نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

دیسکت

دیسکت

فلاپی دیسک، یک نوع وسیله ذخیره سازی اطلاعات در کامپیوتر است. درایوهای موجود در کامپیوتر مسئول خواندن و نوشتن اطلاعات بر روی فلاپی دیسک‌هابراساس یک ساختار مشخص شده، می‌باشند. جنس فلاپی دیسک‌ها از پلاستیک نرم بوده که برروی آن یک لایه (غشاء) مغناطیسی وجود دارد.

 

فلاپی دیسک ، یک نوع وسیله ذخیره سازی اطلاعات در کامپیوتر است . درایوهای موجود در کامپیوتر مسئول خواندن و نوشتن اطلاعات بر روی فلاپی دیسک ها براساس یک ساختار مشخص شده ، می باشند. جنس فلاپی دیسک ها از پلاستیک نرم بوده که برروی آن یک لایه ( غشاء) مغناطیسی وجود دارد .
مبانی فلاپی درایوها فلاپی درایودر سال ۱۹۶۷ ابداع گردید. در اولین فلاپی درایو از یک دیسک (دیسکت) ۸ اینچی استفادهشده بود. همزمان با ارائه اولین کامپیوترهای شخصی در سال ۱۹۸۱ توسط از فلاپیدرایوهای ۵/۲۵ اینچ استفاده بعمل آمد. این نوع دیسک ها قادر به نگهداری ۳۶۰ کیلوبایت اطلاعات بودند. در اواسط دهه ۱۹۸۰ دیسک های ۳/۵ اینج با ظرفیت ۱/۴۴ مگابایتمطرح گردیدند. در آن زمان اغلب کامپیوترها دارای دو درایو برای استفاده از دو نوعفلاپی دیسک ( ۵/۲۵ و ۳/۵) بودند ولی از اواسط دهه ۱۹۹۰ دیسک های ۵/۲۵ بندرت مورداستفاده قرار گرفته و بتدریج از رده خارج گردیدند.
▪ دیسکت را ” فلاپی دیسک ” نیز می گویند. رایج ترین نوع دیسکت ۳/۵ اینچ است.
▪ فلاپی دیسک درایو یک دستگاهالکترومکانیکی برای خواند ن و نوشتن اطلاعات بر روی فلاپی دیسک ها است .
▪ شیاردوایر متحدالمرکز موجود بر روی یک فلاپی دیسک را می گویند.
▪ سکتور زیرمجموعهای از یک شیار بوده و تعداد سکتور در هر شیار بستگی به نوع دیسک دارد.
● اجزاییک فلاپی دیسک درایو
دیسک :
یک فلاپی دیسک در موارد متعددی مشابه نوار کاستاست :
▪ از یک نوع پلاستیک نازک که با اکسید آهن آغشته شده است استفاده میگردد. اکسید فوق از نوع ” فرومانیتیک ” بوده و اگر تحت تاثیر یک میدان مغناطیسیقرار گیرد، قادر به نگهداری ( ذخیره ) دائم اطلاعات خواهد بود.
▪ قابلیت ضبطاطلاعات را دارا می باشند.
▪ قابلیت پاک کردن اطلاعات و استفاده مجدد را دارامی باشند.
▪ ارزان قیمت بوده و بسادگی قابل استفاده می باشند.
نوارهای کاستدارای یک اشکال بزرگ می باشند . اشکال اساسی نوارهای کاست روش بازیابی “ترتیبی” درآنان است . مثلا” برای شنیدن آهنگ خاصی می بایست بصورت ترتیبی بر روی نوار حرکت وپس از استقرار بر روی آهنگ دلخواه آن را گوش داد. بهرحال پیدا نمودن یک آهنگ واستفاده سریع از آن همواره فرآیندی ترتیبی و کند خواهد بود.
یک فلاپی دیسکهمانند نوار کاست از یک نوع پلاستیک نرم آغشته به مواد مغناطیسی( درهردو طرف) استفاده می نماید. اطلاعات بر روی دوایر متحدالمرکزی که “شیار” نامیده می شوند،ذخیره خواهند شد. هر شیار خود به مجموعه ای از سکتورها تقسیم می گردد. همزمان باچرخش دیسک، هد بر روی شیار استقرار و زمینه بازیابی مستقیم اطلاعات فراهم می گردد.
درایو :
اجزای اصلی یک فلاپی درایو شامل موارد ذیل است :
▪ هد خواندن ونوشتن . هد در دو طرف دیسکت وجود داشته و حرکت آنها در طول دیسکت با یکدیگر خواهدبود . از هد های یکسان برای خواندن و نوشتن استفاده می گردد.
▪ موتور درایو . یک موتور بسیار کوچک با توان چرخش ۳۰۰ تا ۳۶۰ دور در دقیقه
▪ موتور Stepper . وظیفه موتور فوق ، استقرار هد خواندن و نوشتن در محل شیار مورد نظر است.
▪ فریممکانیکال . سیستم فوق شامل یک برابرکننده بوده که پنجره کوچک حفاظت( قاب فلزی موجودبر روی فلاپی دیسک ) را برروی دیسکت باز نموده تا بدین طریق امکان تماس هد خواندن ونوشتن دردو طرف سطح دیسک فراهم گردد.
▪ برد مدار الکترونیکی . برد فوق شاملتمام عناصر الکترونیکی لازم برای خواندن و یا نوشتن اطلاعات برروی دیسکت است . اینبرد، مدار کنترلی موتور stepper را نیز کنترل خواهد کرد.( حرکت هدهای خواندن ونوشتن بسمت دیسکت)
زمانیکه هد در طول شیارها حرکت می کند ، با سطح دیسکت تماسیایجاد نخواهند شد.از نور الکترونیکی بمنظور تشخیص حفاظت دیسک در مقابل نوشتناستفاده می گردد.( زبانه کوچک پشت دیسکت که بصورت کشوئی بوده و دیسکت را در مقابلعمل نوشتن حفاظت می کند )
● نوشتن اطلاعات بر روی یک فلاپی دیسک
مراحل زیرنحوه نوشتن اطلاعات بر روی فلاپی دیسک را تشان می دهد.( عملیات خواندن مشابه است):
▪ یک برنامه کامپیوتری ، دستورالعملی را برای سخت افزار کامپیوتر ارسال تااطلاعاتی بر روی فلاپی دیسک نوشته گردد.
▪ کنترل کننده فلاپی دیسک درایو ” موتور” دیسکت را بحرکت درآورده تا از این طریق فلاپی دیسک چرخش نماید.
▪ موتوردوم ( Stepper) باعث چرخش یک میله دنده مارپیج ، خواهد شد. مدت زمانی که طول خواهدکشید تا شیار مورد نظر بدست آید را ” زمان دستیابی ” می نامند. سخت افزار فلاپیدیسک درایودارای دانش لازم در خصوص نحوه استقرار بر شیار موردنطر با توجه به تعداد Step مورد نظر است .
▪ در خواندن و نوشتن در شیار مورد نظر متوقف خواهد شد.
▪ قبل از اینکه داده خاصی بر روی دیسک نوشته گردد یک بوبین ، انرژی لازم رابرای پاک کردن یک سکتور فراهم می نماید.
▪ اطلاعات مورد نظر بر روی دیسکت نوشتهخواهند شد.

 

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم