییر کرده است یا نه. (برای اطمینان بیشتر ممکن است از برنامه خارج شوید ودوباره آن را اجرا کنید ومراحل فوق را تا زدن دکمه read تکرار کنید، وکد ۷ رقمی را چک کنید).

۶-اکنون به اینترنت وصل شوید. توصیه می شود که فایر وال وآنتی ویروس و.. را غیر فعال کنید یا آنها را ببندید. گوشی شما کاملا شارژ باشد وبهتر است که به برق هم متصل کنید. اگر هم لپ تاپ در اختیار دارید، به نظر اینجانب بهتر است که آپدیت را با لپتاپ انجام دهید (البته با شارژ کامل ومتصل به برق) تا اگر به هر دلیل برق قطع شد، گوشی شما آسیبی نبیند. ن.آ را اجرا کنید وادامه دهید، ن.آ ابتدا فرم‌ ور را داونلود می کند (فرم ور دستگاه خودم ۲۱ مگابایت بود)، سپس آن را بر روی گوشی نصب می کند (این مرحله حساسی است که نباید به هیچ وجه قطع شود)، در گوشی خودم حدود ۵ دقیقه. در این مدت توصیه می کنم که نه به گوشی ونه به کامپیوتر دست نزنید (اگر محافظ صفحه نمایش screen saver را غیر فعال کنید که به نظرم بهتر است).
۷- برنامه به شما اعلام می کند که آپدیت با موفقیت انجام شده است، وگوشی را ریستارت می کند واکنون زبان مورد نظر شما در گوشی تان نصب شده است.

توجه: هنگام نوشتن این موضوع تمام لینک ها را امتحان کردم وفعال بود.

توجه:سایت ۳manage هیچگونه مسئولیتی در خصوص این پست ندارد.

۲پاسخ به “راهنمای فارسی کردن گوشی های نوکیا”

  • taha:

    عالی بود , زحمت داره ولی من که موفق شدم

  • علی:

    عالی بود البته من این کارو دو سال بیش کردم به رایانم هم دست نزدم یه هو زد دریافت و نصب متوقف شده و ریده شد تو کوشیم این روش خطر ناکه فقط! بعد من کوشی رو با ۱۲,۰۰۰ تومان دوباره درستش کردم البته با برنامه اصل آلمانی بس بهتره خودتون رو خسته نکنید برید مغازه متخصص کوشی کار کنه تا اکه کوشی خراب شد (که نمیشه) بشه کاری کرد!

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم